Encüment Behzat Lav- Hayatı-Eserleri-Edebi Kişiliği

Encüment Behzat Lav – Hayatı – Eserleri – Edebi Kişiliği

İstanbul’da doğdu, İstanbul Sultani­si’ni bitirdikten sonra Darülbedayi ‘de aktörlük yaptı. Dört yıl süre ile Berlin’de Stern Müzik Konservatuvarı ve Reinhart Tiyatro Akademisinde öğre­nim gördü. Radyoda çeşitli görevler yaptı. Ertuğrul Sadi ile Türk Akademi Tiyatrosu’na kurdu. Toplumcu görüşü savundu.

Edebi kişiliği

İlk şiirleri 1926’da Resimli Ay, Servet-i Fünun Uyanış dergilerinde yayımlayan sanatçı, ölçülü ve uyaklı şiire karşı çıktı. Serbest ölçüyle yazan ilk Türk şairlerinden biri oldu. Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde serbest öl­çünün ilk uygulayıcılarından öncü bir şairdir. Toplum­sal  konuları ve ülke meselelerini irdeleyen şiirler yazan sanatçı, Nazım Hikmet havasında şiirler yazdı. Batı ülkelerindeki modern şiir biçimlerini yerli temalara uygulayan deneyci, yenilikçi bir şair olarak anıldı.

Zamanın Batı’da moda olan dadaizm, fütürizm, kübizm ve sürrealizm akımları etkilerini şiirine yansıtmıştır. İlerle­yen yıllarda toplumcu şiirden etkilendi. 20. yüzyılın sanat akımlarının etkisi altında yazılmış şiirleri edebiyatımızı de­rinden etkiledi ve edebiyatımızda yenileşme sürecini başlattı. Şiirimizde 40 kuşağının öncüleri arasında adı geçen, özgür koşuğu ilk kullananlardan olan sanatçı, her zaman toplumsal bir duyarlığın izini sürdü. Şiirlerin­ de kimi zaman ironi öne çıkar, kimi zaman üstü örtülü, sürrealistlerin çizgisini taşıyan buluşlar öne çıkar. Bu bağlamda o, çağdaş şiirimizde önemli yeri olan ironik şi­ir türünün ilk önemli temsilcisi sayılabilir.

İlk kitabı”S.O.S“in ardından, ikici kitabı “Kaos“ta da di­lin sınırlarını hem sözcükler hem de biçim anlamında zorladı.

Encüment Behzat Lav Hayatı ve Eserleri

Eserleri:

Şiir: S.O.S., Kaos, Açıl Kilidim Açıl, Mau Mau, Üç Ana­ dolu

Oyun: Karagöz Stepte , Altın Gazap

Anı: Yıllar Böyle Geçti

Deneme – inceleme: Kemalizm’in Dramı, Atatürk Ol­masaydı

Oyun: işsizler, Fevkalasriler, Hayvan Fikri Yedi, Kör, İmralı’nın İnsanları, Sanatkar Aşkı, Hep ve Hiç, Siyah Beyaz, Aşağıdan Yukarı, Sahte Kahramanlar