Şiir ve Düzyazı Türleri – 5 (Test Çöz – Online)

Şiir ve Düzyazı Türleri - 5

Soru 1

            Dedim bu Ömer'in aklını aldın

Dedi sevdiğine pişman mı oldun

Dedim dilber niçin sararıp soldun

Dedi hep çektiğim dil yarasıdır

Yukarıdaki mısralar aşağıdaki şiir türlerin­den hangisinin örneği olabilir?

A
Lirik              
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Pastoral              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dramatik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Epik                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Didaktik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Yaşamın ağlatan ve güldüren yanları birlikte verilir. Sevinç, umut, kuşku, tasa, facia ve ko­miklik gibi yaşamın türlü biçimleri bu türde bir araya getirilir. Böylece yaşamı olduğu gibi yan­sıtır.
Burada sözü edilen tiyatro türü aşağıdaki­lerden hangisidir?

A
Trajedi                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Opera              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Operet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dram                    
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Komedi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Dünya edebiyatına Fransız yazar Montaig­ne'nin kazandırdığı tür, herhangi bir konuda ya­zarın kişisel duyuş ve görüşlerini iddiasız biçim­de aktarmasını sağlar. Belgelere, kanıtlara da­yanması gerekmediği için özgürce seçilen bir konu, rahat bir dille ve açık yüreklilikle okuyucu­nun beğenisine sunulur.
Bu parçada özellikleri aktarılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anı                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sohbet                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Fıkra
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Deneme            
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Eleştiri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, insan hayatını ve insanın görüp yaşadıklarını, anlatmakla sı­nırlı yazı türlerinden değildir?

A
Anı              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eleştiri          
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Otobiyografi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Biyografi            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gezi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi pastoral şiirin özel­liklerinden biri değildir?

A
Türk edebiyatında Faruk Nafiz Çamlıbel ve Kemalettin Kamu bu türde şiirler yazmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Doğayla insan arasındaki tarih boyunca süren çatışmaları, gerginlikleri konu alır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Bir kişinin ağzından kır betimlemesi yapan pastoral şiirlere "idil", çobanları ve kır yaşamını karşılıklı konuşmalarla anlatanlara "eglog" adı verilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu türün dünya edebiyatındaki en güzel örnekleri Virjillus'un kaleminden çıkmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çoban yaşamını ve kır güzelliklerini yalın bir söyleyişle ele alan şiirlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Halk edebiyatında "taşlama" denen alaycı yergi şiirinin Divan edebiyatındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gazel        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mersiye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Murabba
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hicviye  
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Mesnevi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

            Elif kaşların çatar

Gamzesi sineme batar

Ak elleri kalem tutar

Yazar elif, elif diye

Konu ve şekil bakımından koşmanın güzel­lemesine benzeyen yukarıdaki dörtlük halk edebiyatı nazım biçimlerinden hangisinden alınmıştır?

A
Hoyrat              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Semai          
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Destan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mani                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Varsağı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdakilerin  hangisinde zengin  kafiye yoktur?

A
Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar
Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar
İpucu:
TEBRİKLER!
B
İçimde tüten bir şey hava, renk, eda, iklim
Benim, zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale
Ve kavuşmuş rüyalar, onda ermiş visale
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tarihin gözleri var, surlarda delik delik
Servi, endamlı servi, ahirete perdelik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şahadet parmağıdır göğe doğru minare
Her nakışta o mana: Öleceğiz ne çare
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

            Bulamadım şu halimden anlayan

Gönül hasta, dudak hasta, dil hasta

Yağmur yağar, dağı taşı ıslatır

Yaylalardan uzak kalan sel hasta

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söy­lenemez?

A
Koşmanın "güzelleme" nazım türündendir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. ve IV. dizelerdeki "dil" ve "sel" sözcüklerinde yarım uyak vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Koşmanın ilk dörtlüğü olup xaxa biçiminde uyaklanmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II. ve IV. dizelerdeki "hasta" sözcükleri rediftir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Söz sanatı yapılmamıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Çoban ve kır yaşamını anlatan, doğa güzellikle­rini dile getiren şiirlerdir. Anlatım bir kişinin ağ­zından olur ve kır yaşamının güzelliğini anlatır­sa "idil", çoban yaşamını karşılıklı konuşmalar­la anlatırsa "eglog" adını alır.
Yukarıda tanıtılan şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Epik                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dramatik          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Didaktik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Pastoral              
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Lirik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11
Aşağıdakilerin hangisinde Aşık edebiyatı nazım türleri bir arada verilmiştir?
A
Güzelleme - taşlama - koçaklama - ağıt
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Mani - türkü - ağıt - koçaklama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Türkü - güzelleme - koçaklama - ağıt
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Taşlama - varsağı - ağıt - mani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mani - taşlama - ağıt - nefes
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

           -    Hece ölçüsünün 11'li kalıbıyla söylenir.

-     Koşma gibi kafiyelenir.

-    3-5 dörtlükten oluşur.

-    Son dörtlükte şairin adı geçer.

-     Koşmanın yiğitlik, kahramanlık konularını işleyen türüdür.

Yukarıda özellikleri verilen şiir türü aşağıda­kilerden hangisidir?

A
Semai      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Koçaklama      
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Güzelleme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ağıt                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Taşlama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

İmge, Sembol, Alegori Nedir, Örnekler…

İmge, Sembol, Alegori Nedir, Örnekler… İmge Yeniden üretilmiş bir görünümdür ve her imgede bir görme …