Divan Edebiyatı – 4

DİVAN EDEBİYATI – 4   1.     Şarkı , aşk ve güzellik konusunu işler. Beste­lenmeye uygun şiirlerdir. Halk            I                II edebiyatının et­kisiyle özellikle türküye benzetilerek oluştu­rulmuştur.ŞeyhGalip’in                                                III                                                     IV öncülüğünü…