Sözcükte Anlam – 2

SÖZCÜKTE ANLAM – 2

1. Aşağıdakilerin hangisinde “bozmak” sözcüğü­nün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır?

Anlam

Kullanım

A)    Bir şeyi kendisin­den   beklenilen işi yapmayacak du­ruma getirmek Bu iki radyo istasyonu birbirini bozuyor
B)    Bir yerin, bir şeyin   düzenini karıştır­mak Hiç kimse bizim ara­mızı bozmaya yel­tenmesin.
C)    Büyük parayı ufak   birimlere ayırmak Şu on milyonu bozar mısınız?
D)    Geçersiz bir duru­ma   getirmek. Eğer nişanı bozduysa yazıklar olsun.
E)   Bozguna uğratmak, yenmek. Bağları bozmanın za­manı geldi.

2.      Aşağıdaki  atasözlerinden  hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?

A)   Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur.

B)   Eskisi olmayanın yenisi olmaz.

C)   Dokuz at bir kazığa bağlanmaz.

D)  Et tırnaktan ayrılmaz.

E)   Kılıç kınını kesmez.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikilemeyi oluşturan sözcükler, tek başlarına kullanıla­maz?

A)   Kapı kapı dolaşıp yardım topladılar.

B)   Hiçbir zaman mala mülke önem vermedim.

C)  Bu aralar sesiniz sedanız çıkmıyor.

D)  İrili ufaklı birçok tepe var Anadolu’da.

E)   Ivır zıvır işlerle zaman harcıyorsun.

 

4.       –   Yağmur iki saat sonra durdu.

–    Kapının önünde saatlerce durdum.

–   Tek başına bu evde nasıl duruyor?

–    Saatim durmuş, tamir ettirmeliyim.

Aşağıdakilerden hangisi “durmak” sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri de­ğildir?

A) Kesilmek                        B)  Beklemek

C) Bulunmak                      D) Çalışmamak

E) Var olmak

 

5.      Aşağıdakilerin  hangisindeki  altı  çizili  sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır?

A)  Aramızdaki bağları koparmayın.

B)   Ayakkabısının burnuyla izmariti ezdi.

C)   Böyle küçük şeyler için gönül koymayın.

D)   Düşünce dünyamıza yeni pencereler açmıştı.

E)   Hayatımı başka bir çizgide sürdüreceğim.

 

6.       I.   Çocuk taştan taşa sıçrayarak gitti.

II.   Koşarken üzerime çamur sıçradı.

III.    Yangın yan daireye de sıçradı.

IV.    Yanağımdaki sivilce alnıma sıçradı.

Yukarıdaki   numaralanmış   cümlelerde   geçen “sıçramak” sözcüğü hangi ikisinde aynı anlam­da kullanılmıştır?

A)  I. ve II.               B)  I. ve IV.             C) II. ve III.

D) II. ve IV.             E)  III. ve IV.

 

7.      Aşağıdaki   cümlelerin   hangisinde   dolaylama yapılmamıştır?

A)   Yavru vatan kültür ve sanat bakımından pek gelişememiş.

B)   Turizm hâlâ bacasız sanayi olarak görülüyor.

C)   Fenerbahçe’nin file bekçisi üç şutun gol olma­sını engelledi.

D)   Meşin yuvarlak iki kez ağlarla buluştu.

E)   Pembe panjurlu bir evi vardı.

 

8.        I.   Masayı toplayalım, ben sonra kahve pişireyim.

II.    Küçük kız elleriyle saçlarını  topladı,  saçına minik tokalar taktı.

III.    Bir sene içinde epey servet toplamış.

IV.    Annesi çocuğa yatağını topla, diye bağırdı.

V.    Borcu için hepimizin maaşını toplasa da yet­mez.

“Toplamak”    sözcüğü    yukarıdaki    cümlelerin hangi ikisinde aynı anlamda kullanılmıştır?

A)  I. ve V.              B)  I. ve IV.             C)  II. ve III.

D) II. ve V.              E)  III. ve IV.

