Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 15

BATI EDEBİYATI VE FİKİR AKIMLARI – 15

1. Aşağıdakilerden hangisinde sıralanan sa­natçıların tümü Fransız’dır?

A)   Dante – Petrarca – Boccacio

B)   Baudelaire – Paul Valery – Balzac

C)   Çehov – Daniel de Foe – Goethe

D)   Lamartine – C. Dickens – Schiller

E)   J. Steinbeck – E. Hemingvay – G. Flaubert

2.  Modern Rus edebiyatının kurucusu kabul edilir. Lirik ve dramatik eserleri, romanları ve hikâye­leri arasında Kafkas Esiri, Maça Kızı, Yüzbaşı­nın Kızı sayılabilir.

Yukarıda tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gorki

B) Çehov

C) Tolstoy

D) Puşkin

E) Turgenyev

 

3.  Aşağıda sıralanan eserlerin hangisinin türü yanlış verilmiştir?

A)   Romeo ve Juliet              Tiyatro

B)   Vadideki Zambak            Şiir

C)   Hastalık Hastası              Tiyatro/Komedi

D)   Kurtarılmış Kudüs           Şiir/Destan

E)   Anna Karanina                 Roman

 

4. Bana göre insan kapalı bir kutudur, isteklerini, gerçek kişiliğini, gelenek, örf, din gibi dış baskı­lar nedeniyle açığa çıkaramamaktadır. İnsanın, ne olduğunu göstermek için aklın, mantığın, ge­leneklerin baskısından sıyrılması gerekir. Bilin­çaltı rüyada ortaya çıkar bence. İnsanın rüyada ortaya çıkan yönünün yalancı olmayan, gerçek yönü olduğunu düşünüyorum.

Böyle söyleyen bir sanatçı aşağıdaki edebî akımlardan hangisine bağlı olabilir?

A) Empresyonizm

B) Sürrealizm

C) Natüralizm

D) Kübizm

E) Dadaizm

 

5.   Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A)   Hacı Murat – Tolstoy

B)   Goriot Baba – Gustave Flaubert

C)   Karamazov Kardeşler – F. M. Dostoyevski

D)   Gazap Üzümleri – John Steinbeck

E)   Monte Cristo Kontu – Alexandre Dumas Pere

 

6.  Rimbaud bir konuşmasında şöyle der: “Şiirde önemli olan müzikalitedir, müzik değeri olma­yan kaba ve kuru kelimelerin şairin gözünde hiçbir değeri olmamalıdır.”

Aşağıdaki şairlerimizden hangisi Rimbaud ile aynı anlayıştadır?

A) Tevfik Fikret

B) Orhan Veli

C) Faruk Nafiz

D) Cenap Şahabettin

E) Ahmet Hamdi

 

7.  Aşağıdakilerden hangisi, tür olarak diğerle­rinden farklı bir eserdir?

A)   Fareler ve İnsanlar

B)   Kibarlık Budalası

C)   Karamazov Kardeşler

D)   Goriot Baba

E)   Kırmızı ve Siyah

 

 

8.             I.    Jean Paul Sartre

II.    Andre Gide

III.   Baudelaire

Yukarıdaki sanatçıların ortak özelliği aşağı­dakilerden hangisidir?

A)   Sadece şiir türünde eserler yazmaları

B)   Aynı akımdan etkilenmeleri

C)   Eserlerinde milli konulara ağırlık vermeleri

D)   Aynı ulustan sanatçılar olmaları

E)   Yalnız düzyazı türünde eserler kaleme al­maları

 

9.             I.    Gautier

II.    Lisle

III.   Banville

IV.   Heredia

V.   T. Tzara

Yukarıda sıralanan sanatçılardan hangisi bağlı bulunduğu edebiyat akımı yönüyle di­ğerlerinden farklıdır?

A) I.          B)ll.         C) III.        D) IV.       E)V.

 

10.    Aşağıdaki sanatçı-akım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)   Klasisizm – Hüseyin Rahmi Gürpınar

B)   Sembolizm – Ahmet Haşim

C)   Realizm – Halit Ziya Uşaklıgil

D)   Parnasizm – Yahya Kemal

E)   Romantizm – Namık Kemal

 

11.  Aşağıdakilerin  hangisi  sembolist bir şair değildir?

A)   Baudelaire

B)   Paul Verlaine

C)   Arthur Rimbaud

D)   Paul Valery

E)   T. S. Eliot

 

12.  Aşağıdakilerden hangisi realist bir romancı değildir?

A)   Balzac

B)   Stendhal

C)   Gustave Flaubert

D)   Tolstoy

E)   Victor Hugo

 

13.           I.    Şair Evlenmesi

II.    Eşber

III.   Şiir ve İnşa

IV.  Cezmi

Yukarıda eserleri verilmeyen sanatçı aşağı­dakilerden hangisidir?

A)   Şinasi

B)   Namık Kemal

C)   Ziya Paşa

D)   Abdülhak Hamit Tarhan

E)   Tevfik Fikret

CEVAPLAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

B D B B B D B D E A E E E