Tanzimat Edebiyatı Yazarları ve Eserleri (Bütün Eserler)

TANZİMAT EDEBİYAT YAZARLARI VE ESERLERİ

Şinasi (1828–1871):Tercüman-ı Ahval, Tasviri Efkar, (Gazete) Müntehabat-ı Eş’ar (Şiir) Durub-u Emsal-i Osmaniye, (Atasözü) Tercüme-i Manzume (Çeviri Şiir) Müntehabat-ı Tasvir-i Efkar. (Mak.).

Namık Kemal(1840–1888)Vatan Yahut Silistre, Zavallı Çocuk, Akif Bey, Gülnihal, Celalettin Harzemşah, Kara Bela (Tiyatro) İntibah(Sergüzeşti Ali Bey, Son Pişmanlık)Cezmi(Tarihi Roman)Tahrib-i Harabat, Takip(Eleştiri)Hürriyet, İbret(Gazete)

Ziya Paşa(1825–1880)  Eş’ar-ı Ziya, Şiir),Zafername(Yergi) Harabat(Antoloji)Defter-i Amal(Anı)Terkib-i Bent, Terci-i Bent

Recaizade Mahmut Ekrem(1847-1914)  Zemzeme, Nağme-i Seher, Yadiğar-ı Şebab, Pejmürde, Nijad Ekrem(Şiir)Araba Sevdası(Roman)Muhsin Bey, Şemsa(Hikaye)Atala, Vuslat, Afife Anjelik, Çok Bilen Çok Yanılır(Tiyatro)Talim-i Edebiyat.

Abdülhak Hamit Tarhan(1852-1937) Makber, Ölü, Halce; Bunlar O’dur, (Şiir)Sahra(İlk Pastoral Şiir) Eşber; Tezer ,Tarık ,Liberte; İçli Kız, Nazife,Sardanapal,Duhter-i Hindu, Finten (Manzum-Mensur Tiyatro)

Samipaşazade Sezai (1860-1936:Sergüzeşt,(Roman) Küçük Şeyler (İlk Küçük Hikaye) Rümuz-ul Edep ve İclal

Nabızade Nazım(1862-1893) Karabibik, Zehra

Ahmet Vefik Paşa(1823-1891) Tarih-i Osmani, Secere-i Türki, Lehçe-i Osmani

Ahmet Cevdet Paşa(1822-1895) Kavaid-İ Osmaniye, Belağat-I Osmaniyye

Ali Bey(Direktör)(1844-1889): Geveze Berber, Letafet, Ayyar Hamza, Memiş Ağa,(Tiyatro)Lehçe’tül Hakayık.

Muallim Naci(1850-1893) Ateşpare, Şerare; Firuzan (Şiir)Ömer’in Çocukluğu (Anı)Lügat-ı Naci (Sözlük) Demdeme.

Ahmet Mithat Efendi(1884-1912) Henüz On Yedi Yaşında, Yeniçeriler; Felatun Bey ile Rakım Efendi; Hasan Mellah; Hüseyin Fellah; (Roman) Letaif-i Rivayet.(İlk Öykü)

Bunları da gezebilirsin.

Tanzimat ile Servetifünun Edebiyatlarını Hazırlayan Sebepler

TANZİMAT VE SERVETÎFÜNUN EDEBİYATLARINI HAZIRLAYAN SEBEPLER