Hasan İzzet Dinamo-Hayatı-Eserleri-Edebi Kişiliği

Hasan İzzet Dinamo-Hayatı-Eserleri-Edebi Kişiliği-Biyografisi

Akçaabat, Trabzon’da doğdu . Aile­siyle önce İstanbul’a sonra Samsun’a yerleşti. Babası 1. Dünya Savaşı’nda öldü. Ankara Gazi Eğitim Enstitü­sü’ndeki eğitimini tamamlayamadan ayrılan yazar, geçimini çeviriler yapa­rak ve özel ders vererek sağladı.

Edebi kişiliği

İlk şiirlerinde Rıza Tevfik’in, Yusuf Ziya’nın, Orhan Sey­fi’nin etkileri görülmektedir. Daha sonra Faruk Nafiz’in etkisinde şiirler yazmıştır. Dinamo’nun ilk şiiri Gire­sun’da çıkan İzlen dergisinde yayımlanmıştır. 1928 yı­lında Servetifünun dergisinde de hece vezniyle şiir­leri yayımlanan Dinamo, 1929 yılında aruz ölçüsünü denemiş, ancak yeniden heceyi kullanmayı başlamış­tır. Daha sonra Faruk Nafiz’in etkisinde şiirler yazmıştır.

Nazım Hikmet şiiri ile karşılaşınca serbest ölçüyle top­lumsal konuları işlemeye yöneldi. Kendine toplumcu bir çizgi çizdi. Toplumsal konuları işleyen kimi şiirlerini Sivas’ta çıkan Adım ve Merzifon’da çıkan Taşan dergilerinde   yayımladı. Sivas Öğretmen Okulu’nu bitirdiği yıl okul arkadaşları Mehmet Cevdet ve Vehbi Cem (Aşkun) ile birlikte “Ad­sız Kitap” adlı ilk yapıtını çıkarmıştır. Dinamo’nun bu ki­taptaki şiirleri gençlik günlerinin ürünleridir. Ancak, yeni  doğrultusunu  gösteren  şiirlere de rastlanmaktadır Nazım’ın yanında, Sabahattin Ali, Rıfat Ilgaz ve A. Ka­dir gibi şairlerle birlikte çalıştı. Ankara’da hapiste sayısız şiirler, romanlar, destanlar kaleme almıştır. Bu arada, hapse girişinin ikinci yılında, İstanbul’da kız kardeşinin aracılığıyla “Deniz Feneri” adlı kitabını bastırmıştır.

Yedi ciltlik “Kutsal isyan” ve “Savaş ve Açlar” gibi önemli romanlara imza atmıştır. 1977 yılında, “Kutsal Barış” adlı romanıyla, Orhan Ke­mal Roman Armağanı’nı kazanmıştır Genellikle savaş dönemini anlatan romanlarının yanında şiir kitapları ve bir de öykü kitabı bulunmaktadır.

Eserleri:

Şiir: Adsız Kitap, Deniz Feneri, Karacaahmet Senfoni­si, Özgürlük Türküsü, Mapushanemden Şiirler, Sürgün Şiirleri, Gecekondumdan Şiirler, Nazım’dan Meltemler

Roman: Kutsal İsyan, Savaş ve Açlar, Ateş Yılları, Kut­ sal Barış,  Öksüz Musa,  Musa Mapusanesi

Anı: 6 – 7 Eylül Kasırgası, Edebiyat Anıları