 

9. Aşağıdakilerin hangisinde “kesmek” sözcüğü­nün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır?

Anlam

Kullanım

A)    Bıçak, makas gibi bir araçla bir şeyi   ikiye ayırmak Bu   ipi hemen kesin.
B)    Geçişi önlemek Bu   konuyu böyle kesip yarıda bıraka­mazsın.
C)    Azaltmak, güçleş­tirmek Rüzgâr   geminin hızını kesiyor.
D)    Belirtmek, karar­laştırmak Bu işin gününü henüz kesmedik.
E)    Başını gövdesin­den   ayırmak, boğazlamak Ben   koyun kesemem.

 

10.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim yoktur?

A)   Bu bestenin notaları hepsinden farklı bir özel­likteydi.

B)   Dünyaca ünlü markalar reklamlarını yapmaya çalışıyordu.

C)  O dönemde şair, hece ölçüsünü kullanarak şiir yazmış.

D)   Roman en uzun edebi türdür.

E)   Dün dişime kanal tedavisi yaptırdım.

 

11. İnsanlığın ortak dili müzik, beraberinde yaşam sevinci getirmesine karşın, bestecilerine çoğu za­man doğum sancıları da çektirmiştir. Çünkü güzel sözleri bir araya getirmek kolay değildir. Bu parçada geçen “doğum sancıları çektirmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Benzeri görülmemiş sözler oluşturmak

B)   Farklı yaratılar ortaya koymak

C)   Güzel sözler bulmak için çok sıkıntı çekmek

D)   İsteksiz bir şekilde çalışmak

E)   Müziğe orijinal bir ses katmak

 

12.   Aşağıdaki    cümlelerin    hangisindeki    ikileme cümleye “yaklaşık olarak” anlamı katmıştır?

A)   Onun yalan söylediğini az çok sen de biliyor­sun.

B)   Soruların hepsini aşağı yukarı doğru cevapla­dım.

C)  İki saat geçti ve ben doğru dürüst hiçbir iş ya­pamadım.

D)   Hiç durmadan, gece gündüz çalışıyordum.

E)   Fırtına yavaş yavaş buraya yaklaşıyordu.

 

13. (I) Uzun yıllar geçmişti ve ben öğretmen olmuş­tum. (II) Öğretmen olur olmaz doğduğum yere, ya­ni köyüme gittim. (III) Herkes beni sevgiyle karşıla­dı. (IV) Yani köyüm beni bağrına basmıştı. (V) Oradaki ortamı görünce yaşamın anlamını daha iyi kavradım.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde ad aktarması yapılmıştır?

A)   I.           B)   II.          C)  III.        D)  IV.       E)  V.

 

14. Mutluluğu yakalamak çok zor değil. Çok katı kural­ları yok hayatın ve mutluluğun… Yeter ki bilinçli olsun kişi, ne istediğini bilsin ve tek boyutlu yaşa­masın.

Yukarıda parçada geçen “tek boyutlu yaşamak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Hayatın farklı açılarını yakalayabilmek

B)   Hayata değişik pencereler açmak

C)   Hayatı bir yönüyle ele almak

D)   Sadece kendi düşüncesine önem vermek

E)   Hayatla bağını koparmak

 

15. (I) Yeşilin bin bir tonunun iç içe geçtiği bir ormanlık alan… (II) Çiçeklerin etrafa saçtığı baş döndürücü güzellikteki kokular… (III) Bir anda başlayan yan­gın ve yangının saçtığı kızıl alevler… (IV) Kuşların acı çığlıklarıyla birlikte yanıp kül olan bir cennet… (V) Oysa burası insan eliyle oluşturulmayacak kadar mükemmel bir dünyaydı.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bir duyuya ait Özellik başka bir du­yuya aktarılmıştır?

A)  I.             B)   II.            C)  III.            D) IV.           E) V.

 

 

CEVAPLAR

1   E 4  E 7  E 10  B 13   D
2   B 5  B 8  B 11  C 14   C
3   E 6  E 9  B 12  B 15   C

 

error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.