İlhan Berk Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

İlhan Berk Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Manisa doğumlu olan sanatçı, Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca Bölümünden mezun olmuş, çeşitli kurumlarda memurluk yap­mıştır.

Şiirde sürekli değişimi ilke edinmiş, şiir dilinde aşırı ve beklenmedik denemelere girişmiştir.

Önceleri Ahmet Haşim, Necip Fazıl gibi şa­irlerden, sonra Nazım Hikmet kaynaklı toplumcu gerçekçilerden esinlenmiş, ardından Garip anlayışına yaklaşmış, en son İkinci Yeni şiirinde karar kılmıştır.

İkinci Yeni şiirini benimsemeden önceki şiirlerini “Güneşi Yakan­ların Selamı” adlı kitabında toplamıştır.

1953’te yazdığı Saint-Antoine’ın Güvercinleri adlı şiiriyle, edebî anlayışının son durağı olarak İkinci Yeni hareketine katılmıştır.

1955’ten sonra sürrealist şiirden alınan serbest yazı, otomatik şiir anlayışıyla imgeye ve çağrışıma dayalı bir şiir dili kurmuş, İkinci Yeni şiirini en ileri seviyeye çıkarmıştır.

Nesneleri genel görüntünün dışına çıkararak aşırı soyutlamaya gitmiştir.

Şiir dünyasında hep bir arayış içinde olan sanatçı, kimi zaman şiirde konuyu yok etme deneyine girişmiş, bazen de geleneksel şiirin klasik kalıplarından (türkü biçimlerinden, beyitlerden) ya­rarlanmıştır.

Yaklaşık elli yıl, İkinci Yeni’nin ilkeleri doğrultusunda şiir çalışma­larına devam etmiş, böylece İkinci Yeni’nin öncüsü, savunucusu ve en sadık üyesi olmuştur.

“Aykırılık, sürekli değişim, dilin sınırlarını zorlamak, soyutluk” onun şiirlerinin karakteristik özelliği olmuştur.

“Günaydın Yeryüzü”, “İstanbul”, “Türkiye Şarkısı” kitaplarında Türkçeyi günlük kullanımın ötesine taşıyacak derecede değiştir­miş, destansı bir üslupla toplumsal özlemleri dile getirmiştir.

“Galile Denizi”, “Köroğlu”, “Çivi Yazısı”, “Mısır Kalyoniğine” ki­taplarındaki şiirlerinde anlam yaratmak için anlamsızlığa yöneldi­ği, iç mantığı olmayan bir yöntemi seçtiği gerekçesiyle edebiyat dünyası tarafından eleştirilmiştir.

Önemli şiir kitaplarından olan “Galile Denizi”nde İstanbul’a, in­sanlara, yapı ve nesnelere yönelerek Osmanlı ve Bizans uygarlığı­nı ele almıştır.

Tarih, cinsellik, kent, sokak, insan, nesne, yapı gibi temaları işlemiştir.

Birçok şiirinde Walt Whitman, Apollianire ve Neruda’yı anımsatan bir hava vardır.

Şiirle ilgili görüşlerini Şairin Toprağı, İnferno, Kanatlı At, Poetika kitaplarında toplamıştır.

1979’da TDK Şiir Ödülü’nü, 1980’de Necatigil Şiir Ödülü’nü, 1983’te Yeditepe Şiir Armağanı’nı, 1988’de Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü’nü almıştır.

ESERLERİ

Şiir Güneşi Yakanların Selamı, Galile Denizi, İstanbul, Günaydın Yeryüzü, Türkiye Şarkısı, Köroğlu, İstanbul Kitabı, Kitaplar Kitabı, Deniz Eskisi, Çivi Yazısı, Güzel Irmak, Avluya Düşen Gölge, Mısır Kalyoniğine, Âşıkane, Dün Dağlarda Dolaştım Evde Yoktum
Düz yazı Şairin Toprağı, İnferno, Kanatlı At, Poetika
Günlük El Yazılarına Vuruyor Güneş