9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-Zamirler Konu Kavrama Testi-3

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyat dersinin dil bilgisi konularından olan Zamirler- Zamir Çeşitleri – Yapılarına Göre Zamirler ile ilgili aşağıdaki 14 tane soru hazırladık. Başarılar dileriz.

1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şahıs zamiri ek eylem alarak yüklem olmuştur?
A) Sizler, çok hem de çok akıllısınız.
B)En beğendiği lokanta burasıymış.
C)Onun son arkadaşı yakışıklı biriydi.
D)Beni diyar diyar gezdiren, şendin.
E)Beni en çok üzenlerdendi o.
2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ki” ilgi zamiri görevinde kullanılmıştır?
A)Sınıftaki gürültü, hepimizi rahatsız etti.
B)Ebru’nun hırkası benimkinden daha yeni.
C)Evdeki huzursuzluğun nedenini bulamadık.
D)Şendeki anlayış hiç kimsede yok.
E)Gözlerindeki hüznü unutamam.
3.   “O” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “O hepimizden daha başarılıydı.” cümlesindekiyle özdeş tür ve anlamda kullanılmıştır?
A)Bu halı eski; ama o çok yeni henüz.
B)Sana o söylesin en iyisi.
C)O kaç ciltti sahi?
D)Dün o çok çalışkan öğrenciyi gördüm.
E)O sevgi seline kapılıp sabahı etmiştik.
4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kendi (dönüşlülük zamiri) atıldığında cümlenin anlamı daralmaz?
A)Yeni aldıkları arabaya sadece kendisi biniyor.
B)Bildim bileli o kendine iyi bakıyor.
C)Son olaylardan sonra kendinden geçti.
D)Soruları senin arkadaşın kendi çözdü.
E)Kendisini bu konuda hiç üzmüyordu.
5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı zamir olan bir isim tamlaması vardır?
A)Okuduğum kitaplardan birkaçını size bıraktım.
B)Herkesin bildiğini benden saklamaya çalışıyor,
C)Benim de acılarım olmuştur kimi zaman.
D)Akşamları, birilerini görmek umuduyla sahile inerdim.
E)Zamanımın sensiz geçmesi çıldırtıyor beni.
6.   
I. Benimle böyle konuşma!
II. Böylelerine sen aldırma.
III. Böyle bir soru olur mu?
IV. Böyle cevap doğru sayılmaz.
V. Böylesi dostlar başına!
Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde böyle söz­cüğü, zamir olarak kullanılmıştır?
A) I. ile III.                       
B) I. ile IV.
C)III. ile IV.                      
D) II. ile V.
E)III. ile V.
7.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir yoktur?
A)Kimse bilmez derdimi.
B)Sorulardan bazılarını yapamadım.
C)Herkesin istediğini yapamam ki
D)Hangimizin sorunu çözümleniyor ki?
E)Her zaman başkalarının etkisinde kalıyorsun.
8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı farklı türde bir sözcükle sağlanmıştır?
A)Hangi gün geldiğimi kimden öğrendin?
B)Listeden kaçıncı öğrenciyi buraya çağırdın?
C)Benimle böyle konuşmaya ne hakkın var?
D)Onunla kaçta kaç faizde anlaştınız?
E)Ayşegül, hangi konuları anlamadın?
9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir, belirtili nesne görevindedir?
A)Öteki hep konuştu durdu.
B)Bana diğerini gösterir misiniz?
C)Benden size zarar gelmez.
D)Herkes yerine otursun.
E)Selâmlaştığın adam kimdi?
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir soru zamiriyle sağlanmıştır?
A)Sınavlarda hangisine daha çok ihtiyacınız var?
B)Acıyla ve sıkıntıyla yaşamaya ne kadar katlanabilirsiniz?
C)Bir insanda sevmediğiniz ne varsa sevdiğiniz yüzünden mi beslenir?
D)Yaşamınızdaki mutluluk noktalarını niçin yitirirsiniz?
E)Kendi kalemiz mi şimdi bizim zindanımız?
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “o” sözcüğü diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır ?
A)O sandığın içi tepeleme kitap ve dergi do­luydu.
B)O benden bir yaş daha büyüktü galiba.
C)O yıl Cemalettin ile aynı sınıfta okumuştuk.
D)Ben o günlerde daha çok okul dergileri okurdum.
E)O hafta beni yeni evlerine davet etti.
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?
A)Şimdiye dek yazdığı yazılarda kendine özgü diyebileceğimiz bir ana çizgi var mı?
B)Büyük yazarları birbirine karıştırdığı oluyor mu?
C)Kimse için bir anlamı olmayan bu yazıları niçin yazıyor?
D)Övdüğü ya da yerdiği yapıtlar arasındaki ilişkiler nelerdir?
E)Sevgi, insanın kendi dışındaki çevreyle ilişkilerini nasıl belirler?
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek halinde zamir yoktur?
A)Buranın ışığı, diğer odanınkinden iyi.
B)Arabası seninkinden daha konforlu
C)Sorunlarımızı konuşarak halledebiliriz.
D)Özgürce düşünmeyi önlemek mümkün değildir.
E)Evlerini her zaman coşkuyla överlerdi.
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir soru zamiriyle sağlanmıştır?
A)Sizi de gençliğinizde etkileyen dizeler oldu mu?
B)Genç şairlerin dizelerine önyargılı yaklaştığı­mızı nereden çıkarıyorsunuz?
C)Bununla genç şairleri okumadığımızı mı söylemek istiyorsunuz?
D)Yaşlı şairler, genç şairlerin şiirlerine neden önyargısız yaklaşamazlar?
E)Niçin genç şairlerin şiirlerini okuduğunuzu söylemiyorsunuz?
CEVAPLAR

1.D

2.B

3.B

4.D

5.A

6.D

7.D

8.A

9.B

10.A

11.B

12.D

13.D

14.B