Satirik (Hiciv) Şiir Nedir? Satirik (Hiciv) Şiir Örnekleri, Edebiyatımızda Satirik (Hiciv) Şiir Yazarları Kimlerdir?

SATİRİK ŞİİR

Toplumsal yaşamdaki bozuklukların, insanların zaaflarının güldürü unsuru da katılarak dile getirildiği şiir türüdür. Satirik şiirlere divan edebiyatında hiciv, halk edebiyatında taşlama yeni edebiyatımızda ise yergi adı verilir.

Satirik şiirlerde didaktik özellikler de görüldüğünden bu şiir türü didaktik şiir içinde de incelenebilir.

 

Benim bu gidişe aklım ermiyor

Fukara halini kimse sormuyor

Padişah sikkesi selam vermiyor

Kefensiz kalacak ölümüz bizim

Serdari

 

Dinleyin dostlarım başa geleni

Ekmek çama çıktı, tuz firar etti

Artık siz düşünün geri kalanı

Çoğu bekliyorduk azı firar etti

Aşık Hüseyin