Tanzimat Edebiyatı – 12 (11.Sınıf Türk Edebiyat Online Test Çöz)

Tanzimat Edebiyatı - 12 (11.Sınıf Türk Edebiyatı Testleri)

Soru 1

Namık Kemal ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
İlk büyük vatan şairi sayılır; vatan, millet, hürriyet gibi kavramları şiirlerinde coşkun bir dille işler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
"Vatan yahut Silistre" adlı oyunu sahnelendiğinde büyük ilgi uyandırmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Batılı anlamda ilk roman sayılan "İntibah"ı o yazmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Roman, şiir, makale, tiyatro, eleştiri, tarih, biyografi türünde eser vermiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tanzimat edebiyatının 2. dönem sanatçısıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

1860 yılında ilk özel gazetemiz ...... ile ...... tara­fından Tercüman-ı Ahval ismiyle çıkarıldı.

Bu parçada boş bırakılan yerler, sırasıyla aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?

A
İbrahim Şinasi - Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Namık Kemal - Ziya Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ziya Paşa - Agah Efendi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Agah Efendi - İbrahim Şinasi
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Ahmet Mithat Efendi - Şemsettin Sami
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Karabibik - Nabizade Nazım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Zafername - Ziya Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Letaif-i Rivayet - Ahmet Mithat Efendi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Vatan yahut Silistre - Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Makber - Ahmet Vefik Paşa
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

1823 ile 1891 yılları arasında yaşayan yazar, Moliere'den çevirdiği ya da uyarladığı oyunla­rıyla tanınmıştır. Bu oyunlar arasında Zoraki Tabip, Yorgaki Dandini, Dekbazlık, Meraki vb. sayılabilir. Bursa valisiyken Bursa'da kurduğu tiyatroyla halkımızda tiyatro kültürünün geliş­mesine katkıda bulunmuştur. Milliyetçi bir anla­yışla dil çalışmaları yapmış, Lehçe-i Osmani ve Şecere-i Türk adlı eserleri yazmıştır.

Bu parçada sözü edilen yazarımız aşağıda­kilerden hangisidir?

A
Yusuf Kamil Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmet Cevdet Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Samipaşazade Sezai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ahmet Vefik Paşa
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Ziya Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde Eser adı /Yazarı /  Eserin özelliği bilgilerinde yan­lışlık yapılmıştır?

A
Telemak   Ahmet Vefik Paşa   İlk çeviri roman
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Cezmi       Namık Kemal       İlk tarihi roman
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Eylül           Mehmet Rauf       İlk psikolojik roman
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Araba  sevdası       R. MahmutEkrem         İlk realist roman          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Karabibik   NabizadeNazım             İlk köy romanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Nabizade Nazım, daha öğrenci iken şiir yazarak edebiyat hayatına girmiş, daha sonra hikaye ve roman alanlarında çalışmıştır. (I)  Romantizm ve (II)  Natüralizm akımlarını benimsemiş: bu yolda, başarılı sayılabilecek örnekler (Karabibik, Zeh­ra)  (III) vermiş; o zamana kadar hikaye ve roman konularının İstanbul sınırları içinde kapalı kalma (IV) geleneği dışına çıkarak, ilk defa köy hayatını ve köy insanını konu olarak  (V) seçmiştir.

Yukarıdaki altı çizili bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Eski şiirin temsilcisi sayılmasına rağmen Batılı şiir tarzında da başarılı örnekler vermiştir. Eski edebiyat ve yeni edebiyat tartışmalarında eski edebiyat taraftarlarının önderi konumundadır. Fransız edebiyatını tanıdıktan sonra Batılı tarz­da da şiirler yazmıştır; fakat Batı edebiyatını benimsememiştir. Genç yaşta Ölen sanatçımı­zın Recaizade Mahmut Ekrem'le uzun süren tartışmaları olmuştur. Recaizade'nin "Zemze­me" lerine o "Demdeme" leriyle cevap vermiştir. "Istılahat-ı Edebiye" adlı, edebi bilgilerle ilgili bir de eseri vardır.

Parçada tanıtılan Tanzimat edebiyatı sanat­çısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Namık Kemal                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Muallim Naci
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Sami Paşazade Sezai  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Nabizade Nazım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
A. Vefik Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

 (I) Muallim Naci, Tanzimat devri şair ve yazar­larındandır. (II) Divan edebiyatına bağlıdır ve Recaizade Mahmut Ekrem'le her konuda ortak görüşe sahiptir. (III) Dili, aruz ölçüsüne başarıy­la uygulamış, Tevfik Fikret ve Mehmet Akif i et­kilemiştir. (IV) Recaizade'nin "Zemzeme" sine karşılık "Demdeme"yi yazmıştır. (V) Eserleri arasında Ateşpare, Şerare, Ömer'in Çocukluğu sayılabilir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bir bilgi yanlışı vardır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

          -  Divan şairleri antolojisi olan "Harabat"ı yazmıştır.

          -  Eserlerinde tamamıyla eskiye bağlı kalmıştır.

          -  Edebiyatımızdaki en önemli terkib-i bent ve terci-i bent şairlerindendir.

          -  "Zafername" adlı hiciv türünde bir eseri vardır.

Bu özelliklerin tümüne birden sahip olan sa­natçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muallim Naci                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmet Vefik Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ziya Paşa                      
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Şinasi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şemsettin Sami
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

            I.     Kamus-i Türki

II.    Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

III.   Kamus-i Fransevi

Yukarıda adları verilen eserlerin yazarı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şemsettin Sami
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Sami Paşazade Sezai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ziya Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Muallim Naci
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM! DoÄŸru Cevap: A
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Tanzimat Edebiyatı Doğru – Yanlış Soruları

Tanzimat Edebiyatı Doğru – Yanlış Soruları