Yeni Lisan Makalesi ve Yeni Lisancılar

Yeni Lisan Makalesi ve Yeni Lisancılar

Selanik’te 11 Nisan 1911de Genç Kalemler dergisin­de Ömer Seyfettin‘in “Yeni Lisan” başlıklı imzasız bir makalesi yayımlanır. Bu makalede ilk kez “Millî Edebi­yat” sözü kullanılmış, edebiyat konusunda yapılması gerekenler açıklanmıştır. Bu harekete makaleden ha­reketle “Yeni Lisancılar” denmiştir. Millî Edebiyat akımı genel anlamda 1911’de bu makaleyle başlar ve Cum­huriyetin ilanına kadar sürer. Yeni Lisancıların ilkeleri şu şekilde özetlenebilir:

  •  Dil sade olmalıdır.
  • Şiirde hece ölçüsü kullanılmalıdır.
  • Milli kaynaklara ve yurt sorunlarına eğilmek gerekir.

“Yeni Lisancılar” Millî Edebiyat akımın başlatanlarıdır. Bu sanatçılar derginin yönetmeni Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin ve onlara sonradan katılan, ama hare­kete büyük bir etkinlik kazandıran Ziya Gökalp‘tır. On­ların açtığı yola daha sonra başka sanatçılar da katıl­mış ve Millî Edebiyat akımı gelişip yaygınlaşmıştır.