Sözcükte Anlam – 6

SÖZCÜKTE ANLAM – 6

1)  “Düşüncelerinin hemen hemen hepsi yanlıştı.”

     Yukarıdaki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)      Okuduğu kitapların aşağı yukarı tamamı   romandı.

B)       Zaman zaman bu konu gündeme getirilir.

C)       Onlarla arada sırada buluşur eski günleri yâd ederdik.

D)      O günleri şöyle böyle hatırlıyorum.

E)       Hafızası yavaş yavaş yerine geliyordu.

 

2)  “Sen gel de bu adama inan.”

     Cümlesine altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)      Gel de bu adama sırrını söyle.

B)       Gel de oğlunun yaptığını gör.

C)       Sen gel de ötesine karışma.

D)      Akşama bize gel de beraber çalışalım.

E)       Yarın erken gel de, beraber gidelim.

 

3)  “Öğretmenlerin bugünkü konuşmaları, bende ve tüm öğrencilerde çok güzel duygular uyandırdı.”

    Cümlesinde hangi sözcük temel anlam dışında kullanılmıştır?

A)  tüm                                     B)  çok

C)  duygu                                 D)  uyandırdı

E)  öğrenci

 

4)  I.     Her yıl işi biraz daha iyiye gidiyordu.

II.    Yepyeni arabayı garajda çürüttü.

III.   Güneş, gömleğinden sonra seni bile sarartmış.

IV. Seziş ve muhakememden başka hiçbir yol göstericim olmadı.

V. Bu işi onun yaptığını şimdi çok daha iyi anlıyorum.

Yukarıdakilerden hangilerinde eylem “değişerek yeni bir görünüm kazanma” anlatmaktadır?

A)  II-III                                     B)  I-II

C)  I-III                                      C)  III-V

E)  IV-V

 

5) “İstediğim bisikleti almamak için …..”

     sözleri aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümle “dolambaçlı gerekçeler ileri sürmek, birçok aldatıcı dil dökmek” anlamı kazanır?     

A)      açtı ağzını, yumdu gözünü.

B)       demediğini bırakmadı.

C)       başımın etini yedi.

D)      bire bin kattı.

E)       bin dereden su getirdi.

 

6)  “Her şeyden önce şu sorunu çözmeliyim.”

     cümlesine, altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A)      Özellikle belirtiyorum, bu iş yarına bitecek.

B)       Kesinlikle yalan söylüyorsun.

C)       Hiç olmazsa bu konuyu sen açıkla.

D)      Onunla özel bir odada konuşmalısın.

E)       Gösterdiğimiz çabalara göz yumuyor.

 

7)  “Biraz önce şiirdeki öz ve biçim ilişkisi hakkındaki düşüncelerini uzun uzadıya anlattı.”

      cümlesine altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A)        Gözleri vazodaki solgun iğdeye takılmış derin derin düşünüyordu.

B)        Çalıkuşu gibi daldan dala konan kararsız bir çocuktu.

C)        Lafı ağızda sündürmez dobra dobra konuşurdu.

D)        Konuyu enine boyuna anlatıp tam özetleyeceği sırada zil çaldı.

E)         Son trenden de inmeyince vagonları tek tek aradı.

 

8)  “Çocukların, şakayı tadında bırakmaları hoşuma gitti.”

              Yukarıdaki cümlede altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)      Şimdi bunları düşünme ki tatilin tadı çıksın.

B)       Bütün kapılar yüzüme kapandı; artık bu işi bırakmanın zamanı gelmiş.

C)       Boşuna gelmişiz, gecenin tadı tuzu yok.

D)      Annemin yaptığı böreğin tadını hala unutamıyorum.

E)       Her işi olduğu gibi tasarrufu da aşırılığa kaçmadan yapmalıyız.

9)  “Yok mu?” sözü aşağıdaki cümlelerden hangisine farklı bir anlam katmıştır?

A)      Şu Ahmet yok mu, yine her şeyi berbat etti.

B)       Senin şu tepeden bakman yok mu, dayanılır gibi değil.

C)       Şu yalnızlık yok mu, insanı kahrediyor.

D)      Şu güler yüzün yok mu, beni mest ediyor.

E)       Ah, şu şarkılar yok mu, yarama kezzap döküyor.

 

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birbiriyle “zıt anlamlı” sözcükler yoktur?

A)      Önceleri tembeldi fakat sonraları dersleri iyiydi.

B)       Herkes hakkında ileri geri konuşurdu.

