Şiir ve Düz Yazı Türleri – 4 (Test Çöz – Online)

Şiir ve Düz yazı Türleri

Şiir ve Düzyazı Türleri - 4

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir yazarın, gazetecinin herhangi bir olayı, kişi­yi, konuyu kendi anlayışına göre yorumlayarak yazdığı, genellikle fotoğraflarla desteklenen ve soru-cevap yöntemine dayalı gazete, dergi ya­zısı türüne ".....” denir. 

Bu parçada verilen bilgilere göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Günce (Günlük)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Anı (Hatıra)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Gezi (Seyahat)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yaşamöyküsü (Biyografi)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Röportaj (Mülakat)
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

Hatıra (anı) türündeki yazılarda aşağıdaki özelliklerden hangisi aranmaz?

A
Yaşananları günü gününe yazma
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Geçmişte yaşananları yansıtma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Birinci kişi ağzından anlatma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İçtenlikle yoğrulmuş bir anlatım benimseme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gözlem ve izlenimleri aktarma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

İslamiyet öncesi Türkler, "yuğ" denen ölüm törenle­rinde ölenin iyiliğinin, yiğitliğinin anlatıldığı ölüm şi­irlerine "sagu" adını verir. Divan edebiyatında sa­guya "......”, Halk edebiyatında ise ".....” denir. 

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
hiciv - taşlama                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
mersiye - tuyuğ
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
mersiye - ağıt                  
İpucu:
TEBRİKLER!
D
rubai - varsağı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
ağıt - kaside
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde kal­bur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken bir Keloğlan varmış.
Yukarıdaki parça hangi yazı türünün girişin­den alınmış olabilir?

A
Masal                
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Ninni                    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Anı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Destan                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sohbet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Divan edebiyatına Türkler tarafından kazandı­rılmış bir nazım şeklidir. Halk edebiyatındaki "türkü"nün karşılığıdır. Bestelenmek için yazılır. Aşk ve güzellik konularını işler. Dörtlüklerle ku­rulur ve abab - cccb - dddb... biçiminde uyakla­nır. En tanınmış şairi Nedim'dir.
Bu parçada tanıtılan nazım şekli, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rubai                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gazel              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kaside
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tuyuğ                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şarkı
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, hem redif hem de tam kafiye vardır?

A
Ardımda binbir gönül ıstırabından derin
Matemimi tutacak bir mukaddes kaderin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ne istersin bir günlük doğan böcek gibi
Günle beraber yanmış günle sönecek gibi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir söğüt yeşili üstümüzde göğümsü
Yeşil üstünde bir gök mavisi gönlümsü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu aşka o hangi kudretle daldım
Tanrı'ya yükseldim arşa alçaldım
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Haydi Abbas vakit tamam
Akşam diyordun işte oldu akşam
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdakilerden  hangisi,  Divan  nesrinin özelliklerindendir?

A
Noktalama işaretlerinden yararlanılması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kullanılan cümlelerin kısa olması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanılması
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Söz ve ses sanatlarına yer verilmemesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Söyleyiş güzelliğine değil düşünceye ağırlık verilmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdaki dizelerden hangisi, tümüyle Di­van edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?

A
Şarkı - murabba - koşma - kaside - tuyuğ
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şarkı - türkü - devriye - rubai - mersiye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Nefes - muhammes - kaside - mani - destan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kaside - müstezat - gazel - şarkı - mesnevi
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Terkib-i bent - tuyuğ - semai - müstezat -rubai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Ormanda büyüyen adam azgını

Çarşıda pazarda insan beğenmez

Medrese kaçkını softa bozgunu

Selam vermek için kesan beğenmez

Bu  dörtlükle  ilgili  olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Bir taşlamadan alınmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kafiye örgüsü düz kafiyedir.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Redif kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Uyak düzeni abab'dir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Bu tümsek, koparken büyük zelzele

Son vatan parçası geçerken ele

Mehmet'in düşmanı boğduğu sele

Mübarek kanını kattığı yerdir

Bu dörtlükte olduğu gibi savaş, kahramanlık gibi konuları işleyen şiir türüne ne ad verilir?

A
Lirik şiir      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Didaktik şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Epik şiir
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Dramatik şiir      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Pastoral şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdakilerin hangisinde gazete yazısı tür­leri birlikte verilmiştir?

A
Fıkra, makale, şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Makale, roman, deneme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Fıkra, makale, röportaj
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Anı, eleştiri, senaryo
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mektup, makale, otobiyografi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

İnsanı ve toplum yaşamını çok boyutlu yansıtan edebi türdür. Yer, zaman, kişi ve olaydan olu­şan dörtlü ayağı vardır. Eserdeki olay ve kişiler öncesi ve sonrasıyla işlenir. Öyküyle bazı açı­lardan benzeştiği halde öyküden çok daha ge­niş kapsamlıdır. Dünya edebiyatında önemli bir temsilci Cervantes sayılabilir.
Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdaki­lerden hangisidir?

A
Deneme          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Roman      
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Otobiyografi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tiyatro            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Masal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Urfa'ya girerken "Peygamberler Şehrine Hoş­geldiniz!" tabelası karşılıyor bizi. Yazın yakıcı sıcağında "Halilurrahman Camisi"nin serin av­lularında dolaşıyoruz. Hazreti İbrahim'in yaşa­dığı yeri ziyaret etmenin manevi zevki bütün yorgunluğumuzu alıyor. Daha sonra Hazreti Eyüp Peygamberdin hastalığı süresince kaldığı mağaraya taş merdivenlerden iniyoruz.

Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden han­gisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A
Anı                    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gezi Yazısı        
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Eleştiri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Öykü              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Roman
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.