Turgut Uyar Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Turgut Uyar Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Ankara doğumlu olan sanatçı, Ankara’da personel subaylığından ayrılarak çeşitli memurluklarda çalışmıştır.

1947 yılında Yedigün dergisinde yayımla­nan Yâd isimli şiiriyle sanat hayatına başla­mıştır.

1948’de Kaynak dergisinin düzenlediği yarışmada Arz-ı Hâl adlı şiiriyle ikincilik ödülünü almış, bu yarışmanın jürisinde bulunan Nurullah Ataç’ın beğenisini kazanmıştır.

İlk dönem şiirleri halk edebiyatından, “Hayyam, Nedim, Yahya Ke­mal, Tevfik Fikret, Ahmet Haşimden izler taşır.

Garip şiirinin etkilerinin hissedildiği ilk şiirlerinde kendi yaşamı ve çevresinden edindiği izlenimlerle; aşk, ayrılık, ölüm gibi temaları işlemiştir. Parasız yatılı okuması, şiirlerindeki yalnızlığı artırmıştır.

İlerleyen dönemlerde yazdığı şiirlerinde büyük kent hayatını bü­tün karmaşıklığı ve sarsıntılarıyla dile getirmiş, toplum ve töreler­le çatışan insanların yenilgisine yakılmış ağıtlar niteliğinde şiirler yazmıştır.

Birinci Yeni’den beslenerek İkinci Yeni’ye ulaşmış, kapalı, soyut bir anlatımla çağrışıma dayalı şiirler yazmıştır.

İkinci Yeni’nin diğer şairleri gibi yoğun ve şiddetli bir imge yerine, daha hafif, daha estetik ve daha batık imgeler kullanmıştır.

Halk, divan ve Batı şiirinden edindiği birikimle kendine özgü bir şiir çizgisi oluşturmuştur.

Şiiri düzyazıya yaklaştıran şiir denemeleri yapmış, şiiri biçim ve öz bakımından yenileştirmeye çalıştırmıştır.

Son dönem şiirlerinde karamsar bir havaya bürünen sanatçının dili de daha yalın bir söyleme yaklaşmıştır.

Şiirleri; İngilizce, Fransızca ve Sırpçaya çevrilmiştir.

ESERLERİ

Şiir Arz-ı Hâl, Türkiyem, Dünyanın En Güzel Arabistanı, Tütünler Islak, Her Pazartesi, Divan, Toplandılar, Kayayı Delen İncir, Dün Yok mu?