Cümlenin Ögeleri-9 (Konu Tarama Testi)

TYT Türkçenin önemli konularından olan Cümlenin Ögeleri ile ilgili 16 soruluk Konu Kavrama testini sizler için hazırladık.

1.

I. Hafif yağmurlu geceleri severim

II.Küçük bir bulut geçiyor düşe kalka
III. Açılırsın, bana bütün korkularını anlat
IV. Avuçları hafif terli, yanakları al al
Yukarıdaki dizelerin hangilerinde birden fazla yargı vardır?

A) I. ve II.                     B) II. ve III.

C) III. ve IV.                 D) l. ve IV.

E) II. ve IV.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nes­ne kullanılmıştır?

A) Tanımadığı adamların yanında büsbütün su­ sardı.

B) Duvar diplerinde uyuyan köylüleri hayranlıkla izlerdi.

C) Elinde her zaman deri bir çanta taşırdı.

D) Nereye giderse gitsin kıyafeti hep düzgündü.

E) Bir üst göreve atanınca bütün arkadaşları memnun olmuştu.

3. Aşağıdaki sorulardan hangisine verilen cevap özne görevindedir?

A) – Ayağın nasıl oldu?

– İyileşti.

B) – Sen de bizimle gelecek misin?

– Sanmıyorum.

C) – Kağıttaki, kimin imzasıydı?

– Okul müdürünün.

D) – Niçin dün okula gelmedin?

– Hastaydım.

E) – Başarılı olanlara ne hediye edildi?

– Bir takım elbise.

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir isim tamlamasıdır?

A) Bu kasaba çeşit çeşit insanlarla doludur.

B) Köylülere göre burası dünyanın merkezidir.

C) Burası yolsuz yolaksız geri kalmış bir yerdir.

D) Hayatında bu köyden hiç çıkmamış birçok insan var aralarında.

E) Köylülerin tek eğlencesi köy meydanında ho­rozları dövüştürmekti.

5.Cümlede bulunmayan, ancak yüklemin bildirdiği şahıstan anlaşılan öznelere gizli özne denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bunun bir örneği vardır?

A) Sağlık ocağı buraya altı saat uzaktaydı.

B) Köyün ihtiyarları kahvenin önündeki çınarın altında toplandı.

C) Bu yolu iki yıl önce güç bela yapmışlardı.

D) Köyden, bu yoldan başka bir taraftan çıkıla­mazdı.

E) Çocuğun, ihtiyar bir annesinden başka kim­ sesi yoktu.

6 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamla­ması özne görevindedir?

A) Kapıyı açar açmaz yüzüme serin bir rüzgar vurdu.

B) Ay ışığı, gölün üzerindeki sazlara gümüş ren­gi vermişti.

C) Kapıyı ona açan, evin küçük oğluydu.

D) Odada oturanların yüzünü lambanın ışığı ay­dınlatıyordu.

E) Kalınca bir kütük sürdüler ocağa ısınmak için.

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, özneyi buldurmaya yönelik değildir?

A) Kim aldı buradaki kitabı şimdi?

B) Ne var bu kutunun içinde?

O) Seni baban mı getirdi buraya?

D) Hanginiz sormuştu bu soruyu?

E) Kimdi bana onun gelmeyeceğini söyleyen?

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sı­fat nesne görevindedir?

A) Yere dökülen kağıtları çabucak topladı.

B) Odaya girenlerin hiçbirini tanımıyordu.

O) O her zaman yoksulları gözetirdi.

D) Yeniler bizim eski müziğimizi fazla yavaş bu­luyor.

E) Yenilikleri en kolay kabullenen kişiler elbette gençlerdir.

9 . Aşağıdaki sorulardan hangisine verilen cevap özne de nesne de değildir?

A) – Yeni çıkan kitabının adı neydi?

– Sessiz Çığlık

B) – Şiiri mi tercih ederdi, romanı mı?

