Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 3

BATI EDEBİYATI VE FİKİR AKIMLARI – 3

 1.     “Şiirlerime ne anlam verilirse anlamları odur. Benim onlardan çıkardığım anlam görecelidir, kimsenin ona farklı anlamlar vermesine engel değildir. Her şiirin sadece bir anlamının olduğunu söylemek, yahut bu düşüncenin tıpkısına uygun boyun eğmek, şiirin yapısına aykırı, şiiri ve çeşitliliği öldürebilecek bir yanılmadır.” diyen şair aşağıdaki edebi akımlardan hangisinin temsilcisi olabilir?

A) Sembolizm                B) Klasisizm

C) Romantizm                                D) Realizm

E) Natüralizm

BU TESTİ ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

2.     Aşağıdakilerden hangisi klasisizmin özelliklerinden biri değildir?

A)    17. yüzyılda ortaya çıkan, Yunan ve Latin geleneğine bağlı olan bir edebiyat akımıdır.

B)    Akıl, sağduyu ve doğaya önem verilir.

C)    Eserde konuya değil, konunun işleniş tarzı­na ve biçim kusursuzluğuna önem verilir.

D)    İnsan dışındaki her şey ihmal edilir. Hasta ve sakat insanlara yer verilmez.

E)    “Sanat, sanat içindir.” görüşü hakimdir.

 

3.     Bu akım Fransa’da klasisizme tepki olarak doğmuştur. Bu akıma göre kişileri inanca götüren duygulardır. Duygu, hayal ve coşkunluk önemlidir. Akıl ve mantık bu coşku içinde kaybolur. Kanunlarını tarih, milli kültür ve çağdaş edebiyattan alır. Zıtlıklara (iyi–kötü, güzel–çir­kin, ak–kara…) fazlasıyla yer verilir.

Yukarıdaki parçada hangi edebi akından söz edilmektedir?

A) Klasisizm                                   B) Realizm

C) Romantizm                                D) Sembolizm

E) Natüralizm

 

4.     Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, romantizm akımının temsilcileri arasında yer almaz?

A)    Goethe

B)    Sheakespeare

C)    R. Descartes

D)    Daniel Defoe

E)    J. J. Rousseau

 

5.       I.    Doğa kavramıyla dış dünya kastedilemez.

II.    Hayal, aldatıcı ve sahtedir; hayal, gerçeğin tam tersidir; Hayalde süreklilik, değişmezlik yoktur.

III.    Ahlak ve erdem seçkin insanların bir özelliğidir. Eserlerde seçkin insan ideal olmalıdır.

IV.    Devleti ve düzene ters düşen konuları işlemek, halkı aydınlatmada görev olmalıdır.

V.    Örf, adet, modaya bağlı olan davranışlar sanata sokulmamalıdır. Çünkü bunlar geçicidir.

Yukarıda klasisizm ile ilgili numaralandırıl­mış cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

 

6.     “Onlara göre su, ağaç, hayvan, eşya… doğa kavramının içinde düşünülmüyor: Ağaç bir yaprak açıyor, bir döküyor; hava bir ısınıp bir soğuyor; değiştikleri için sahte. Bir bakıyorsun kar var, bir bakıyorsun erimiş; karın sürekliliği yok.”

Yukarıda doğa ile ilgili görüşleri verilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klasisizm                                   B) Romantizm

C) Realizm                                     D) Natüralizm

E) Sembolizm

7.     Romantizm akımı için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)    Klasik dönemde ihmal edilen lirizm can­landı.

B)    “Toplum için sanat” ilkesi benimsendi.

C)    Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizleme­diler.

D)    Karakterler çok yönlü ele alındı. İyi bir karakter kötü de olabildi.

E)    Dram tiyatro için daha uygun bulundu. Böylelikle değişik sınıflardan insan sahne­ye çıktı.

 

8.     (I) Realizmde gerçeğin ve gerçekçiliğin ardına düşen sanatçının ilk işi günlük yaşamı tanımak olmuştur. (II) Günlük yaşamda rastlanan kişi­ler, olaylar, çevreler anlatılmıştır. (III) Olağa­nüstü ve tekil olaylara da romanlarda yer ve­rilmiştir. (IV) Yazarlar yapıtlarında kendi kişilik­lerini gizlemiştir. (V) Üslubun sağlam ve yap­macıksız olmasına önem verilmiştir.

Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

 

9.       I.    Tolstoy

II.    Emile Zola

III.    Goethe

IV.    Balzac

V.    Lamartine

Yukarıdaki numaralandırılmış sanatçılar temsil ettikleri akıma göre eşleştirilirse hangisi dışta kalır?

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

 

10.   Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yan­lıştır?

A)    Romantikler, klasiklerin değer verdikleri tiyatroyu ihmal etmişlerdir.

B)    Klasikler, trajedi ve komediyi, romantikler dramı daha çok tercih etmişlerdir.

C)    Klasiklerde tiyatroya; romantiklerde romana büyük değer verilir.

D)    Romantizmde yazar olaylar karşısında duygu ve düşüncesini anlatırken, klasisizmde yazar olaylar karşısında duygularını gizler.

E)    Romantikler Eski Yunan ve Latin edebiya­tına değer verirken, klasikler günlük olaylara önem vermişlerdir.

 

11.     I.    Realizm

II.    Sürrealizm

III.    Natüralizm

IV.    Sembolizm

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi yukarıda numaralandırılmış edebi akımların hiçbirin­den etkilenmemiştir?

A)    Nabizade Nazım

B)    Ahmet Haşim

C)    Ece Ayhan

D)    Namık Kemal

E)    Ömer Seyfettin

 

12.   Aşağıdaki sanatçılardan hangisi sembolizm akımından etkilenmemiştir?

A)    Baudelaire

B)    Verlaine

C)    Necip Fazıl Kısakürek

D)    Emile Zola

E)    Ahmet Haşim

 

CEVAPLAR

1 A

2 B

3 C

4 C

5 D

6 A

7 D

8 C

9 B

10 E

11 D

12 D