Sözcükte Anlam – 7

SÖZCÜKTE ANLAM – 7

1)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aranmak”  sözcüğü “kontrol etmek” anlamında kullanılmıştır?

A)         Hiç kızma; sen kendin arandın.

B)         Bir hayli arandıktan sonra anahtarları bulabildi.

C)         Beş gündür aranan hırsız dün yakalandı.

D)         Bu saatlerde demli bir çay aranıyor.

E)          Üzeriniz arandıktan sonra içeri girebilirsiniz.

 

2)“Ancak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

A)         Sözünde durmak ancak bu kadar olur.

B)         İnsan ancak böyle çalışabilir.

C)         Bu salon küçük, ancak çok güzel.

D)         Dün ancak Topkapı müzesini gezebildik.

E)          Bir roman ancak bu kadar yazılabilir.

 

3)“Oyalanma, sonra okula geç kalırsın.” cümlesindeki “sonra” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?

A)         Bu sınavdan sonra bahçeye inebiliriz.

B)         Ona haber ver de işine sonra git.

C)         Çalışalım, sonra filmi izleriz.

D)         O, benden sonra geldi eve.

E)          Dikkat et, üzülürsün sonra.

 

4) I.  Hatasını anladı, benden özür diledi.

II. Tembelliğin bu kadarını anlayamıyorum ben.

III. Resimden anladığı, yorumlarından belli.

IV. Şivesi berbat, ne dediğini anlayamıyorum.

V.Ayak seslerinden, gelenin oğlu olduğunu anladı.

   “Anlamak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A) I    B) II         C) III        D) IV       E) V

 

5) Koşturup geldiler, halime bakıp: ”Henüz ölmemiş”  dediler.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün bu cümledeki anlamıyla kullanılmış bir sözcük vardır?

A)         Orada bekleyin, birazdan gelirim.

B)         Daha İstanbul’ a varmamıştır tren.

C)         Beni yalnızca sen anlıyorsun.

D)         Cebindekileri çarçabuk masaya koy.

E)          Fazla yazmaktan elleri terledi.

 

6)     I.  Oldum olası o hep böyle davranır.

II. Gelir gelmez babama söyleyeceğim.

III. Aşağı yukarı bir saattir çalışıyorlar.

IV. Eskiden beri arkadaşlarla haftada bir görüşürüz.

VI.Az çok bir işten anlıyoruz.

Bu cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözcükler anlamca birbirine yakındır?

A) I ve II                                            B) I ve IV              

C) II ve V                                            D) III ve IV              

E) IV ve V

 

7)     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kapalı” sözcüğü “Bu saatte açık bir yer bulamazsın.” cümlesindeki “açık” sözcüğünün karşıtı olarak kullanılmıştır?

A)Böyle kapalı havalar ruhumu sıkar.

B)Evin kapısı kapalıydı, ışıklar da yanmıyordu.

C)Bankalar kapalı olduğu için paramı çekemedim.

D)Ana yol kapalı olduğundan ara sokaklara dağıldık.

E)Birçok yere başvurdu; ancak kapılar ona kapalıydı.

8)         Toplumun özgürlüğüyle yazarın özgürlüğü……….;biri olmadan öteki de var olamaz.

Bu cümlede boş bırakılan yere anlamın akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) eşittir                             B) özdeştir                C) farklıdır

D) büyüktür                       E) sınırlıdır

 

9)         En kötü insanların bile iyi tarafları bulunduğu gibi, en kötü kitapların da birer iyi tarafı vardır. Önemli olan, varlıkların bu iyi, yararlı yanlarını görebilmek ve onlardan yararlanabilmektir. İşte bu kapıyı açacak anahtara sahip oldu mu insanlar, kim bilir dünyamız nerelere varacaktır?

Bu parçaya göre altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A)         İnsanlar bu anlayışa, yaklaşıma sahip olduğunda

B)         Herkes birbirini sevdiğinde

C)         İnsanlar birbirini bağışlayıcı olduğunda

D)         Varlıklara duyarlı yaklaşıldığında

E)          İnsanlar bu tekniğe ulaştıklarında

 

10)       “Ne………ne” sözleri aşağıdakilerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A)         Ne alınlarında defne yaprakları, ne ayaklarında pantolonları vardı.

B)         Ne kendini korudu, ne düşmanı kayırdı.

C)         Ne onlar seni bilir, ne de sen onları.

D)         Ben ne amcamdan para aldım ne babamdan

E)          Şimdi ne biliyorsan, ne söylüyorsan hepsini ben öğrettim sana.

 

11)       Zaman zaman bir tren istasyonu geliyor aklına; babasıyla orada vedalaşmıştı.

Bu cümledeki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A)         On sekiz yılda havanın güzelliğine bile dayanamadım.

B)         Zeytin rengi gözlerini fotoğraftan anlamam mümkün değil.

C)         Saçların ne kadar kısa kesilmiş.

D)         Bir zamanlar haksızlıklara karşı çıkarken tanımıştık onu.

E)          Arada bir çocukluğuma doğru uzun bir yolculuğa çıkarım.

 

12)       Çöken bir maden ocağı altında tek bir (I)insan bile kalmış olsa, bütün (II)şehir yasa boğulur. Kurtarma ekipleri kazmalarıyla (III)toprağın böğrünü aradıkları sürece (IV)arkadaşlar, çocuklar, (V)kadınlar ocağın başında kalakalırlar.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisinde ad aktarması söz konusudur?

A) I       B) II        C) III       D) IV       E) V

 

13)       (I) Kalfa, ayak bileklerinde, topuklarında canlılığını sezdiği çamurun ölümünü düşünüyor. (II)Babasından çok sevdiği çok sevdiği bir sanat bu. (III) Gözleri yarı kapalı, tüm dikkatini ayaklarının altında bir sevgili eli gibi tenini okşayan toprağa vermiş. (IV) Bir küçücük hava kabarcığını, kocaman bir kum toprağının cızırtısını hemen anlıyor. (V) Ustası bir kapkara çamura, bir ayaklarına bakıyor.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) I ve II                             B) II ve III                             C) I ve IV

D) II ve V                            E) II ve V

 

14)       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmamıştır?

A)         Bu hikayenin sönük bir anlatımı var.

B)         O sakin genç bile bu davranışlara parladı.

C)         Okuduğum öykü beni köyüme götürdü.

D)         Adam hayvanı ezmemek için kaldırıma çarptı.

E)          Annem, kardeşimin hastalığını duyunca yıkıldı.

 

15)       “Çatlamak” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A)         Çocuk ağlamaktan çatlayacaktı.

B)         Sıcaktan dudakları çatlamış.

C)         Rüzgarın şiddetiyle cam çatladı.

D)         Karpuz, bıçak değer değmez çatladı.

E)          Akşama kadar bulaşık yıkamaktan ellerim çatladı.

 CEVAPLAR

1   E 5    B 9     A 13   C
2   C 6    B 10   E 14   D
3   E 7    C 11   E 15   A
4   E 8    A 12   B