Tanzimat Edebiyatı – 15 (11.Sınıf Türk Edebiyat Online Test Çöz)

Tanzimat Edebiyatı – 15 (11.Sınıf Türk Edebiyat Online Test Çöz)

Tanzimat Edebiyatı - 15 (11. Sınıf Türk Edebiyatı Testleri)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemin­de çıkarılan gazetelerden biri değildir?

A
Ceride-i Havadis            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tasvir-i Efkar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tercüman-ı Ahval          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Defter-i Amal
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Muhbir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Tanzimat edebiyatıyla, Batı edebiyatı tekniğine uygun birçok edebi türün ilk eserleri kaleme alınmıştır. Şinasi'nin yazdığı "......” adlı oyun biz­deki ilk tiyatro eseri sayılır. Yusuf Kamil Pa­şa'nın "..........” adlı eseri ise ilk çeviri roman özelliği­ni taşır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
Sahra, Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şair Evlenmesi, Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şair Evlenmesi, Telemak
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Keşanlı Ali Destanı, Cezmi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yaprak Dökümü, Telemak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

"Sanat, toplum içindir." anlayışını benimsemiş­tir. Konuşma dili ile yazı dili arasındaki farklılık­ları ortadan kaldırıp vatan, millet, özgürlük, kö­lelik, cariyelik gibi birtakım kavramları kullan­maya başladılar. Bu dönem sanatçıları Divan edebiyatına karşı çıkmış, onu acımasızca eleş­tirmişlerdir. Fransız edebiyatının örnek alındığı, özellikle klasisizm ve romantizmin etkisinin gö­rüldüğü ----- edebiyatı bizim için yeni bir başlan­gıç olmuştur.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşa­ğıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Tanzimat Dönemi              
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Servet-i Fünun
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Cumhuriyet Dönemi        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Fecriati
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Halk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

I.    Macera-yı Aşk

II.    Finten

III.   Eşber

IV.   Makber

V.   Sahra

Yukarıda adları verilen eserlerin yazarı, aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A
Nabizade Nazım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ziya Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Muallim Naci
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sami Paşazade Sezai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Abdülhak Hamit
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı ve onun­la ilgili karşısında verilen bilgilerde yanlışlık söz konusudur?

A
Recaizade Mahmut Ekrem: Realizm tesiriyle "Araba Sevdası" adlı romanı yazmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Abdülhak  Hamit:Şair-i azam unvanıyla tanınır; "ölüm" özellikle işlediği konudur,  "Makber" adlı eseri vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Nabizade Nazım: Edebiyatımızda ilk köy romanı olarak bilinen "Karabibik"in yazarıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sami Paşazade Sezai: Dil alanındaki eserleriyle tanınır, "Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat" onun eseridir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Muallim Naci: Recaizade Mahmut Ekrem'le yaptığı tartışmalarla tanınır, "Islahat-ı Edebiyye" adlı eseri vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

I.    Recaizade Mahmut Ekrem

II.    Abdülhak Hamit Tarhan

III.   Muallim Naci

Yukarıdaki sanatçıların ortak özelliği aşağı­dakilerden hangisidir?

A
Şiirlerini hece ölçüsüyle yazmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
"Sanat için sanat" anlayışına bağlı olmaları
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Sadece roman türünde eser vermeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Romantizm akımının etkisinde kalmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Fransız şairlerinden yaptıkları çevirileriyle tanınmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi farklı türde yazıl­mış bir eserdir?

A
Cezmi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Felatun Bey'le Rakım Efendi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Araba Sevdası
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Harabat
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

-    Fikirleriyle yenilikçidir, şiirlerini Divan şiiri üslubuyla yazmıştır.

-    Şiir ve inşa isimli makalesinde Halk şiirinin bizim gerçek şiirimiz olduğunu, yazı dilimizin halkın konuşma dilini temel alması gerektiği­ni savunur.

-    Sade dili savunur; fakat Arapça ve Farsça ke­lime ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanır.

-     Harabat isimli Divan şiiri antolojisinde Şiir ve İnşa makalesindeki fikirlerinin tam tersi­ni söyler.

Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıda­kilerden hangisidir?

A
Şinasi  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şemsettin Sami                      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ziya Paşa
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Ahmet Mithat Efendi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

İlk gazete 1831'de çıkarılan Takvim-i Vakayi' (I) dir. Daha sonra ise Ceride-i Havadis  (II) onu izler. İlk özel gazete ise Şinasi ve Agah Efendi'nin birlikte çıkardıkları Tasvir-i Efkar'dır.  (III) Daha sonra onları Şinasi'nin çıkardığı Tercüman-ı Ahval (IV)  izlemiştir.

Yukarıdaki parçada bilgi yanlışlığını gider­mek için numaralanmış bölümlerden hangi­leri yer değiştirmelidir?

A
I. ve II.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve III.        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II. ve IV.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
III. ve IV.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat'ın II. dö­nem sanatçılarının özelliklerinden biri değil­dir?

A
Realist akımdan etkilenmeye başladılar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dilin sadeleşmesi anlayışını terk edip, ağır bir dille eserler yazdılar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Divan edebiyatına karşı  Batı edebiyatını savundular.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şiirin konusunu genişletip metafizik konuları şiire soktular.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
"Sanat, toplum için yapılmalıdır." görüşünü benimsediler.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

Türk edebiyatı romanla ilk defa Yusuf Kamil Paşa'nın  (I) Fenelon'dan yaptığı tercüme olan Telemak (II)  ile tanışır. Yerli ilk roman Sami Paşazade Sezai'nin  (III) Taaşsuk-ı Talat ve Fitnat (IV)  adlı eseri kabul edilir. İlk edebi roman ise Namık Kemal'in İntibah(V) adlı eseridir.                                              

Yukarıda numaralanmış yerlerden hangisin­de bir bilgi yanlışlığı vardır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.