Cumhuriyet Döneminde Anı ve Gezi

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ANI- GEZİ

 • Cumhuriyet döneminde edebiyatımızda gezi türünde  nicelik ve nitelik yönünden büyük bir ilerleme sağlanmıştır.
 • Bu dönemin tanınmış gezi yazarları arasında önce Falih Rıfkı Atay’ı anmamız gerekir.
 • Atay’ın Denizaşırı, Taymıs Kıyıları, Bizim  Akdeniz, Tuna Kıyıları, Hind, Yolcu Defteri, Gezerek Gördüklerim ele      alınan konular ile gerek gözlem gerekse anlatım ustalığı bakımından ilginç      ve değerli eserlerdir.
 • Cumhuriyet döneminde gezi türünde eser veren      diğer yazarlar arasında İstanbul’dan Londra’ya Şileple Yolculuk ve      Akdeniz’de Bir Yaz Gezintisi adlı kitaplarıyla Saik Sabri Duran’ı, Finlandiya adlı kitabıyla Şükufe Nihal’i, Bir Vagon      Penceresinden ve Ankara-Bükreş adlı kitaplarıyla Sadri Ertem’i, Tuna’dan Batıya ve Anadolu Notları adlı iki ciltlik kitabıyla Reşat  Nuri Güntekin’i, Anadolu Manzaraları adlı kitabıyla Hikmet      Birand’ı, Gezi Günlüğü ve Avusturya Günlüğü adlı kitaplarıyla Burhan Arpad’ı sayabiliriz.
 • Son yıllarda gezi edebiyatımız yeni eserlerde      daha da zenginleşmiştir. Yabancı ülkelerle kültürel ilişkilerin artması ve      bireysel gezi imkanlarının çoğalması sonucu olarak bu türde eser yazanları      sayısında da bir artış görülmektedir.
 • Günümüz yazarları arasında gezi yazı ve      kitaparıyla ün yapmış olanlar arasında Mavi Yolculuk ve Mavi Anadolu isimli      eserleriyle Azra Erhat’ı, Düşsem Yollara Yollara adlı eseriyle Haldun Taner’i, Sovyet Rusya, Azerbaycan, Özbekistan,      Bulgaristan, Macaristan adlı eseriyle Melih Cevdet Anday’ı, Sam      Amcanın Evinde ve Bir Garip Ada adlı eserleriyle Badii Faik Akın’ı, Canım Anadolu adlı eseriyle Bedri Rahmi Eyüboğlu’nu, Şu      Bizim Rumeli adlı eseriyle Yılmaz Çetiner’i ve Almanya Beyleri İle Portekiz’in Bahçeleri adlı eseriyle Nevzat Üstün’ü sayabiliriz.

 

 • Yakup Kadri: “Zoraki Diplomat, Vatan Yolunda      , Gençlik ve Edebiyat Hatıraları”
  Ruşen Eşref Ünaydın : “ Atatürk’ü Özleyiş”
  Falih Rıfkı Atay : “Çankaya”
  Halide Edip : “Türk’ün Ateşle İmtihanı”
  Yahya Kemal: “ Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım “
  Yusuf Ziya Ortaç “ Porteler,” Bizim Yokuş”
  Ahmet Hamdi Tanpınar : “ Kerkük Anıları”
  Samet Ağaoğlu: “ Babamın Arkadaşları”
  Salah Birsel : “Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu”
  Halikarnas Balıkçısı : “ Mavi Sürgün”
  Oktay Rıfat : “Şair Dostlarım”
 • Ayrıca, son dönemde, Celal Bayar, İsmet İnönü, Kazım Karabekir ve Rauf Orbay gibi siyasi kişilerin yazdıkları anılar,      yakın tarihimizi aydınlatması bakımından önemli eserlerdir.