Şiir ve Düz Yazı Türleri – 5 (Test Çöz – Online)

Şiir ve Düz yazı Türleri

Şiir ve Düzyazı Türleri - 5

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Elif kaşların çatar

Gamzesi sineme batar

Ak elleri kalem tutar

Yazar elif, elif diye

Konu ve şekil bakımından koşmanın güzel­lemesine benzeyen yukarıdaki dörtlük halk edebiyatı nazım biçimlerinden hangisinden alınmıştır?

A
Hoyrat              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Semai          
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Destan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mani                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Varsağı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

 -    Hece ölçüsünün 11'li kalıbıyla söylenir.

-     Koşma gibi kafiyelenir.

-    3-5 dörtlükten oluşur.

-    Son dörtlükte şairin adı geçer.

-     Koşmanın yiğitlik, kahramanlık konularını işleyen türüdür.

Yukarıda özellikleri verilen şiir türü aşağıda­kilerden hangisidir?

A
Semai      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Koçaklama      
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Güzelleme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ağıt                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Taşlama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Dedim bu Ömer'in aklını aldın

Dedi sevdiğine pişman mı oldun

Dedim dilber niçin sararıp soldun

Dedi hep çektiğim dil yarasıdır

Yukarıdaki mısralar aşağıdaki şiir türlerin­den hangisinin örneği olabilir?

A
Lirik              
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Pastoral              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dramatik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Epik                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Didaktik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Çoban ve kır yaşamını anlatan, doğa güzellikle­rini dile getiren şiirlerdir. Anlatım bir kişinin ağ­zından olur ve kır yaşamının güzelliğini anlatır­sa "idil", çoban yaşamını karşılıklı konuşmalar­la anlatırsa "eglog" adını alır.
Yukarıda tanıtılan şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Epik                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dramatik          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Didaktik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Pastoral              
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Lirik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdakilerin hangisinde Aşık edebiyatı nazım türleri bir arada verilmiştir?

A
Güzelleme - taşlama - koçaklama - ağıt
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Mani - türkü - ağıt - koçaklama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Türkü - güzelleme - koçaklama - ağıt
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Taşlama - varsağı - ağıt - mani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mani - taşlama - ağıt - nefes
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdakilerin  hangisinde zengin  kafiye yoktur?

A
Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar
Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar
İpucu:
TEBRİKLER!
B
İçimde tüten bir şey hava, renk, eda, iklim
Benim, zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale
Ve kavuşmuş rüyalar, onda ermiş visale
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tarihin gözleri var, surlarda delik delik
Servi, endamlı servi, ahirete perdelik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şahadet parmağıdır göğe doğru minare
Her nakışta o mana: Öleceğiz ne çare
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Bulamadım şu halimden anlayan

Gönül hasta, dudak hasta, dil hasta

Yağmur yağar, dağı taşı ıslatır

Yaylalardan uzak kalan sel hasta

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söy­lenemez?

A
Koşmanın "güzelleme" nazım türündendir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. ve IV. dizelerdeki "dil" ve "sel" sözcüklerinde yarım uyak vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Koşmanın ilk dörtlüğü olup xaxa biçiminde uyaklanmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II. ve IV. dizelerdeki "hasta" sözcükleri rediftir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Söz sanatı yapılmamıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Halk edebiyatında "taşlama" denen alaycı yergi şiirinin Divan edebiyatındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gazel        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mersiye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Murabba
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hicviye  
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Mesnevi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Yaşamın ağlatan ve güldüren yanları birlikte verilir. Sevinç, umut, kuşku, tasa, facia ve ko­miklik gibi yaşamın türlü biçimleri bu türde bir araya getirilir. Böylece yaşamı olduğu gibi yan­sıtır.
Burada sözü edilen tiyatro türü aşağıdaki­lerden hangisidir?

A
Trajedi                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Opera              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Operet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dram                    
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Komedi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, insan hayatını ve insanın görüp yaşadıklarını, anlatmakla sı­nırlı yazı türlerinden değildir?

A
Anı              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eleştiri          
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Otobiyografi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Biyografi            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gezi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi pastoral şiirin özel­liklerinden biri değildir?

A
Türk edebiyatında Faruk Nafiz Çamlıbel ve Kemalettin Kamu bu türde şiirler yazmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Doğayla insan arasındaki tarih boyunca süren çatışmaları, gerginlikleri konu alır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Bir kişinin ağzından kır betimlemesi yapan pastoral şiirlere "idil", çobanları ve kır yaşamını karşılıklı konuşmalarla anlatanlara "eglog" adı verilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu türün dünya edebiyatındaki en güzel örnekleri Virjillus'un kaleminden çıkmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çoban yaşamını ve kır güzelliklerini yalın bir söyleyişle ele alan şiirlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Dünya edebiyatına Fransız yazar Montaig­ne'nin kazandırdığı tür, herhangi bir konuda ya­zarın kişisel duyuş ve görüşlerini iddiasız biçim­de aktarmasını sağlar. Belgelere, kanıtlara da­yanması gerekmediği için özgürce seçilen bir konu, rahat bir dille ve açık yüreklilikle okuyucu­nun beğenisine sunulur.
Bu parçada özellikleri aktarılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anı                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sohbet                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Fıkra
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Deneme            
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Eleştiri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.