Sürrealizm (Gerçeküstücülük) ve Özellikleri

İçindekiler

SÜRREALİZM (GERÇEKÜSTÜCÜLÜK)

1.        1924’te Andre Breton‘un açıkladığı bildirgeyle or­taya çıkmıştır.

2.        Dadaizm’in yerine geçen edebiyat akımıdır.

3.        Sigmund Freud’un “Psikanalitik” düşüncelerinden etkilenmiş ve ayrıca  Dadaizm akımından esinlemiştir.

4.        20. yüzyı­lın en uzun ömürlü sanat edebiyat akımı olmuştur.

5.        Birinci Dünya Savaşı sonrasında bilim ve tekno­lojideki ilerlemelerin getirdiği maddi refaha rağ­men insanın iç dünyasında hissettiği derin boş­luk, yeni arayışlara yol açmıştır. Böyle bir ortamda Freud, insanoğluna yeni bir pencere açarak insanın kendini tanımasını sağla­yacak yeni görüş ve yöntemler ortaya koyar. Ona göre, insanın gerçek benliği bilinçaltında gizlidir. Bilinçaltı ancak değişik ruh hallerinde (sarhoşluk, ateşli hastalık, akıl hastalığı, rüya..gibi ) ortaya  çıkar. İnsanın bilinçaltında saklanan gerçek yüzünü görmek için aklın dene­timi ortadan kaldırmak, bilinçaltının boşalmasını sağlamak gerekir. Bir nevroz olan sanat, bilinçal­tının dışavurumundan başka bir şey değildir.

6.        Bilinçaltı her tür düşüncenin saklandığı yer olduğu sanatın kaynağı da orasıdır.

7.        Sürrealistlere göre insanoğlu bilinmeyen ve sınırları keşfedilemeyen bir varlıktır. Onu iyi anlamak için  aklın denetimine, her türlü töresel ve sanatsal baskıya karşı çıkarak anlamaya çalışırlar.

8.         Bilinçaltını açığa çıkaran rüyaları, serbest çağrışımı, özgür düş gücünü, hipnozu ve oto­matik yazı tekniğini sanatın başlıca araçları olarak kullanırlar.

9.        Mizah ve alaya büyük önem verirler.

10.     İnsan yaşamının en özgür dönemi saydıkları  ve bilinçaltının oluştuğu çocukluk dönemine  özlem duyarlar.

11.     Alışılmışın dışında değişik biçimsel kalıpları kullanırlar.

12.     Anlam kapalılığı esas kabul etmişlerdir.Bu yönüyle edebiyatımızda özellikle İkinci Yeni şairlerini etkilemişlerdir.

Sürrealizmin Önemli Temsilcileri

Andre Breton

Louis Aragon

Paul Eluard

Jacques Prevert

Türk Edebiyatındaki Temsilcileri

Türk edebiyatında direkt olarak bu akımında etkisinde yazan  olmasa da Garip Akımı (Birinci Yeni) ve İkinci Yeni şairlerinden bazıları bazı şiirleri sürrealizmle yazdıkları görülmüştür.