Dramatik Şiir Nedir? Dramatik Şiir Örnekleri, Edebiyatımızda Dramatik Şiir Yazarları Kimlerdir?

DRAMATİK ŞİİR

Acıklı ya da korkunç bir konuyu anlatan şiir türüdür. Tiyatroda kullanılan şiir türüdür. Bu şiirin konusu olaydır. Konuyu tiyatro gibi canlandıran bu şiirler Eski Yunan’daki tragedyalar ile başlamıştır. Günümüzde ise manzum tiyatro­larla varlığını sürdürmektedir. Bizim edebiyatımızda dramatik şiir türüne pek önem verilmemiştir. Batı edebiyatında Cornaille, Racine, Sahkespeare; bizim edebiyatımızda Namık Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan bu türün örneklerini vermiştir.

Halketsem esirlerle leşker

Mahveylesem ordularla asker

Olsa bana hep mülûk çâker

Cinsince o iktidar münker

evkimde uçar tuyûr-u kemter!

Âvâze-i dehr ikentanînim

A. Hamit TARHAN