Milli Edebiyat Dönemi – Öğretici Metinler – Fıkra

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNDE KULLANILAN ÖĞRETİCİ METİNLER

FIKRA:

Gazete veya dergilerin belli bir bölümünde yayınlanır. Başlangıçta siyasi olan fıkra yazıları zamanla konu bakımından genişlemiştir. Fıkralar zaman içinde günlük, sosyal konuları işleyen, hak ve hukuk konularına da el atan, bir kişi ya da edebi konuları da tartışan yazılara dönüşmüştür. Milli edebiyat döneminde ise günlük sosyal konuların yanında bir kişiyi ya da edebi bir konuyu tartışan fıkralar da yazılmıştır.
Edebiyatımızdaki Fıkra yazarları: Ahmet Haşim, Refik Halit Karay, Falih Rıfkı Atay, Halide Edip Adıvar
Ahmet Rasim: Şehir Mektupları, Eşkal-i Zaman Muharrir, Bu ya
Ahmet Haşim: Bize Göre, Guraba-hâne-i Laklakan
Refik Halit Karay: Bir Avuç Saçma, Bir İçim Su, Ay Peşinde, Guguklu Saat, Kirpinin Dedikleri
Orhan Seyfi Orhon: Kulaktan kulağa
Yusuf Ziya Ortaç: Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Gün Doğmadan.
Falih Rıfkı Atay: Eski Saat, Çile edebiyatımızın fıkra türünde yazılmış eserleridir.