Anlatmaya ve Göstermeye Bağlı Metinlerin Karşılaştırılması

Anlatmaya Bağlı Metinlerle Göstermeye Bağlı Metinlerin Benzerlikleri

 • Olay çevresinde gelişirler, bir temel olay ve etrafında gelişen yan olaylardan meydana gelirler.
 • İnsanların başından geçen ya da geçebilecek olaylar konu edinilir.
 • Olaylar belirli bir zaman diliminde geçer.
 • Olayları yürüten kahramanlar, kişiler ve tipler bulunur.
 • Olayın giriş, gelişme, sonuç bölümleri vardır.
 • Metnin bir yazarı vardır.

Anlatmaya Bağlı Metinlerle Göstermeye Bağlı Metinlerin Farklılıkları

 • Anlatmaya bağlı metinlerde bir anlatıcı vardır; duygu ve düşünceler aktarılır. Göstermeye bağlı metinlerde ise sosyal hayatta karşılaşabileceğimiz oyuncular vardır; duygu ve düşünceler hareketler, jest ve mimiklerle anlatılır.
 • Anlatmaya bağlı metinlerde uzun ve kurallı cümleler kullanılırken yazar dilin imkânlarından yararlanır.
 • Göstermeye bağlı metinlerde ise günlük konuşma dili kullanılır; cümleler kısa, açık ve canlıdır.
 • Anlatmaya bağlı edebî metinlerde okura, göstermeye bağlı edebî metinlerde ise seyirciye seslenilir.
 • Anlatmaya bağlı metinlerde yer tasvirleri betimlemelerle aktarılır. Göstermeye bağlı metinlerde sahnede dekor vardır, bununla beraber kostümler ve aksesuarlar kullanılır.
 • Anlatmaya bağlı edebî metinlerde olayın akışına göre kişiler arasında diyaloglara yer verilir ancak metin tamamen diyaloglar üzerine kurulmaz.
 • Göstermeye bağlı edebî metinlerde ise diyaloglar çok geniş yer tutar.