Anlatmaya ve Göstermeye Bağlı Metinlerin Karşılaştırılması

Anlatmaya Bağlı Metinlerle Göstermeye Bağlı Metinlerin Benzerlikleri

 • Olay çevresinde gelişirler, bir temel olay ve etrafında gelişen yan olaylardan meydana gelirler.
 • İnsanların başından geçen ya da geçebilecek olaylar konu edinilir.
 • Olaylar belirli bir zaman diliminde geçer.
 • Olayları yürüten kahramanlar, kişiler ve tipler bulunur.
 • Olayın giriş, gelişme, sonuç bölümleri vardır.
 • Metnin bir yazarı vardır.

Anlatmaya Bağlı Metinlerle Göstermeye Bağlı Metinlerin Farklılıkları

 • Anlatmaya bağlı metinlerde bir anlatıcı vardır; duygu ve düşünceler aktarılır. Göstermeye bağlı metinlerde ise sosyal hayatta karşılaşabileceğimiz oyuncular vardır; duygu ve düşünceler hareketler, jest ve mimiklerle anlatılır.
 • Anlatmaya bağlı metinlerde uzun ve kurallı cümleler kullanılırken yazar dilin imkânlarından yararlanır.
 • Göstermeye bağlı metinlerde ise günlük konuşma dili kullanılır; cümleler kısa, açık ve canlıdır.
 • Anlatmaya bağlı edebî metinlerde okura, göstermeye bağlı edebî metinlerde ise seyirciye seslenilir.
 • Anlatmaya bağlı metinlerde yer tasvirleri betimlemelerle aktarılır. Göstermeye bağlı metinlerde sahnede dekor vardır, bununla beraber kostümler ve aksesuarlar kullanılır.
 • Anlatmaya bağlı edebî metinlerde olayın akışına göre kişiler arasında diyaloglara yer verilir ancak metin tamamen diyaloglar üzerine kurulmaz.
 • Göstermeye bağlı edebî metinlerde ise diyaloglar çok geniş yer tutar.

Bunları da gezebilirsin.

blank

Kişisel Hayatı Konu Edinen Yazılar Özellikleri

KİŞİSEL HAYATI KONU EDİNEN YAZILAR Anı (Hatıra) Herhangi bir sanat, bilim ve meslek dalında tanınmış …