C)       “Gidenler dönmez, dönenler gitmez” diyorlar.

D)      Eski insanlar harikaymış ya yeni insanlar?

E)       Büyük küçük herkesi severdi.

 

11) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamı dışında kullanılmamıştır?       

A)        Binanın girişini süsleyen canlı renkler bizi de etkilemişti.

B)        Üvey annesinin sert bakışları onu sürekli rahatsız ediyordu.

C)        Kırıcı sözleri yüzünden onu kimse sevmezdi.

D)        Bu sürükleyici romanlar beni kaç gece uykusuz bıraktı bilemem.

E)         Kıyıdaki keskin çakıl taşları ayaklarımızı parçalamıştı.

 

12)  I.     Dallarını zamansız kestiğiniz ağaç kurumuştur.

II.    Sanıldığının tersine, harareti soğuk değil sıcak içecekler keser.

III.    Saçını yine kendisi kesmiş.

IV.   Ortaya koyduğu fikirler beni kesmedi.

V.  Kurban kesmek sosyal hayatı olumlu yönde etkiler.

      “Kesmek” kelimesi yukarıda hangi iki cümlede en yakın anlamıyla kullanılmıştır?

A)  I ve II                                  B)  II ve IV

C)  IV ve V                               D)  I ve III

E)  III ve V

 

13)  Sen, yine de, duyduklarını bir teraziye vurmadan karar verme.

        Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A)      Bu terazi on iki kilodan fazla çekmez.

B)       Her işi yordamına göre yapılmalıdır.

C)       Ölçüp biçmeden yapılan işler genellikle olumsuz sonuçlar verir.

D)      Hayata atılmadan hayatı anlamak çok zordur.

E)       Bu işi nasıl yaptığına hala şaşıyorum.

 

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dolaylama” yoktur?

A)   Büyük Kurtarıcı, her zaman yakın arkadaşlarının görüşünü alırdı.

B)   Anadolu insanı zorluklarla mücadele  edebilir.

C)   Yavru Vatan,  bu pazar seçime  gidiyor.

D)   Bacasız sanayi  her zaman ülke ekonomisine katkıda bulunmuştur.

E)    Nükleer enerji, kara elmasın pabucunu dama atıyor galiba.

 

15)  “Her hareketinden bir şey çıkarıyordu.”

       “Çıkarmak” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki anlamıyla kullanılmıştır?      

A)      İstanbul’dan on yedi milletvekili çıkarmışlar.

B)       Çıkardığı elbiselerin hiç birini beğenmedi.

C)       Ayakkabıdaki çivileri çıkardı.

D)      O sözden neler de çıkarmıştı.

E)       Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

 

16)Söylemek”  sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde  “Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak” anlamında kullanılmıştır?

A)        Benim burada nasıl yaşadığımı görenler gidip babama da söylerler.

B)        Ne söyler bu türküler, karanlık gecelerde yüzen gemiler.

C)        Hececilerden sonra yeni bir edebî neslin yetişmediğini söylüyorlar.

D)        Hareketler ve taklitlerle söylediği şarkılar pek eğlenceli şeylerdi.

E)         Bir değil iki tane olduğunu size dün söylemiştim.

 

17) I.     Her zaman öyle düşünülmesi gerekmektedir.

II.     Ekseriyetle çalışmalarımızı beraber yaparız.

III. Yer yer, yapılması lüzumlu işler üzerinde duruyoruz.

IV.   Çoktandır oraya gitmenizden şüpheleniyordum.

V.    Genel olarak ümidini kaybetmemeye çalışıyor.

Bu cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözler birbirine yakın anlamdadır?

A)  I-III                                    B)  I-IV

C)  I-V                                      D)  II-V

E)  I-II

 

18)  Ali Bey, bunca gayrete rağmen henüz iki yakasını bir araya getiremedi.

        Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)        Ellerindeki mendilleri ikide bir yüzlerine götürmelerinden ağladıkları anlaşılıyordu.

B)        Geçim derdinden kurtulamadı ki keyfince yaşasın.

C)        Ona bir ikramiye değil devamlı çift maaş versen gene memnun olmaz.

D)        Bu adamın işinin rast gittiğine kimse inanmaz.

E)         Bir derdim var doktor; hüzün…

 CEVAPLAR

1   A 5   E 9    D 13    C 17   D
2   A 6   A 10  A 14   B 18  B
3   D 7   D 11  E 15   D  
4   A 8   E 12  D 16   C