Türk Dili ve Edebiyatı-TYT/AYT Kaynak Sitesi

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 12

BATI EDEBİYATI VE FİKİR AKIMLARI – 12

1.   Eski Yunan edebiyatının tanınmış “fabl” yazarı­dır. M.Ö. 6. yüzyılda yaşamıştır. Hayvanların başrolü oynadığı fablları onun adıyla anılır. Fran­sız fabl yazarıLa Fontaine’i çok etkilemiştir.

Bu parçada sözü edilen fabl yazarı aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Beydaba                            B) Pindaros

C) Aisopos (Ezop)                                  D) Euripides

E) Aiskylos

BU TESTİ ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

2.     Homeros ilk destan şairidir, en ünlü eseri “İlya­da ve Odessia”‘dır. En ünlü lirik şair ise Sapp­ho’dur. Trajedi türünün önemli yazarı Raci­ne’dir. Aisopos, fabl şairi olarak tanınır. Aristop­hanes de dönemin ünlü komedya yazarıdır.

Parçada adı geçen sanatçılardan hangisi Yunan edebiyatının temsilcisi değildir?

A) Racine                               B) Homeros

C) Sappho                               D) Aisopos

E) Aristophanes

 

3.  Aşağıdaki sanatçı ve ait olduğu millet eşleştir­melerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A)        Montaigne – Fransız

B)        L. Byron – İngiliz

C)        Dante – İtalyan

D)       Goethe – Alman

E)        E. Hemingway – İspanya

 

4.  17. yüzyılda klasisizm akımı başlar. Fabl şairi —, Le Cid, Cinna, Horace gibi eserlerin yazarı trajedi ustası -— klasisizm akımına bağlı sanat­çılardandır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)        Aisopos – Racine

B)        Beydaba – Chateaubriand

C)        Moliere -La Bruyere

D)       Montaigne – Malherbe

E)       La Fontaine- Corneille

 

5. — e tepki olarak 18. yüzyılda hazırlanan ve 19. yüzyılda bütün Avrupa’ya yayılan bu edebi akımda akıl ve sağduyu yerine duygusallık ön plandadır. Klasisizmdeki gibi sadece seçkinler değil, her türlü insan, eserlere konu olmuştur. Amaç tek tek bireyleri değil, toplumu düzeltmek­tir. Cromwell dramının önsözünde bu akımın il­kelerini koyan —, akımın kurucusu sayılır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)        Realizm – Tolstoy

B)        Romantizm – Goethe

C)        Realizm – Balzac

D)       Natüralizm – Emile Zola

E)        Romantizm – Victor Hugo

 

6.    O, toplumu bir laboratuvar, insanı deney malzemesi, sanatçıyı da bir bilgin saydı hep. Eserlerinde toplumun yaralarını sarıp çirkinlik­lerini ortaya çıkarmaya çalıştı; hayatı bütün yönleriyle, iğrenç, çirkin ve bayağı sahneleriyle anlatmaktan çekinmedi. Kişiliğin oluşmasında doğal ve toplumsal çevrenin etkisi olduğuna inandı. Bu yüzden onun en çok beğendiği ro­manı “Germinal” di.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdaki ede­biyat akımlarından hangisine bağlı olabilir?

A) Realizm                             B) Romantizm

C) Natüralizm                        D) Sembolizm

E) Parnasizm

7.             I.   Yunan ve Latin edebiyatına bağlılık esastır.

II. Sanatçının anlattığı konular, yaşanmış ve­ya yaşanabilir olmalıdır.

III. Toplum büyük bir laboratuvar, insan deney konusu, sanatçı da bilgindir.

IV. Önemli olan akıl değil, hayal ve duygulardır.

V.  Konular, Hıristiyanlık ve milli efsanelerden seçilmiştir.

Yukarıdaki sıralamalardan hangi ikisi roman­tizmin özelliğidir?

A) I. ve II.                B) II. ve III.          C) II. ve IV.

D) III. ve V.              E) IV. ve V.

8.              I. Akıl ve mantık ön planda olmalıdır.

II. Sanatçı, eserlerinde duygu ve düşünceleri­ni gizlememelidir.

III.Sanat, toplumun yaralarını deşip tüm çir­kinlikleri ortaya çıkarmalıdır.

IV.Eserlerdeki kahramanlar, seçkin ve aristokrat kesimden seçilmelidir.

V.Sanatçı yabancı ülkelerin sanata elverişli güzellikleriyle ilgilenmelidir.

Yukarıda sıralananlardan hangi ikisi klasi­sizmin özelliğidir?

A) I. ve II.              B) I. ve IV.          C) II. ve III.

D) II. ve IV.            E) III. ve V.

 

9. Realist sanatçı, dış dünyayı olduğu gibi anlat­mayı amaçlar ve onun gerçeğe uygun olmasına büyük önem verir. Gözlem ve betimlemeler, realizmin önem verdiği diğer unsurlardır. “Ma­dam Bovary, Goriot Baba, Kızıl ve Kara” bu akı­mın temsilcileri sayılan sanatçılar tarafından yazılmış eserlerdir.

Parçada adı geçen eserler aşağıdakilerin hangisinde sıralanan yazarlara aittir?

A)        Victor Hugo, Balzac, Tolstoy

B)        G. Flaubert, Tolstoy, Dostoyevski

C)        Stendhal, Gogol, G. Flaubert

D)       A. Dumas, Stendhal, Dostoyevski

E)        G. Flaubert, Balzac, Stendhal

 

10. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi öbürlerinden farklı türde yazılmıştır?

A)        Karamozov Kardeşler

B)        Kaybolan Cennet

C)        Oliver Twist

D)       Monte Kristo Kontu

E)        Savaş ve Barış

 

11.            I.    Natüralizm

II.    Klasisizm

III.   Realizm

IV.   Romantizm

Yukarıda adları verilen sanat ve edebiyat akımlarının ortaya çıkış zamanlarına göre sı­ralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I – II III IV                         B) II III – I – IV

C) II IV II I– I                         D) II III IV – I

E) III – IV I II

 

12.    “Emile Zola, Alphonse Daudet, Guy de Mau­passant”

Yukarıda ismi geçen sanatçıların temsil etti­ği akımın Türk edebiyatındaki temsilcileri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A)        Recaizade Mahmut Ekrem, Beşir Fuat

B)        Nabizade Nazım, Hüseyin Rahmi

C)        Halit Ziya, Samipaşazade Sezai

D)       Namık Kemal, Ahmet Mithat

E)        Hüseyin Rahmi, Şinasi

 

CEVAPLAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

C A E E E C E C E B C B

 

Bunları da gezebilirsin.

Postmodernizm Özellikleri, Edebiyattaki Yansımaları, Yazarları…

POSTMODERNİZM