– Her ikisini de.

C) – Hangi konular görülür onun romanlarında?

– Güncel konular.

D) – Şimdilerde hangi tür eserler daha revaçta?

– Elbette şiir.

E) – Şiirde daha çok neyi ön planda tutarsınız?

– Biçimi.

10 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok nesne vardır?

A) Elbisesi, ayakkabısı ve şapkası uyum sağla­mış.

B) Güller, karanfiller, laleler getirmişti sepetinde.

C) Evler, bahçeler hanımeli kokularıyla dolmuştu.

D) Gelenler daha çok kadın ve çocuklardı.

E) Çorba ve salata da ısmarlanmıştı aslında.

11 . “Ateş rengi yapraklar” sözü aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz nesne görevinde kullanılmıştır?

A) Her tarafı ateş’ rengi yapraklar sarmıştı.

B) Ağaçlarda görülebilen tek şey ateş rengi yap­raklardı.

C) Ateş rengi yapraklar kaplamıştı ağaçların alt­larını.

D) Ormanın kenarından geçerken ateş rengi yapraklar görürdük dallarda.

E) Keşke yol kenarlarından ateş rengi yaprakla­rı hiç toplamasalar.

12 . Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece yüklem­den oluşmuştur?

A) Sıcak bir rüzgarın etrafı yakıp kavurduğu bir gündü.

B) Herkesin tatmayı arzu ettiği bir duygudur bu.

C) Çocukluk günlerinin hiç unutulmayan bir tadı vardır.

D) Anılar, yaşanan günlerin sıkıcı havasından kurtarır bizi.

E) Sizin bilmediğiniz başka şeylerin olduğunu sanıyorum.

13 . Evin çevresini akasya ağaçları sarmıştı.

Bu cümlede özne görevinde bulunan tamla­manın özdeşi aşağıdakilerin hangisinde nes­ne görevindedir?

A) Edebiyatımızda töre romanı aramayın boşu­na, bulamazsınız.

B) Serüven romanlarının her devirde okuyucusu vardır.

C) Aşk romanları daha çok lise çağlarında okunuyormuş.

D) Toplumcu romanlar bir ara oldukça yaygın­laşmıştı.

E) Polisiye romanlar nedense pek tutulmuyor günümüzde.

14 . Kurumuş ağaç yapraklarının bir halı gibi ayakları­mızın altına serildiği, iki tarafı çitlerle çevrili bu yol, kasabayı deniz kıyısına ulaştırıyordu.

Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangi­ sinde doğru olarak verilmiştir?

A) bu yol

B) kasabayı

C) iki tarafı çitlerle çevrili bu yol

D) ayaklarımızın altına serildiği, iki tarafı çitlerle çevrili bu yol

E) Kurumuş ağaç yapraklarının bir halı gibi’ ayaklarımızın altına serildiği iki tarafı çitlerle çevrili bu yol

15 . Kısa öyküyü okurun dünyasına bu denli yakın tu­ tan, yalnızca onun biçimsel yetkinliği değildir.

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerden hangi­ sinde doğru olarak verilmiştir?

A) Nesne, yüklem

B) Özne, nesne, yüklem

C) Yüklem

D) Nesne, özne, yüklem

E) Özne, yüklem

16 . İnsanoğlu düşünen bir varlıktır, yaradılışı gereği düşünme ihtiyacı duyar. Ama pek sevmez dü­şünceyi; korkar düşünmekten. Nasıl korkmasın? Düşünmek yorucu olmakla kalmaz, şaşırtıverir ki­şiyi, türlü şüphelere düşürür.

Bu parçada kaç tane yüklem vardır?

A) 8 B) 9 C) 10    D) 11   E )12

CEVAPLAR

1-C

9-A

2-B

10-B

3-E

11-D

4-B

12-A

5-C

13-A

6-A

14-E

7-E

15-E

8-C

16-A