Empresyonizm(İzlenimcilik) ve Özellikleri

EMPRESYONİZM(İZLENİMCİLİK)

1.        Sembolizmle aynı yıllarda Fransa’da ortaya çıkmıştır.

2.        Önce resim sana­tında benimsenmiş, daha sonra edebiyatta, özellik­le şiir ve tiyatroda etkili olmuştur.

3.        Bazı sembolist şa­irler, empresyonizm akımı içinde de yer almışlardır.

4.        Empresyonizm de sembolizm gibi, re­alizm  natüralizm ve parnasizm akımları çevresin­de oluşan gerçekçiliğe tepki olarak doğmuştur.

5.        Empresyonizm akımının temel ilkesi, dış dünya­nın sanatçıda uyandırdığı izlenimlerin aktarılma­sıdır.

6.        Sanatçının amacı, dış dünyayı olduğu gibi değil, kendi izlenimlerine göre aktarmak olmalı­dır. Başka bir deyişle, nesne dış dünyanın öznel olanla anlatılmasıdır.

7.        Empresyonistler, şiirde biçime, uyağa önem ver­mezler.

8.        Sanat için sanat anlayışına bağlı kaldık­larından şiirde toplumsal sorunları ele almazlar.

9.        İzlenimci eleştiriye bağlı bir eleştirmen, eserden zevk alıp almadığına bakar ve yapabileceği tek şeyin eserin kendisinde uyandırdığı duyguları, yaşantıları anlatmak olduğuna inanır.

10.     Dile getirmek istedikleri kendi iç dünyalarıdır.

11.     Eleştirinin yaratıcı bir etkinlik olduğunu; dolayısıy­la eleştiri yazısının da bir sanat eseri sayılması gerektiğini ileri sürer.

Empresyonizmin Önemli Temsilcileri

Paul Verlaine

Arthur Rimbaud

Rainer Maria Rilke

Türk Edebiyatındaki Temsilcileri

Cenap Şaha­bettin

Ahmet Haşîm

Ahmet Muhip Dıranas gi­bi şairlerin bazı şiirlerinde etkili olmuştur.

Nurullah Ataç da eleştiri anlayışı bakımından bu akıma bağlı sayılabilir.

Bunları da gezebilirsin.

Postmodernizm Özellikleri, Edebiyattaki Yansımaları, Yazarları…

POSTMODERNİZM