Cümlenin Ögeleri-2 (Konu Tarama Testi)

TYT Türkçenin önemli konularından olan Cümlenin Ögeleri ile ilgili 16 soruluk Konu Kavrama testini sizler için hazırladık.

1.Usta yazar, öykülerinde —- .

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamam­lanırsa cümlenin ögeleri sırasıyla özne, dolay­lı tümleç, zarf tümleci, nesne ve yüklem olur?

A) yalın ve anlaşılır bir dil kullanır

B) yakaladığı başarıyı, romanlarında bir türlü gösteremez

C) çocukluk anılarına da zaman zaman değinir

D) sıra dışı konuları anlatmaktan hep kaçınmıştır

E) öteden beri, sıradan insanların yaşamını ak­tarır

2. “Binanın hangi cephesinde çatlaklar oluşmuş?” sorusuna verilecek cevap, cümlenin hangi ögesidir?

A) Nesne

B) Yüklem

C) Özne

D) Zarf tümleci

E) Dolaylı tümleç

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tüm­leç yoktur?

A) Siz buraları baharda görmelisiniz.

B) Cebindeki bozuk paraları kumbaraya attı.

C) Dolabın üst gözünde ütülü giyecekler vardı.

D) Bir çocuk koşarak okula gidiyordu.

E) Irmağa giden yol, meyve bahçelerinin arasın­ dan geçiyor.

 4. Genç ressam, kısa süre sonra bu salonda tablo­larını sergileyecek.

Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?

A) Kim

B) Nerede

C) Neyi

D) Nasıl

E) Ne zaman

 5 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci, ötekilerden farklı bir soruya yanıt vermektedir?

A) Mahalle sakinleri, muhtarı kıyasıya eleştiriyor.

B) Çocuk, bu karikatürlerin hepsini özenerek çizmiş.

O) Yemekler pişesiye biz evde oluruz.

D) Şoför, yeni alınan otobüsü dikkatli kullanıyor.

E) Duygu ve düşüncelerimizi birçoğumuz doğru düzgün anlatamıyoruz.

 6 . “O gömleğin aynısını nerede bulabilirim?” soru­ suna verilecek cevap, cümlenin hangi ögesidir?

A) yüklem

B) belirtili nesne

C) belirtisiz nesne

D) dolaylı tümleç

E) özne

 7 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zarf tümleci yoktur?

A) Bu kitapları öğrencilere okutacağız.

B) Yaşlı kadın merdivenleri dinlenerek çıktı.

C) Sizin geldiğinizi öğrenince çok sevindik.

D) Yarın biz de yola çıkacağız.

E) Sorularımızı büyük bir içtenlikle cevapladı.

 8 . Ressamımız, ünlü şairin kitabında bulunan şiirle­rini tuvale büyük bir ustalıkla aktarmış.

Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Kim?

B) Neyi?

C) Nasıl?

D) Nerede?

E) Nereye?

 9 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok dolaylı tümleç vardır?

A) Valizleri, arabanın bagajından güçlükle çıkar­dılar.

B) Bu güzel çiçeklerden bana da verir misiniz?

C) Raflarda son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar vardı.

D) Gezdiği yerlerle ilgili izlenimlerini bu deftere not etmiş.

E) Kaybolan dağcılardan hâlâ bir haber yoktu.

 10 . Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne, nesne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur?

A) Sınavın ertelendiğini çocuklar bilmiyormuş.

B) Kurumumuz, sınav sonuçlarını kısa sürede açıkladı.

C) Bazı gazetecilerin sorularına yetkililer cevap vermedi.

D) Futbol takımımız, yarın sabah İngiltere’ye, hareket edecek.

E) Uzun süren bir yolculuktan dönen oyuncular, oldukça yorgundu.

11 . Bu sabah günlük gazeteleri —-

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamam­lanırsa cümlenin ögeleri sırasıyla zarf tümleci, nesne, zarf tümleci ve yüklem olur?

A) yeni bir dağıtıcı getirdi.

B) çok büyük bir dikkatle okudum

C) hava aydınlanmadan eve getirdiler

D) apartman kapısının önüne bırakmışlar

E) ünlü sanatçının resimleri doldurmuştu

 1 2 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, cevap cümlesi sadece dolaylı tümleçten oluşmuştur?

A) Dün neredeydiniz?

– Sinemada.

B) Kütüphaneye gitmiş mi?

– Gitmemiş.

C) Çiçekleri kime verdin?

– Öğretmenime.

D) Odasında kitap mı okuyor?

– Dinleniyor.

E) Bu çiçekler ne zaman açar?

– Nisanda.

 1 3 . Adaylardan biri bu sabah —- .

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamam­lanırsa, cümlenin ögeleri sırasıyla özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, nesne ve yüklemden oluşur?

A) yaptığı işi çok önemsediğini söylemiş

B) kendisini bu göreve çok iyi hazırladığını be­lirtmiş

C) gazetecilere, adaylıktan niçin çekildiğini açık­ladı

D) göreve geldiği zaman yapacaklarını ayrıntılı bir biçimde açıkladı

E) insanların birikmiş sorunlarını çözmek için aday olduğunu anlatmış

 14 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci kullanılmamıştır?

A) Birazdan arkadaşlarıyla okul kütüphanesine gidecek.

B) Küçük çocuk, İstiklal Marşı’nı güzel okudu.

C) Kimseye sezdirmeden odaya girmişti.

D) Dışarıda insanı titreten bir soğuk vardı.

E) Yaptığınız iyiliği hiçbir zaman unutmayacağım.

 15 . “O çocuğun elindeki neydi?” cümlesindeki so­runun cevabı aşağıdaki ögelerden hangisi olur?

A) yüklem

B) belirtili nesne

C) belirtisiz nesne

D) dolaylı tümleç

E) özne 

16 . Anadolu’nun insanlık tarihinin çeşitli dönemlerin­ de birçok uygarlığın beşiği ve birçok kültürün kavşak noktası olduğunu yeni yetişen nesillere tam olarak aktaramıyoruz.

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisin­de sırayla verilmiştir?

A) Nesne – zarf tümleci – yüklem

B) Dolaylı tümleç – zarf tümleci – yüklem

C) Nesne – zarf tümleci nesne – yüklem

D) Nesne – dolaylı tümleç – zarf tümleci – yüklem

E) Dolaylı tümleç – zarf tümleci – özne – yüklem

CEVAPLAR

1-E

9-B

2-E

10-B

3-A

11-B

4-D

12-C

5-C

13-C

6-D

14-D

7-A

15-A

8-D

16-D