Cümlenin Ögeleri-8 (Konu Tarama Testi)

TYT Türkçenin önemli konularından olan Cümlenin Ögeleri ile ilgili 16 soruluk Konu Kavrama testini sizler için hazırladık.

1. Gezimiz, Güneydoğu’nun merkezi niteliğini taşı­ yan ve bu bölgenin en önemli iki nehri arasında yer alan Urfa ve Mardin şehirlerinde noktalanı­yordu.

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisin­de doğru olarak verilmiştir?

A) Özne, dolaylı tümleç, yüklem

B) Özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem

C) Nesne, dolaylı tümleç, yüklem

D) Özne, dolaylı tümleç, nesne, yüklem

E) Özne, nesne, zarf tümleci, yüklem

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayır­mada yanlışlık yapılmıştır?

A) Yolcu otobüsü / uçuruma / yuvarlandı.

B) Masanın üzerinde / birkaç kitap / vardı.

C) Temizlik işçileri / caddeleri / temizlemişti.

D) Bu kitabı / daha önce / okumuştum.

E) Ağacın / yere değen dallarını / kestiler.

3. Dondurma, sağlıklı bir insanın günlük beslenmesinde bulunması gereken besin maddelerinin pek çoğunu içerir. “

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisin­de doğru olarak verilmiştir?

A) Özne, zarf tümleci, yüklem

B) Özne, dolaylı tümleç, yüklem

C) Özne, zarf tümleci, nesne, yüklem

D) Özne, nesne, yüklem

E) Özne, dolaylı tümleç, nesne, yüklem

4. Sanatçının kadife sesi, —-.

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamam­lanırsa, cümlenin ögeleri sırasıyla özne, nes­ne, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşur?

A) geniş salonun her tarafında yankılandı.

B) salondaki herkesi adeta büyülemişti.

C) dinleyicilere, hiç de yabancı gelmiyordu.

D) bizleri yaşadığımız sıkıntılardan uzaklaştırdı.

E) yurtdışından gelen müzisyenlerin de dikkatini çekmiş.

5 . Aşağıdakilerden hangisi iki ögeli bir cümledir?

A) Gün batımına doğru kasabaya ulaştık.

B) Eskiden buralarda çam ağaçları varmış.

C) Ayrılık ve sevgi konusuna hemen her şair ilgi duymuş.

D) Karanlıkları delerek gelen ses, rüzgarın sesiydi.

E) Doğa, aralık ayında beyaza bürünürdü.

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayır­mada yanlışlık yapılmıştır?

A) Dalgalar / balıkçıları / bir adaya / çıkarmıştı.

B) Bir sonbahar akşamı / başlayan yolculuğu­ muz / kötü / bitti.

C) Kadın, / çocuğunun gözündeki yaşları / men­diliyle / sildi.

D) Hastanede / iki gün / baygın / yatmıştı.

E) Kazandığı paraların bir kısmını / yatağının al­tına / gizlemişti.

7 . Hepimiz heyecanla, güneşin doğmasını bekle­dik.

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisin­de sırasıyla verilmiştir?

A) Özne, zarf tümleci, nesne, yüklem

B) Nesne, zarf tümleci, özne, yüklem

C) Özne, nesne, yüklem

D) Özne, zarf tümleci, yüklem

E) Özne, dolaylı tümleç, nesne, yüklem

8 . Osmanlılar — .

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamam­lanırsa, cümlenin ögeleri özne, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşur?

A) fethettikleri yerlerde yaşayanların inançlarına ve yaşayışlarına karışmazdı.

B) tarihte en uzun süre yaşayan imparatorluklar­ dan birini kurmuşlardır.

C) Ortadoğu ve Balkanlar’da bir denge unsuru olarak görülürdü.

D) bilimsel çalışmalar ihmal edilince eski gücü­ nü yavaş yavaş yitirdi.

E) devleti yenileştirme çalışmalarını yeterince başaramadılar.

9 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne bir isim tamlamasıdır?

