Cümlenin Ögeleri-6 (Konu Tarama Testi)

TYT Türkçenin önemli konularından olan Cümlenin Ögeleri ile ilgili 16 soruluk Konu Kavrama testini sizler için hazırladık.

1. (I) Babam hemen her gün, eve geç gelirdi. (II) Biz onun geleceği saati bilirdik. (III) Bu yüzden hiç endişe etmezdik. (IV) Pencerenin demirlerine çı­kar, onu beklerdik. (V) Annem bizi tatlı bir gülüm ­ semeyle izlerdi.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi­ sinde birden fazla yargı vardır?

A) I. B) II. C) III.   D) IV.   E) V.

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, bir söz öbeğidir?

A) Askerler, herkesten önce yangın yerine geldi.

B) Ağacın çıplak dallarına konmuştu kuşlar.

C) Sizi babam bu akşam yemeğe bekliyor.

D) İyiler nedense çok itibar görmüyor dünyada.

E) Bu hafta sonu fabrikadaki işçiler grev yapacak­larmış.

3.Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece yüklemden oluşmuştur?

A) Kitabın kapağında gökkuşağının tüm renkleri vardı.

B) Kış ortasında adeta yazı yaşıyorduk.

C) Yeni bir iş bulma umuduyla evden çıkardı.

D) Soğuk bir kış gününde pencereme konan ya­ralı bir serçeydi.

E) Bayram günlerinde çocukluk yıllarımı hatırla­rım hep.

4.Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yük­lemden oluşmuştur?

A) Her gün gazetelerdeki iş ilanlarına bakıyordu.

B) Benim için, bu sakin kasabadan daha güzel bir yer yoktu.

C) Yaz akşamlarında gece yarılarına kadar bal­konlarda sohbet edilir.

D) Bir zamanların yemyeşil ağaçlarla kaplı arazi­leri çırçıplaktı.

E) İnsanlar, birbirlerine eskiden daha saygılı ve hoşgörülü davranıyordu.

5 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz ad tamlaması nesne görevindedir?

A) Kitapçının vitrinindeki çocuk hikâyelerine baktım.

B) Ben eskiden serüven romanlarından çok hoşlanırdım.

C) Babam doğum günümde bana yarış arabası almış.

D) Okul çıkışında kardeşimle oyuncakçı dükka­nına uğradık.

E) Edebiyat dersi, lisedeyken en çok sevdiğim dersti.

6 . Cümlede bulunmayan, ancak yüklemin çekimlendiği kişiden anlaşılan özneye “gizli özne” denir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde buna ör­nek gösterilebilir?

A) Sokağın başında eski bir ahşap cami vardı.

B) Sıcaktan bunalanlar havuzun fıskiyesinin altı­na sığındılar.

C) Mahallenin kasabı işlerin iyi gitmediğinden yakınıyordu.

D) Giriş katındaki daire bu ay sonunda boşala­cakmış.

E) Eski evini satıp daha geniş bir eve taşınmayı düşünüyordu.

7 . Tanzimat döneminde, yazarlar daha çok sosyal sorunları ele almıştır.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Özne                  B) Yüklem

C) Nesne                D) Dolaylı tümleç

E) Zarf tümleci

8 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, nesne­yi bulmaya yöneliktir?

A) Eczanenin hangi sokakta olduğunu biliyor musunuz?

B) Fotoğrafları hangi stüdyoda çoğaltabiliriz?

C) Konuşmaları kasete niçin kaydetmiyorsunuz?

D) Bu bina kaç yıl önce inşa edilmiş?

E) Bugünlerde ailenden mektup mu bekliyordun?

9 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemden önceki sözler dolaylı tümleç grubunu oluştur­muştur?

A) Kitaptaki resimler çocukları çok eğlendirdi.

B) Onun böyle cömert davranmasına aldanma­yın.

C) Size başımdan geçen ilginç bir olayı anlata­ cağım.

D) Babası onu okulun kapısında beklerdi.

E) Yağmurun gittikçe şiddetlenmesine aldırma­ dan yola çıktık.

10 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz nesne kullanılmıştır?

A) Cüzdanımı yanıma almayı unutmuşum.

B) Sana söylediklerimi sakın kimseye anlatma.

C) Arkadaşına, güzel bir saat hediye etmiş.

D) Şehrin tarihi yerlerini dün gezdik.

E) Yolunu kaybettiği için çok korkmuş.

11 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamla­ması özne görevindedir?

A) Öğretmenler günümü bir demet çiçekle kut­ladılar.

B) Yaz günlerini özlemle bekliyor bütün öğrenci­ler.

C) Bütün ovayı kuş sesleri dolduruyordu.

D) Bilgisayar oyunlarına fazla zaman ayırmama­lısınız.

E) Kendinize, en yakın zamanda bir çalışma tak­ vimi hazırlayınız.

12 . Ağır ağır yanan odun ateşinde pişirilmiş yemeğin tadı bambaşkadır.

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisin­de sırasıyla verilmiştir?

A) Özne, yüklem

B) Özne, zarf tümleci, yüklem

C) Dolaylı tümleç, özne, yüklem

D) Özne, zarf tümleci, yüklem

E) Özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem

13 . Kıvrıla kıvrıla yükselen toprak yolda ilerleyen bir minibüsün içindeyiz.

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisin­de sırasıyla verilmiştir?

A) Yüklem

B) Özne, yüklem

C) Nesne, yüklem

D) Özne, nesne, yüklem

E) Dolaylı tümleç, yüklem

14 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci yoktur?

A) Doğrusu ben sizi bu kadar erken beklemiyor­dum.

B) Babam her zaman, her işin başı sağlık, derdi.

C) Kardeşim kedisini kimseye belli etmeden oda­ sına götürdü.

D) Kitapçı vitrindeki en güzel defterleri gösterdi bize.

E) Otobüs geç geldiğinden arkadaşlarımla ran­devuya yetişemedim.

15 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne “Okulun bahçesine kocaman bir köpek girmişti.” cüm­lesindeki özneyle aynı türden bir tamlama du­rumundadır?

A) İnci çiçeği, en sevdiği çiçekti.

B) Mutlu günler bizi bekliyordu sanki.

C) Bize gelirken, çikolatalı şeker getirmişti.

D) Ev sahibi ayda bir uğrardı evimize.

E) Küçücük eve bu kadar kira verir miyim ben?

16 . Dengeli beslenme, yaşam kalitesini artıran ve in­ sanları sağlıklı kılan bir olgudur.

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisin­de doğru olarak verilmiştir?

A) Özne – yüklem

B) Özne – nesne – yüklem

C) Özne – dolaylı tümleç – yüklem

D) Özne – zarf tümleci – yüklem

E) Özne – zarf tümleci – nesne – yüklem

CEVAPLAR

1-D

9-B

2-E

10-C

3-D

11-C

4-D

12-A

5-C

13-A

6-E

14-D

7-D

15-B

8-E

16-A