Didaktik Şiir Nedir? Didaktik Şiir Örnekleri, Edebiyatımızda Didaktik Şiir Yazarları Kimlerdir?

DİDAKTİK ŞİİR

Belli bir düşünceyi aşılamak ya da belli bir konuda öğüt, bilgi vermek ahlâki bir ders çıkarmak amacıyla öğretici nitelikte yazılan duygu yönü zayıf, kuru anlatımlı şiirlerdir. Kafiye ve ölçülerden dolayı akılda kolay kaldığından bilgi­ler bu şiir türüyle verilmiştir. Eski Yunan edebiyatında Hesiodos, bu türün ilk örneklerini vermiştir. Fabllar, manzum hikâyeler didaktik şiir grubunda değer­lendirilir.

Tembellikten vazgeçelim                        

Okumayı yol seçelim                                     

Okumak, bilmektir derim                               

Daha çok okumak gerek                               

Hiç işsiz oturmamalı

 

Bu geçit pek korkuludur.

Öğrenmezsek yolu izi,

Yolda kurtlar kapar bizi

Okumalı, oynamalı

Tevfik FİKRET