Cümlenin Ögeleri-7 (Konu Tarama Testi)

TYT Türkçenin önemli konularından olan Cümlenin Ögeleri ile ilgili 16 soruluk Konu Kavrama testini sizler için hazırladık.

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, özneyi bulmaya yöneliktir?

A) Dün akşam siz bana mı telefon ettiniz?

B) Bu güzel kazağı kardeşinize mi hediye ede­ceksiniz?

C) Ne zamandır burada kimi bekliyorsunuz?

D) Bu resimdeki adamı tanıyor musunuz?

E) Hangi otobüs sizin mahalleden geçiyor? 

  1. Hangisinin önünde durursanız onun parçalarını dinleyebileceğiniz büyülü bir mekan olan Müzik Müzesi, ziyaretçilere ilginç anlar yaşatıyor.

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerden hangi­sinde sırasıyla verilmiştir?

A) Özne, yüklem

B) Özne, nesne, yüklem

C) Özne, nesne, dolaylı tümleç, yüklem

D) Özne, dolaylı tümleç, nesne, yüklem

E) Özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir?

A) Öğretmen notları okurken sen neredeydin?

B) Sizin dairenin alt katında oturanlar şimdi evdeler mi?

C) Bu eşyaları kimin için saklıyorsun?

D) Bu antika saat size kimden kaldı?

E) Gezdiğin yerlerden en çok hangisini beğen­din? 

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soruya veri­len cevap, özne de yüklem de değildir?

A) – Kardeşin ayağından ameliyat oldu mu?

– Olmadı.

B) – Son günlerde kendini nasıl hissediyorsun?

– İyiyim.

C) – Kaç öğrenci proje yarışmasına katılacak?

– İki öğrenci?

D) – Şirketin yeni müdürünü tanıyor musun?

– Tanımıyorum.

E) – En çok hangi tatlıyı seviyorsun?

– Baklavayı.

5 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayır­mada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Bu yıl / bahar / erken / geldi.

B) Caddenin sonundaki / tek katlı evde / oturu­yor.

C) Bizim çocuğa / kalem / yetiştiremiyoruz.

D) Bu haber / televizyonlarda / ilk haber olarak / verildi.

E) Bugün / bilgisayar / en önemli eğitim araçlarından biridir.

6 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayır­mada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Türk işadamlarının / henüz / bu ülkede / tem­silciliği / yok.

B) Bu limanın yıllık geliri / 8.5 milyar doları / ge­çiyormuş.

C) Bana / sık sık yöneltilen sorulardan biridir / bu.

D) Yol tabelalarında, / inanılması güç şeyler / ya­zılıydı.

E) Bu bölgede / son derece renkli bir vahşi ya­şam / var.

7 . Bana dosyaları uzatan genç adamın, elinden ge­lenin en iyisini yapmaya çalıştığını anladım.

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisin­de sırasıyla verilmiştir?

A) Dolaylı tümleç, özne, nesne, yüklem

B) Özne, nesne, yüklem

C) Nesne, yüklem

D) Dolaylı tümleç, nesne, yüklem

E) Zarf tümleci, nesne, özne, yüklem

8 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayır­mada yanlışlık yapılmıştır?

A) Çocuklar, / kartopu / oynuyordu.

B) Orkide / yüzün üzerinde türü olan / bir çiçektir.

C) Havaların yağışlı geçmesi / çiftçileri / sevindirdi.

D) Topladığı çiçekleri / öğretmenine / götürdü.

E) Güneş, / karşıki tepelerin ardından / doğardı.

9 . Belize, —

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamam­lanırsa, cümlenin ögeleri sırasıyla özne, do­laylı tümleç ve yüklemden oluşur?

A) özenle korunmuş, doğal bir yapıya sahiptir

B) Karayipler’de bulunan binlerce adacıktan bi­ridir

C) ülkemizde pek bilinmeyen bir turizm cenneti­dir

D) kış mevsiminin hiç uğramadığı, büyüleyici bir ülkedir

E) birbirinden ilginç mercan kayalıklarıyla, sualtı meraklılarını büyülüyor

10 . — karşıladı bizi.

Bu cümlenin başına aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin ögeleri “Dolaylı tümleç, öz­ ne, yüklem, nesne” biçiminde sıralanır?

A) Kocaçay vadisinde bir başka tapınak

B) Ertesi gün babamın bir arkadaşı

C) O gün, annem, tren istasyonunda

D) Yarışmayı organize edenler çiçeklerle

E) Doktor, sıcak bir gülümsemeyle

11 . Ağaçlar, kenti baştan başa bir çiçek buketine çe­virirken kadınlar neden saçlarına çiçekler takmıyor?

Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?

A) Zarf tümleci

B) Dolaylı tümleç

C) Özne

D) Belirtili nesne

E) Yüklem

12 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelerin ay­rımında yanlışlık yapılmıştır?

A) Kitabın sayfalarını / yavaş yavaş / çeviriyordu.

B) İhtiyar, / insanlara yardım etmekten / zevk alı­ yordu.

C) Usul usul / yağan yağmur / havayı / biraz / serinletmişti.

D) Hava sıcaklıkları / önümüzdeki günlerde / daha da / artacakmış.

E) Uzun kış gecelerinde / babam / bize / çok gü­zel öyküler / okurdu.

13 . Ormanın derinliklerinde boyu yüz metreyi bulan ağaçlar vardı.

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisin­de doğru olarak verilmiştir?

A) Dolaylı tümleç – özne – yüklem

B) Özne – yüklem

C) Dolaylı tümleç – özne – nesne – yüklem

D) Özne – nesne – yüklem

E) Dolaylı tümleç – zarf tümleci – özne – yüklem

14 . ilk defa trene binecek olan çocuk, sabaha kadar uyuyamadı.

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisin­de sırasıyla verilmiştir?

A) Zarf tümleci, özne, zarf tümleci, yüklem

B) Özne, zarf tümleci, yüklem

C) Özne, dolaylı tümleç, yüklem

D) Özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem

E) Zarf tümleci, dolaylı tümleç, özne, yüklem

15 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

A) Yıllardır derslerini dinlediğim bu büyük ada­mın uyarıcı fikirlerinden / çok / faydalandım.

B) Bugünkü edebiyatımız / büyük bir değişme dönemi / geçiriyor.

C) Her devrin / günü gününe yaşanan bir çehre­ si / vardır.

D) Romanı çok sevdiğimi / ona / birkaç kere / söylemiştim.

E) Gündelik hayat / edebi eserlerde / gençlere / anlatılmalıydı.

16 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayır­mada yanlışlık yapılmıştır?

A) Vapurda, / çok uzun yıllar görüşmediğim bir arkadaşıma / rastladım.

B) Kış gecelerinde / dedemin anlattığı masalları, / şimdi / torunlarıma anlatıyorum.

C) Kimileri,/leyleklerin uğursuzluk getirdiğini/düşünüyor.

D) Yol yapım çalışmaları / tüm hızıyla / devam ediyor.

E) Çocuklarına aldığı hediyeleri işyerinde unut­tuğu için / gecikmişti.

CEVAPLAR

1-E

9-A

2-D

10-A

3-D

11-D

4-E

12-C

5-B

13-A

6-C

14-B

7-C

15-C

8-B

16-B