Zamirler-Zamir Çeşitleri (Test Çöz Online)

Aşağıdaki testte 9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kazanımlarından olan Zamirler ( Adıllar)

TYT Türkçenin önemli konularından Zamirler – Zamir Çeşitleri- Yapılarına Göre Zamirler ile ilgili 18 tane soru bulacaksınız.

Zamirler-Zamir Çeşitleri

Tebrikler - Zamirler-Zamir Çeşitleri adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Başkası,(I)  onu (II) gördüğünü iddia etse de ben (III) böyle bir şeyi (IV) ne gördüm ne de duydum.

Bu cümlede geçen zamirlerin türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

                      I               II_____ III______ ıv

A) Belgisiz       Soru     Kişi   Belgisiz

B) Belgisiz        İşaret    Kişi   Belgisiz

C) Dönüşlülük İşaret   Kişi      İşaret

D) Kişi İşaret   Kişi   Belgisiz

E) Soru   Kişi        Kişi   Belgisiz

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?

A)Bu olağanüstü hazırlıkları kim yapıyordu?

B)İş yerlerinden kriz nedeniyle çıkarılanlar hala iş­siz mi?

C)İnsanları olumsuzluklar karşısında hayata bağla­yan hangi umuttur?

D)Bu insanlar işlerinden hangi anlayışla çıkarılı­yor?

E)Yetkililer yaşanılan bu sıkıntılara karşı niçin ön­lem almıyor?

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur?

A)Bazı insanlar, parasızlığın, açlığın para hırsının pençesindedir.

B)Bizi, insanların acıları karşısında duyarlı kılan vicdanimizdir.

C)İnsan başkasının acısını kendi içinde hissetme yeteneğine sahiptir.

D)Sanatçı da incelediği kahramanların çoğunun acısını biliyor.

E)Bu, sefaletin pençesinde kıvranan insanların gerçekleriydi.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ve tamlananı zamir olan bir isim tamlaması kullanılmıştır?

A)Başkalarının sorunlarını öğrenince kendi soru­numuzu unutabiliyoruz.

B)İnsanın temel özelliklerinden biri de karşısındaki­ni saygıyla dinlemesidir.

C)Bunların bazılarını bir göz atman için sana getir­dim.

D)İyi insanın bu durum karşısında saçını başını yol­ması doğaldır.

E)Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki kimin eli kimin ce­binde ...

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 5

Aşağıdakilerin hangisinde yanıt, bir kişi zamiri­dir?

A)- Kimin sınavı güzel geçti?

- Şunun.

B)- Bu ev kendilerinin mi?

- Kendilerinin.

C)- Kaçının vakti yoktu?

- Hiçbirinin.

D)- Kimin sözüne inanılmaz?

- Böylesinin.

E)- Çayı nereden aldı?

- Buradan.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 6

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir adın yerini soru yoluyla tutan bir sözcük vardır?

A)Zamanın raksı ne, bir yuvarlakta

Sonum varmış, onu öğrensem asıl

B)Ne yalanlarda var, ne hakikatte

Gözümü yumdukça gördüğüm nakış

C)Düğününde acı şerbet içildi

Gelinlik elbisen dar mı biçildi

D)Aşkın gül açan bülbül öten vaktinde

Yaranla tarab yâr ile vuslat dileriz

E) Benliğim bir kazan ve aklım kepçe

Her fikir içinde bir çift kelepçe

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 7

(I) Sanatçının şiirlerini, öykülerini biz yorumlamaya kalktık mı bozuluyor, anlaşılmaz oluyor. (II) Yazı­lanlar, ancak onun dizelerinde, satırında bir anlam buluyor. (III) Şiirde sözü kendisi söylediği zaman güzel oluyor, söyledikleri gerçekten şiir oluyor. (IV) Başkaları yazmaya kalkınca yazdıkları hiçbir şeye benzemiyor. (V) Çoğu, eserin estetik yaklaşı­mını yansıtamıyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi iki­sinde diğerlerinden farklı türde zamir kullanıl­mıştır?

A) I. ile II.

B) II. ile III.

C) III. ile IV

D) IV. ile V.

E) II. ile V.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 8

Dönüşlülük zamirleri, kişi zamirleriyle kullanıldığında onları pekiştirir.

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?

A)Zor bir günün ardından kendimi uykunun kolları­na bıraktım.

B)Bu sıkıntıya ben kendim sebep oldum, kendim çözerim.

C)Bütün alem kendiliğinden bir oluş içinde yer aldı.

D)İnsanlar kendi yazgısına boyun eğmezse sorun­lar yaşayabilir.

E)Kendini bize ifade ederken sesinin titremesini engelleyemiyordu.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir tamlayan göreviyle kullanılmıştır?

A)Herkesin kendine göre çalışma programı vardır.