A) Yoksulluk bu semtte yaşayanların yaşam tar­zıydı sanki.

B) Bahar gelince meyve ağaçlarının gövdelerini kireçle boyarlardı.

C) Çoğu tek odalı, basık tavanlı evlerde onlarca kişi yaşıyordu.

D) Yağmur suları sokağı dere yatağına çevirmişti.

E) İşten çıkanlar bu ağaçlık yerde bir kahve iç­meden eve gitmezdi.

10 . Ünlü ressam, tablolarını — .

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamam­lanırsa, cümlenin ögeleri sırasıyla özne, nes­ne, zarf tümleci, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşur?

A) önümüzdeki hafta bu salonda sergileyecek.

B) bin bir emek vererek yapmıştı.

C) resimseverlerin beğenisine sundu.

D) gökkuşağının her rengiyle süslemişti.

E) çok sakin bir ortamda yapmayı tercih eder.

11 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci yoktur?

A) İhtiyar, oturduğu yerden güçlükle kalkabildi.

B) Piyanodan çıkan sesler, dinleyenleri büyüle­mişti.

C) Öğretmenim, sorduğum soruya gülerek cevap verdi.

D) Göçük altında kalan işçilere, iki gündür ulaşı­lamıyor.

E) Kadın, zor günlerin kendilerini beklediğini çok iyi biliyordu.

12 . (I) Ben denemeyi şiir yazar gibi yazarım. (II) Ona hiçbir fazla söz eklemem. (III) Hiçbir yerini de eksik gedik bırakmam. (IV) Ben sözcük ardında koşan bir yazarım. (V) Bir sanatçının yapması gereken ilk iş de budur bence.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi­ sinde hem nesne hem dolaylı tümleç kullanılmıştır?

A)I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E)V:

13 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, özneyi buldurmaya yöneliktir?

A) Yol bitince ne tarafa döneceğiz?

B) Kimdi sabahın köründe müzik çalan?

C) Bu güzel gözlükleri hangi mağazadan aldın?

D) Yemeklerimizi öğretmenevinde mi yiyeceğiz?

E) Kaç numaralı oda bize ayrılmış?

14 . Aşağıdaki dizelerden hangisinin öznesi “Beni bu güzel havalar mahvetti” dizesindeki özne ile aynı türden bir tamlama durumundadır?

A) Uyanınca bir ıslak şafaktır gördüğüm

B) Ben ağlayacak adam değildim bir kadın için

C) Sen bütün güzelliğinle her gece sahnedesin

D) Taş duvardır her gün dikilen karşımıza

E) O yerde bütün güzellikler hayran sana

15 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayır­makta bir yanlışlık yapılmıştır?

A) İşin iç yüzünü bilenler / anlar / onun ne dedi­ğini.

B) Şiirin mehtaplısı, bülbüllüsü, ruhlusu, pınarlısı da / yazılıyor.

C) Hep / beni önemli bulduğunu, benden mem­nun olduğunu / söylüyor.

D) Bir kişinin değerini / başkaları / daha iyi / öl­çer.

E) Ben / edebiyatı / kendine dert edinmiş bir adamım.

16 . Boğaziçi’ni bir dantel gibi süsleyen villanmış şehir hatları vapurlarıyla gelen güzel havalar sizi de mahvetmesin.

Bu cümledeki altı çizili sözün öge bakımından özdeşi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Bu küçük kasabanın bu kadar eğlenceli ola­cağını hiç ummamıştım.

B) Tayinimin küçük bir Anadolu kasabasına çık­tığını duyunca çok sevinmiştim.

C) Büyük kentlerin bunaltıcı havasına alışmanın bu kadar zor olacağını tahmin bile edemezdim.

D) Çalıştığım ilköğretim okulunun tam karşısın­ da büyük bir hastane vardı.

E) Bahar gelince öğrencilerimle kırlarda ders ya­pardık.

CEVAPLAR

1-A

9-D

2-E

10-A

3-D

11-B

4-D

12-B

5-D

13-E

6-B

14-E

7-A

15-E

8-A

16-D