Zamirler-Zamir Çeşitleri (Test Çöz Online)-2

Aşağıdaki testte 9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kazanımlarından olan Zamirler ( Adıllar)

TYT Türkçenin önemli konularından Zamirler – Zamir Çeşitleri- Yapılarına Göre Zamirler ile ilgili 18 tane soru bulacaksınız.

Zamirler-Zamir Çeşitleri-2

Tebrikler - Zamirler-Zamir Çeşitleri-2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İyelik zamirleri eklendiği varlığın kime, neye, kaçıncı kişiye ait olduğunu bildirir.

Aşağıdakilerin hangisinde iyelik zamiri kullanıl­mıştır?

A)Elden gelen öğün olmaz, demiş atalar.

B)Görevimi hatırlatmaktan bıkıp usanmadı.

C)Orada bebekler ölümden habersiz, ölüyor.

D)Bakımsızlıktan bir deri bir kemik kalmış.

E)Nice yiğitler toprakla buluşmuş.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 2

İşaret zamirleri adların yerini tuttukları gibi bir cümle­nin yerini de tutabilir.

Aşağıdakilerden hangisinde böyle bir kullanım vardır?

A)Görevinizi aksattınız, bunu biliyorum.

B)Bunları uygun bir yerde saklayalım.

C)Sen de bunun şunun sözüyle hareket ediyor­sun.

D)Dün akşam müdürle konuşmak isteyen buydu.

E)Böylesini nerelerde bulabileceğimizi söyledi.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz­cük tür bakımından ötekilerden farklıdır?

A)Yarın akşam görüşmek üzere herkes ayrıldı.

B)Arkadaşlarımızdan bazıları yarın yola çıkacaktı.

C)Yola çıkan arkadaşlarımız yarın burada olacak.

D)Satıcının bağırması hepimizi korkutmuştu.

E)Bizim için yarın başka bir gün olacak.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur?

A) Bu, sıradan bir insanın yaşayacağı bir şey değil.

B)Her başarılı insanın arkasında sıkıntılı bir geçmiş vardır.

C)İşaret ettiği yeri bana gösterirken gözleri parlıyor­du.

D)Onun yaptıklarını hiç kimseye anlatmamın imka­nı yoktur.

E)Genç kız pencerenin önünde bir şeyler yapıyor­du.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 5

"O” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde farklı tür­de kullanılmıştır?

A)Onu büyük bir mağazanın kampanyasında al­mıştı.

B)Kitabı sınıfta bulmuşlar, o arkadaşım Ahmet’in olmalı.

C)Onu uzun zamandır görmedim, sınava çalışıyor­du.

D)Onun fişini prizden çıkarmalısın, yoksa yanabilir.

E)Onu emlakçıdan oldukça hesaplı kiralamışlar.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 6

(I)Taze çaylarla odaya döndüğümde, onları başka şeylerden konuşurken buldum. (II) Arkadaşım, anne­me doğuda gördüğü yerleri anlatıyordu. (III) Annem de ona gençlik yıllarını anlatıyordu. (IV) Başkaları bize pek aldırmıyordu. (V) Burası, herkese açık bir aile merkeziydi.

Numaralı cümlelerin hangisinde sözcük biçimin­de zamir kullanılmamıştır?

A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.     E)V.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 7

Başkası seyreder yorgun ölen güneşi

Ben dinlerim yürüyen tatlı geceyi

Bu dizelerdeki altı çizili sözcükle tür yönünden özdeş bir zamir, aşağıdakilerden hangisinde var­dır?

A)Bu paranın yarısını ona göndermem gerekiyor.

B)Parayı böyle paylaşmamız gerektiğini sizler söy­lemiştiniz.

C)Böylelerine iyilik yapmayı bunlar istememişti.

D)Öğrencilerin çoğu okuldaki gösterileri merakla izlemişti.

E)Yaşlı adam, kendi çocuğunu sağlıksız ortamlar­dan korumaya çalışıyordu.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 8

“Benim bile kendimi buna hazır hissetmediğim ge­cenin sabahında eşyaların tümünü saklamamda bir tuhaflık yoktu.” cümlesinde kullanılmayan zamir aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kişi zamiri

B)İşaret zamiri

C)İlgi zamiri

D)Dönüşlülük zamiri

E)Belgisiz zamir

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 9

“Kimi” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde farklı bir türde kullanılmıştır?

A)Baş başa vermiş yine kimi çekiştiriyorsunuz?

