Cümlenin Ögeleri-1 (Konu Tarama Testi)

TYT Türkçenin önemli konularından olan Cümlenin Ögeleri ile ilgili 17 soruluk Konu Kavrama testini sizler için hazırladık.

1.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ekeylem almış bir zamirdir?

A) Sabahleyin gökyüzü bulutsuzdu.

B) Denizin hırçın dalgaları teknelere hasar verdi.

C) Yazdığım mektup henüz ona ulaşmamış.

D) Yıllar önce oturduğumuz ev burasıymış.

E) Akşam nerede kalmayı düşünüyorsunuz?

 Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı özne­dir?

A) Az önce yanına gelen kimdi?

– Kardeşimdi.

B) Bize ne getireceksin?

– Oyuncak.

C) Maç ne zaman başlıyor?

– Yarım saat sonra.

D) Sinemaya mı gidecek?

– Tiyatroya

E) Hangi kent daha güzel?

– İstanbul.

 Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?

A) Cağaloğlu yokuşunu çıkmakta epey zorlanı­yordu.

B) Kitapların hepsini kolilere güzelce yerleştirdi.

C) Sokak satıcıları az önce buradan geçti.

D) Zavallı çocuğun ayakkabıları kaybolmuş.

E) Bu soğuk kış gününde yalancı baharı yaşı­yorduk.

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, nesne­yi bulmaya yöneliktir?

A) Uzun zamandır kardeşiyle mi görüşmüyor?

B) Çantasında çocuk dergisi mi varmış?

C) Yayla çorbasını mı çok seviyormuş?

D) Yangında çam ağaçları mı yanmış?

E) Meydandaki eczane de mi kapalıymış?

5 . Kırlardaki rengarenk çiçeklerin üzerinde vızılda­şan arılar, doğanın şarkısını söylüyordu.

Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) arılar

B) doğanın şarkısı

C) Kırlardaki rengarenk çiçekler

D) çiçeklerin üzerinde vızıldaşan arılar

E) Kırlardaki rengarenk çiçeklerin üzerinde vızıldaşan arılar

 6 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ve” bağlacı nesneleri birbirine bağlamıştır?

A) Roman ve öykü, çok okuduğu türlerdendir.

B) Öğleden sonra Kadıköy’e ve Üsküdar’a gide­cekmiş.

C) Yüzünde tatlı ve keskin bir tebessüm belirdi.

D) Zeytinyağlılar ve tatlılar ne kadar güzel!

E) Bugün müzeleri ve sarayları gezecekler.

 7 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri nesne görevinde kullanılmıştır?

A) Burası, her zaman böyle sakindir.

B) Lütfen şunu da güzelce paketler misiniz?

C) Oraya iki katlı bir ev yaptırmayı düşünüyor.

D) Elindeki çiçekleri masanın üzerine usulca bı­raktı.

E) Belki de ona buradan ayrılmak çok zor geli­yordu.

 8 . Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece yük­lemden oluşmuştur?

A) Yaklaşık beş saat süren zorlu bir ameliyattı.

B) Çocuklarına akşamları birkaç sayfa kitap okurdu.

C) Meydandaki asırlık çınar ağacının bazı dalları kurumuş.

D) Balkona çıkıp biraz temiz hava almalısın.

E) Uçurtma uçuran çocukları görünce çok se­vindi.

9 . Aşağıdakilerin hangisinde özne “Balıkçı tekne­si, kıyıda öylece duruyor.” cümlesinin öznesi ile aynı türden bir tamlama durumundadır?

A) Yemekten sonra irmik tatlısı getirdiler.

B) Dün akşam binanın çatısı yanmış.

C) Sinema salonu beş yüz kişi alıyormuş.

D) Eski koltukları önümüzdeki ay değiştirecek.

E) Çadırlarını ağaçların arasına kurmuşlardı.

 10 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad eylem öz­ne görevindedir?

A) Boş boş beklemek, insanı epey yıpratıyor.

B) Çocukların ağlamasına çok üzülürdü.

C) Çalışanlar, her zaman daha çok sevilir.

D) Geriye dönüp dönüp bakışını hiç unutamam.

E) Ona iyice dinlenebileceği bir ortam hazırlayın.

11 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ne… ne…”  bağlacı nesneleri birbirine bağlamaktadır?

A) Semaverdeki su, ne soğuk ne sıcaktı.

B) Salonda ne beni görmüş, ne arkadaşımı.

C) O arkadaşımız, ne toplantıya geldi, ne geziye.

D) Kaç gündür ne okula gidiyor, ne evde ders çalışıyor.

E) Çekimin iptal edildiğinden ne yönetmenin ne oyuncuların haberi vardı.

 12 . Tarihteki canlılığını kaybetmiş kentlerin yeniden bir çekim merkezi hâline dönüştürülmesini içeren projenin yaşama geçirilmesi o bölgelerde yaşa­ yanları heyecanlandırdı.

Bu cümlenin öznesi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarihteki canlılığını kaybetmiş kentler

B) bir çekim merkezi hâline dönüştürülmesi

C) o bölgelerde yaşayanlar

D) Tarihteki canlılığını kaybetmiş kentlerin yeni­ den bir çekim merkezi hâline dönüştürülmesi

E) Tarihteki canlılığını kaybetmiş kentlerin yeni­ den bir çekim merkezi hâline dönüştürülme­ sini içeren projenin yaşama geçirilmesi

13 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamla­ması özne görevinde kullanılmıştır?

A) Eski dostları ara sıra arıyordum.

B) Bu otobüsü hiç mi hiç beğenmemiş.

C) Bir gazeteci, sizinle görüşmek için geldi.

D) Vitrinde bebek arabaları duruyordu.

E) Kapının önünde kırmızı bir otomobil gördüm.

 14 . Aşağıdakilerin hangisinde soru, cümlede bil­dirilen eylemi yapanı bulmaya yöneliktir?

A) Dün hangi arkadaşında kaldın?

B) Onun söylediklerini duydun mu?

C) Bu çiçekleri hangi öğrenci kopardı?

D) Bu güzelim elbiseleri nereden aldınız?

E) Köyde olup bitenleri kimden duydun?

 15 . Aşağıdaki sorulardan hangisi öznenin yaptığı işten etkilenen ögeyi bulmaya yöneliktir?

A) Çay bardağını mı kırmış?

B) Otobüs mü geç gelmiş?

C) Masanın ayağı mı kırıkmış?

D) Zaman mı çabuk geçmiş?

E) Kiraz ağacı mı kurumuş?

 16 . (I) Dünyanın birçok ülkesini gezen sanatçı (II) gezdiği ülkelerle ilgili izlenimlerini (III) son kitabında (IV) yalın bir dille (V) anlatıyor.

Yukarıdaki cümlede, hangi numaralar arasın­ da kalan öge cümlenin nesnesidir?

A) I. ile II.

B) II. ile III.

C) II. ile V.

D) III. ile IV.

E) IV. ile V.

 17 . Aşağıdakilerin hangisindeki altı çizili sözcük cümlenin farklı bir ögesidir?

A) Öğretmenimizi bize hikâye kitapları hediye etti.

B) Dün arkadaşlarla bizim evde korku filmi izledik.

C) Dün yeni çalışma ofisimize yemek masası aldık.

D) Bizim evin arka bahçesine çam fidanları diktik.

E) Geçen hafta, bizim mahallede sokak lambaları yanmıyordu.

CEVAPLAR

1-D

10-A

2-E

11-B

3-D

12-E

4-C

13-C

5-E

14-C

6-E

15-A

7-B

16-B

8-A

17-E

9-C