Sözcükte Anlam – 1, Sözcükte Anlam Test Soruları

Sözcükte Anlam – 1, Sözcükte Anlam Test Soruları

1.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmış bir sözcü yoktur?

A)  Komutan, tüm adayları süzdükten sonra kararını verdi.

B)  Aynı konuyu döne döne anlatması herkesi sıktı.

C)  Zamanı kemiren saniyelerin göz ardı edemezsiniz.

D)   Eskiciye sattığım semaverin antika olduğunu bilmiyordum.

E)  Tırmanışa geçen mezhep gerginliği yatışır gibi görünmüyor. 

2.  I. Saldırıdan sonra düşman kuvvetleri çözülmeye başladı.

II. Bu gelişmeler yüzünden Ankara kaynıyor.

III. Saldırı sırasında önemli noktalara füze yağdı.

IV.  Bu olay sonucunda arkadaşımın maskesi düştü.

V. Terörle mücadele konusunda anlaşma yapmak gerekiyor.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A)      I                                   B)      II

C)      III                                 D)      IV

E)     V

 3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük yan anlamda kullanılmıştır?

A)              Ömrüm geçip de saçlarıma beyazlar dolsa bile./ Benim için sen her şeysin, neşesin hayatsın.

B)              Mevsimler yas tutup çöller ağlasın. / Ahınla inleyen teller ağlasın.

C)              Dışarda bir yaz yağmuru / Yaş sokaklar sensiz bensiz.

D)             Yüce dağdan, esen yelden / Sorsam seni gül dudaklım.

E)              Yukarı gel yukarı ırmağın gözündeyim/ Eller ne derse desin ben yine sözümdeyim.

 4. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi temel anlamıyla kullanılmıştır

A) Hiç bu mevsimde denize girilir mi?

B) Kaptan, geminin burnunu liman doğru çevirdi.

C) Bu yol, karşıki dağın eteğine kadar gidiyor.

D) Bakalım bu işten nasıl sıyrılacaksınız.

E) Kazağın kolunu daha bitirememiş.

 5.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük terim değildir?

A) Genellikle aruz ölçüsünü kullanmış bir yazardır.

B)  Seminerde Halk ve Divan edebiyatının ortak yönleri üzerinde duruldu.

C) Oyu, oyucular ve dekor, tam bir ahenk içinde verilmiştir.

D) Bu şiirin teması “bayrak”tır.

E)  Şiirin dördüncü mısraları nakarat biçiminde devam ediyor.

 6.  “Saçına ak düşmüş anamın.” cümlesindeki ak sözcüğünün özdeşi sesteşi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Ak sulara özlem duyar, kıyılara koşarız.

B)  İnsan, alnı ak çıkmak ister her işten.

C) Aktın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın?

D) Ak günler göreceğimize inanıyoruz.

E) Artık ak karadan ayırt edilemiyor.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıcak sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Bu sıcakta çalışmak güç geliyordu.

B) Sıcak gözyaşları yanağından  usulca süzüldü.

C) Sabahları sıcak bir selam esirgerdi bizden.

D) Sıcak havalar da birden bastırdı.

E) Sıcak yemek ağzını yaktı.

 8.            I. Paranın tümü bu hesaptan çekilmiş.

II. Böyle bir güzelliğin resmi tabi ki çekilir.

III.  Irmağın suyu çekilmiş, doğanın neşesi kaçmış.

IV Öyle insanların nazı elbette çekilir.

V. Yaz geldi mi çeşmelerin suyu çekilir.

Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde çekilmek sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?

A)     I ve II                                          B)     II ve III

C)     III ve IV                                      D)     IV ve V

E)      III ve V

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt kavramlar birlikte verilmemiştir?

A)  Dertlerinden kurtulmuş, canlanmıştı.

B) Zararın neresinden dönülse kârdır.

C) Roman, insanın iç ve dış dünyasını yansıtmalıdır.

D) Üzüldüğüne bakmayın, ileride sevinecek.

E)  Hiç ayrılmam derken kavuşmak hayal oldu.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aramak” sözcüğü ilk (temel) anlamıyla kullanılmıştır?

A) Her yapılanda mükemmellik arar.

B) Seni aramamak elde değil.

C) Eski dostları insan daima arıyor.

D)  İflastan kurtulmak için yeni çözümler arıyor.

E)  Geçen cuma akşama kadar kiralık ev aradım.

11.  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?

A) Bu yıl yaz mevsimi çok sıcak geçecekmiş.

B)  Mehmet Amca, yedi elli liraya duvarları boyattı.

C) Onu çağırmadığı için çok kızdı.                     

D) Bir ekmeği bir oturuşta yedi.                          

E) Geç kalıyoruz.çabuk otobüse bin.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş sözcükler bir arada kullanılmıştır?               

A) Sular, dağ taş demeden aktı denize doğru.

B)Gül yüzlü yardan haber gelmiş , bekletme gari gel diye.

C) Bir âh çeksem karşıki dağlar yıkılır.

D) Bir gül verdim ne olur sen de gülüver.

E) Yâr diye gönül, bir ömrü tüketti.

13. Aşağıdakilerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?

A)   İnsan, rahat olduğu bir ortamda kendini daha iyi ifade eder.

B)  Konuşmasını, üç dizelik bir şiir okuyarak noktaladı.

C)   Dekorun ve sahne düzeninde bir uygunsuzluk göze çarpıyor.

D) Sanatçının ölümsüz besteleri bir araya getiriliyor.

E) Penaltılardan sonra kazana belli oldu.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamının dışında kullanılmış  bir sözcük vardır?

A) Akşam olur olmaz tarlalar, terk edilmiş bir şehir gibi ıssızlaşırdı.

B)  Çocukken ninemden dinlediğim hikayeler hâlâ aklımdadır.

C) Kimya dersinde “maddelerin yoğunlaşması” konusunu ayrıntılı olarak işledik.

D) Böyle davranarak beni ezmeye çalışıyorsun; ama yapamayacaksın.

E)   Okulumuz muhteşem bir mezuniyet töreni düzenlenecek.

 15.   I.   Halatı, makinelerle gererek sağlamlığını kontrol ediyorlardı.

II.    Yıllarca örtülen olayları gün ışığına çıkarma vakti gelmişti.

III.    Hayatın karşısına yeni bir yüzle çıkmak ister gibiydi.

IV.    Gençliğinden beri sorumluluklarının bilincinde olarak hareket etmişti.

V.    Yüksek karakteriyle herkesin saygısını kazanmayı hak ediyordu.

Yukarıda numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangileri gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) I. ve II.                      B)l. ve lll.                     C) I. ve IV.

D) II. ve IV.                   E) III. ve V.

 16. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamında kullanılmıştır?

A)  Konuşmamızın niteliği, söz dağarcığımızın zenginliği ile doğru orantılıdır.

B)  En az iki yıldır bu kızın peşinden koşuyorum.

C) Bu rengin insan üzerinde rahatlatıcı bir etkisi olduğu söyleniyor.

D)   Duygularını kağıda dökmekte onun üstüne yoktur.

E) Geçmişiyle bağlarını koparmayan milletler geleceğe daha güvenle yürürler.

 

CEVAPLAR      
1 D 5 B 9 A 13 A
2 E 6 C 10 E 14 D
3 E 7 C 11 D 15 D
4 D 8 E 12 D 16