9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konu Anlatımı – Tek Dosya

ÜNİTE -1: GİRİŞ
 

Edebiyat ve Edebiyatın Güzel Sanatlarla İlişkisi
Güzel Sanatlar İçindeki Edebiyatın Yeri

Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi
Edebiyat Sosyoloji İlişkisi
Dilin Kullanımından Doğan Türleri (Ağız, Şive , Lehçe, Argo,Jargon)
Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları
İletişim ve Dilin İşlevleri
Ses Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri

ÜNİTE-2: HİKÂYE
Hikâye (Hikayenin Özellikleri, Yapı Unsurları, Hikayede Olay, Hikayede Plan, Hikayede Konu, Çeşitleri)
Dil Bilgisi (İsim] – Sözlü İletişim

ÜNİTE-3: ŞİİR
1)Nazım Birimi

2)Nazım Biçimi (Şekli )
3)Ölçü

4)Uyak (Kafiye) Çeşitleri

5) Redif
6)Kafiye Örgüsü

7) Armoni

8) Ritim

Şiir Türleri

Söz Sanatları

Dil Bilgisi (Sıfat)

ÜNİTE-4: MASAL/FABL
Masal

Fabl
Fabl-2
Dil Bilgisi (Edat-Bağlaç-Ünlem)
Sözlü İletişim (Dinleme Türleri)

ÜNİTE-5: ROMAN
Roman
Romanda Anlatım Tekniği
Konularına Göre Romanlar

DiI Bilgisi (Zamir)
Sözlü Anlatım (Hazırlıklı Konuşma
)

ÜNİTE-6: TİYATRO
Tiyatro – Öğeleri- Çeşitleri
Geleneksel Türk Tiyatrosu (Ortaoyunu, Karagöz, Meddah, Köy Seyirlik Oyunu)

Dil Bilgisi (Zarf)

ÜNİTE-7:
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ
Biyografi/Otobiyografi
Biyografi / otobiyografi-2

Dil Bilgisi (Fiil,
Ek Fiil
Yapısına ve Çatısına Göre Fiiller)

ÜNİTE-8: MEKTUP/E-POSTA
Mektup ve E-posta

ÜNİTE-9: GÜNLÜK/BLOG
Günlük – Blog