B)Öğrencilerden birkaçı dünkü olaylara karışmıştı.

C)Sanatçının olağanüstü başarısı hepimizi gurur­landırdı.

D)Tanıdığımız insanlardan biri olsaydı, işimiz kolay olurdu.

E)Kimsesi yoktu parkta yalnız kalan evsiz adamın.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 10

İşaret zamirleri, ikileme kurduklarında belgisiz zamir olur.

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya örnek bir kullanım vardır?

A)Seni beni olduğumuzdan farklı tanımış.

B)İleri geri konuşmasına bir anlam veremedim.

C)Şuna buna inanıp kalbimiz kırıyorsun.

D)Bu işi de şöyle böyle bitirdik sanırım.

E)Bu dünyada kimim kimsem yoktu.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinde, anlam belirsizliğini gidermek için cümlenin başına bir şahıs zamiri getirilmelidir?

A)Yalnızlık dediğin, insan olmanın gereğinde vardır.

B)Kitabınızda bizden de bahsetmeniz memnuniyet verici.

C)Mizacına uygun bir iş bulmak şu süreçte zor gibi görünüyor.

D)Kulağınla duymadıkça olup bitene pek inanma­maksın.

E)Yeni evinize taşınmanıza çok memnun olduğu­muzu bilmelisin.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 12

“-ki” aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri olarak kullanılmıştır?

A)Dünkü davranışları dostluğumuzu yaraladı.

B)Camın önündeki çiçekleri güneş çok etkiledi.

C)Seninki hiç çalışmadan başarılı olamayacağını anladı.

D)Tepedeki tesislere uğramadan yoluna devam et­mezdi.

E)Akşamkileri bir yerlerden hatırladığını söyledi.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 13

“Bu” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A)Sanatçının şiirlerinde bu imge çokça karşımıza çıkar.

B)Bu durumun işin doğasına aykırı düşmediğini bi­liyordu.

C)Böyle bir durumla karşılaşınca bu yolu seçmiş­tik.

D)Bunu sanatçının konumu ve kişiliğiyle bağdaştı­ranlayız.

E)Bu bahçeyi mükemmel hale sen mi getirdin?

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 14

“öteki” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde kullanılmıştır?

A)Öteki çocukları asla affetmeyeceğini bize söyle­mişti.

B)Öteki ağaçları vakit geçirmeden budamamız ge­rekmiyor mu?

C)Ben sevdalı bir kuşum, öteki sevdasını inkâr eden biriydi.

D)Ben kendimi bildim bileli öteki evimizi hatırlaya­mıyorum.

E)Bu değil, öteki konuda fazla soru çözersen soru­nu halledersin.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 15

İşaret zamirleri adların yerini tuttukları gibi cümlenin de yerini tutabilir.

Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir kullanım var­dır?

A)Ben bu konuyu anlamıyorum, diyorlar ya ben de bunu anlamıyorum.

B)Büyük patronla işçiler hakkında görüşmek iste­yen buydu.

C)Bunu da yönetim kuruluna iletmeni isteyeceğim senden.

D)Onların değerlendirmeleri işletmemiz için pek iyi olmayacak.

E)Aşkın bittiği yerde alışkanlıklar ve sevgi başlar.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 16

(I) Bizim ülkemizde sanatçılar öteden beri sevilir, sa­yılır. (II) Yöneticiler sevmezse halk sever sanatçıyı. (III) İyi kötü bir şeyler yazıp da ün kazanmamış kim var? (IV) Bunların hiçbirine kavuşmadan çile çekmiş nice sanatçılarımız var oysa. (V) Bununla beraber sanatçılarımızın çoğu insanlarımızı kıymet bilmez ‘ olarak nitelemektedir.

Numaralı cümlelerin hangisinde zamir kullanıl­mamıştır?

A) I.     B) II. C) III.    D) IV.    E)V.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz­cük işaret zamiri olarak kullanılmıştır?

A)Bu kitabı en ince ayrıntısına kadar okumalısın.

B)Atadan kalma öteki evi de satınca rahatlamıştı.

C)Şu son konuyu da hallettim mi sorunum kalma­yacak.

D)O küçük çocuğun haline çok üzülmüştüm.

E)Bunu, dedem gençliğinde hayrına köye bağışla­mış.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 18

İnsanı insan diye sevmişim, hep severim

Ve onu dünyaya karşı bile överim

Bu dizelerdeki altı çizili sözcükle tür yönünden öz­deş bir zamir, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)Bunu nereye yerleştirelim, ne dersiniz?

B)Bu insanların kalbini neden kırıyorsunuz?

C)Ziyaret yerinde sizi yaşlı biri bekliyor.

D)Hepiniz uyurken kahvaltıyı hazırladım.

E)Çalışanlar nedense ona hiç güvenmezdi.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
18 tamamladınız.