Cumhuriyet Dönemi Edebi Toplulukların İşlediği Temalar

Cumhuriyet Dönemi Edebi Toplulukların İşlediği Temalar

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda şiir, roman, hikaye ve öğretici metinlerde ortaya çıkan edebi topluluklar aşağıdaki temaları işlemiştir.

Cumhuriyet Dönemi Edebi Topluluklar

Tema

Öğretici Metinler

Millî konular, Anadolu ve Anadolu insanı, düşünsel, siyasi, güncel konular

Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir (1920 – 1940)

Bireyin duygu ve düşünceleri, duyarlıkları

Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir (1920-1940)

Toplum ve toplum sorunları                            

Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir(1920 – 1950)

Millî konular, Anadolu ve Anadolu insanı, vatan sevgisi

Garip Hareketi (1940 -1950)

Sıradan insanın yaşamı ve günlük olaylar

Toplumcu Şiir Zevk ve Anlayışını Ön Plana Çıkaranlar (1940 -1960)

Emekçilerin ve yoksulların bilinçlendirilmesi

Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir (1940 – 1960)

Bunalım, insana ait gerçeklik

İkinci Yeni Şiiri (1950 – 1965)

Bireyin duygu ve düşünceleri, bunalım, yalnızlık

İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960 – 1980)

Umut, toplumsal sorunlar, sorunlara direnme, mücadele

1980 Sonrası Şiir

Bireyin sorunları, birey olabilme

Cumhuriyet Dönemi’nde Halk Şiiri

Aşk, sevgi, tabiat, yaşananlar

Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Roman- Hikaye

Millî Mücadele, Atatürk ilke ve inkılapları, Anadolu

Toplumcu Gerçekçi Roman-Hikaye

Ağa, ırgat, yönetici ilişkileri, köylü sorunları

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman-Hikaye

Bunalım ve iç sıkıntısı, yalnızlık, yabancılaşma

Modernizmi Esas Alan Roman-Hikaye

Bireyin bunalımları, huzursuzluğu ve toplumdaki değer çatışmaları