B)Kimi okumayı, kimi yazmayı severmiş.

C)Kimi insanlar hep kendini düşünüyor.

D)Sokakta kimi görsem hep o aklıma geliyor.

E)Görevlilerin kimi aradığını sen biliyor musun?

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir zamir kullanılmıştır?

A)Kendi halimde yaşayıp gidiyorum.

B)Bizden önce gelenler bilet bulmuştu.

C)Onlarla görüşmek istediğini söylemişti.

D)Şuna bak, kibrinden yanına varılmıyor.

E)Olanları sonra sana da anlatırım, demişti.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 11

Aşağıdakilerin hangisinde “-ki” ilgi zamiri olarak kullanılmıştır?

A)Sokaktaki çocuklar akşam olduğunun farkında değildi.

B)Ayşe, öğrencilerine elindeki yiyeceklerden bir tane bile vermedi.

C)Bu söylenenler doğru olmalı ki veliler ona çok kızdı.

D)Akşamki toplantıda bu konulara hep beraber de­ğinmeliyiz.

E)Bizimkini hep beraber paylaştık, sizinkini yeriz artık.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 12

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi belgisiz zamir değildir?

A)Hiçbirini daha önce buralarda görmemiştim.

B)Gidenlerin birçoğu köyün işsiz gençleriydi.

C)Kimi ekmek derdinde, kimi zevk peşindeydi.

D)Gelenler arasında uzun boylu biri daha vardı.

E)Bunu kendi aramızda halletsek iyi olacak.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam belirsiz­liğini gidermek için cümlenin başına kişi zamiri getirilmelidir?

A)Kitaplarını düzenleyecek vakti bile yoktu.

B)Şiirim bu duygularla beslenerek bu hale geldi.

C)Bir şiirde değişim olmaksızın şiir vadisinde yer edinilemez.

D)Şiirleri insan psikolojisini gerçekçi biçimde yansı­tabilmiştir.

E)Bilimin gelişmesiyle dildeki değişim de hızlan­mıştır.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek biçiminde zamir kullanılmamıştır?

A)Bizimkilerin bu akşam araba ile yola çıktıklarını söylemişlerdi.

B)Lekesiz ak sakalı yüzüne sürdüğü kuşların al ka­nına boyanmıştı.

C)Elini ihtiyar adamın omzuna koydu ve kulağına bir şey söyledi.

D)Silahını havaya doğru kaldırarak bir el ateş etti, kulağının dibinden.

E)İşgale uğrayan kasaba nihayetsiz bir sabaha hazırlanıyordu.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmıştır?

A)İnsanoğlunu içinde bulunduğu makam ve mevki olgunlaştırır.

B)Yüksek makamlarda oturuyor olmak insanı de­ğerli yapmaz.

C)Bir insanın değeri, kendi içinden gelir, makam onu değerli yapmaz.

D)Değerli bir insan bulunduğu makamı da değerli yapar.

E)Bilgili insanlardan bazıları hak ettiği makamda tesadüfen oturmakta.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 16

Aşağıdakilerin hangisinde zamir, ad tamlaması­nın tamlananı olarak kullanılmıştır?

A)Her ortamda onun yaptıklarını dinliyorduk.

B)Geçenlerde sizin okulunuzun önünde kaza ol­muş.

C)Hiçbirinin sorunu idarecilerin umrunda değil.

D)Sanatçıların çoğu toplum tarafından yönlendiril­mektedir.

E)Edebi eserlerde buna benzer bir yaklaşım sergi­lenir.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 17

“O” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde tür bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)Geçirdiğimiz o güzel günlerden sonra iyice yal­nızlaştım.

B)O büyük kazadan sonra bir daha kendine gele­medi.

C)İnsanlığa bir şeyler katan o masum çocuk kim bilir, nerededir?

D)Araba meğer elim ayağımmış, onu satınca epey zorlandım.

E)O gün bu gündür, ne bir insan görmüş ne de biri rastlamış.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla za­mir kullanılmıştır?

A)Nerede gözü yaşlı bir çocuk görsem onu hatırla­rım istemeden.

B)Kitapların hepsi raflara muntazam bir biçimde yerleştirilmişti.

C)Bu sırrımızı kimselere söylememen için anlaş­mıştık.

D)Onun sonu tahmin edemeyeceğin bir biçimde yansıtılmış esere.

E)Yola bugün çıkacağınızı ağız birliği etmişçesine bana söylemediler.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
18 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.