Fıkra (Köşe Yazısı) Nedir, Özellikleri , Temsilcileri Kimlerdir?

İçindekiler

Fıkra (Köşe Yazısı) Nedir, Özellikleri , Temsilcileri Kimlerdir?

Bir yazarın herhangi bir konu veya günlük olaylar hakkındaki gö­rüşlerini, düşüncelerini ayrıntılara inmeden anlattığı gazete ve dergilerde yayımlanan kısa fikir yazılarına fıkra denir. Bu tür yazıların diğer adı da “köşe yazısı”dır.

NOT 

Köşe yazısı fıkraları, kısa hikâye niteliğindeki, nükteli, mizah öğesi taşıyan fıkralarla karıştırmayınız. Bu tür fıkralarda dinleye­ni güldürmek, eğlendirmek ön plandadır. Oysa köşe yazılarında okuyucuyu düşündürmek, güncel bir sorunu dile getirmek esas­tır. Edebiyatımızda fıkra yazan ilk kişi Ahmet Rasim‘dir. Bunun dışında Falih Rıfkı Atay, Peyami Safa, Burhan Felek ve Çetin Altan en tanınmış fıkra yazarlarıdır.

Yazılı kompozisyon türü olarak fıkra düşünsel ağırlıklı, günlük, kısa yazılardır. Siyasi ve toplumsal olaylar ele alınırken belgele­re, kanıtlara, aşırı ayrıntılara yer verilmez.

Fıkra yazarı geniş kitlelere seslendiği için dili kolay anlaşılır olma­lıdır. Her konuda fıkra yazılabilir.

Günlük olaylar ve düşüncelerle ilgili konular işlenir.

Konular tarafsız bir şekilde ele alınır.

Düşünce ön planda olmalıdır.

Konular çok değişik açılardan ele alınmadan, ayrıntılara inilme­den işlenir.

Okuyucuyu inandırma zorunluluğu yoktur.

Yazılanlar okuyucunun ilgisini çekmelidir.

Nükteli fıkralardan, kıssalardan, vecize ve atasözlerinden fayda­lanılır.

Açık, sade ve akıcı bir dil kullanılır.

Fıkra ile makalenin farkı:

Makalelerde yazılanları ispatlama kaygısı vardır: ancak fıkralarda yazılanları ispatlama kaygısı yoktur.

Makalelerde ciddi, yapmacıksız, bilimsel bir anlatım vardır. Fıkra­larda açık. sade ve anlaşılır bir dil vardır.

Fıkralar günübirlik yazı türüdür. Makalede ise böyle bir durum yoktur.