Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 11

BATI EDEBİYATI VE FİKİR AKIMLARI – 11

1 .  19. yüzyılda yaşayan dünyaca ünlü Fransız ro­mancıdır. Başlangıçta bir profesörün “Ne iş ya­parsan yap; ama edebiyat yapma.” demesine rağmen o kendini yetiştirerek dünya edebiyatı­nın zirvesine çıkmıştır. Realist romanın kurucu­su sayılmasına rağmen eserlerinde romantik unsurlar da yer alır. Romanlarını 96 ciltlik “İn­sanlık Komedisi” adı altında toplamıştır. Bunlar arasında “Goriot Baba” birçok dile çevrilmiştir.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakiler­den hangisidir?

A)        Balzac

B)        J.J Rousseau

C)        Alphonse Daudet

D)       Gustave Flaubert

E)        Victor Hugo

BU TESTİ ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

2.   Aşağıdaki Yazar Eser Tür eşleştirmelerden hangisinde yan­lışlık yapılmıştır?

A)        Shakespeare / Hernani / Oyun / dram

B)        Dostoyevski    Suç ve Ceza     Roman

C)        Edgar Allan Poe /   Annabel Lee /     Şiir

D)       Balzac / VadidekiZambak           /Roman

E)        Sophokles / Kral Oidipus / Oyun / trajedi

 

3. Batı edebiyatında Verlaine Türk edebiyatın­da Cenap Şahabettin ve Ahmet Haşim’in temsil ettiği akım aşağıdakilerden hangisi­dir?

A) Sembolizm                                 B) Parnasizm

C) Realizm                                      D) Natüralizm

E) Kübizm

 

4.  17. yüzyılda yaşayan İngilizlerin ünlü oyun ya­zarıdır. Oyunlarında insan psikolojisini derinle­mesine yansıtmıştır. Dramda “Venedik Taciri”, trajedide “Romeo ve Juliet”, komedide “Yanlış­lıklar Komedyası” gibi tanınmış birçok eserin sahibidir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdaki­lerden hangisidir?

A)       C. Dickens

B)       Shakespeare

C)       Schiller

D)       Byron

E)       J. Swift

 

5.              I.     Emile Zola

II.    Stendhal

III.   Guy de Maupassant

IV.   Balzac

V.   Alphonse Daudet

Yukarıda sıralanan sanatçılardan hangi ikisi bağlı bulunduğu edebiyat akımı yönüyle di­ğerlerinden farklıdır?

A)       I. ve II.            

B)        I. ve V.         

C)        II. ve IV.

D)       III. ve IV.       

E)        III. ve V.

 

6.             1870’li yıllarda Emile Zola ve onun çevresinde toplanan hikayeci ve romancıların ortak çabala­rıyla oluşan bir akımdır. Realizmin devamı ve gelişmiş şekli kabul edilir. Gözlemle birlikte bi­limsel deney yöntemini uygular. Yazar, olayları bilim adamı gözüyle incelediği için hayatın her türlü çirkinliklerini anlatmaktan kaçınmaz.

Bu parçada sözü edilen edebi akım, aşağı­dakilerden hangisidir?

A)       Sürrealizm

B)       Natüralizm

C)       Romantizm

D)       Kübizm

E)       Klasisizm

 

7.             I.    Tolstoy – Suç ve Ceza – Romantizm

II.    Baudelaire – Kötülük Çiçekleri – Sembolizm

III.   Goethe – Faust – Romantizm

IV.   Balzac – Goriot Baba – Realizm

V.   Moliere – Cimri – Klasisizm

Yukarıda sıralanan “sanatçı-eser-edebi akım” eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) I.          B)ll.         C)lll.        D) IV.       E)V.

 

8. Dünya edebiyatında — türünün babası olarak Fransız yazar Montaigne gösterilirken, Don Ki­şot adlı eseriyle İspanyol yazar — modern ro­manın kurucusu sayılır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)        hikâye – Boccacio

B)        trajedi – Shakespeare

C)        macera romanı – Jules Verne

D)       deneme – Cervantes

E)        dram – Victor Hugo

 

9.   Aşağıdakilerden hangi ikisi Yunan edebiya­tında trajedi türünün önde gelen sanatçıları­dır?

A)        Homeros – Sappho

B)        Sappho – Herodotos

C)        Sokrates – Aristophanes

D)       Sophokles – Aiskylos

E)        Eflatun – Euripides

 

10.  Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, öbürlerinden farklı bir türde yazılmıştır?

A)        Madam Bovary

B)        Hamlet

C)        Ecinniler

D)       Savaş ve Barış

E)        David Copperfield

 

11.  1738-1832 yılları arasında yaşayan dünyaca ünlü — şair, oyun, roman yazarı. O, adını “Faust” adlı eseriyle duyurdu. Schiller’le arka­daş olup saray tiyatrosunu birlikte yönetti. İnce, usta bir dile sahiptir. Dizelerinde hiciv, mizah, derinlik, akıcılık, coşkunluk vardır. Mevlâna’ya hayranlığı yüzünden Farsça öğrendiği ve Müslüman olduğu söylenir. Eserleri arasında Doğu-Batı Divanı, Roma Mersiyeleri bulunan yazar, — akımı içinde yer alır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangilerinin getirilmesi uy­gundur?

A)        Rus – realizm

B)        Fransız – sembolizm

C)        İngiliz – natüralizm

D)       Alman – romantizm

E)        İtalyan – klasisizm

 

12.  Aşağıdaki terin hangisinde aynı yüzyılda ya­şamış, aynı edebiyat akımından etkilenmiş ve aynı milletten olan sanatçılar birlikte ve­rilmiştir?

A)        Dante – Sappho – Montaigne

B)        Gustave Fiaubert – Balzac – Stendhal

C)        Byron – Daniel Defoe – Turgenyev

D)       Dostoyevski – Tolstoy – Stendhal

E)        J. Steinbeck – J. London – Edgar Allan Poe

 

13.  Aşağıdakilerden hangisi trajedi yazarı değil­dir?

A)       Moliere

B)       Corneille

C)       Sophokles

D)       Racine

E)       Aiskylos

CEVAPLAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A A A B C B A D D B D B A