Milli Edebiyat – 3 (11.Sınıf Türk Edebiyatı Testleri)

MİLLİ EDEBİYAT – 3 

1.     Ali Canip Yöntem, Anadolu’nun acı gerçeklerini    yakından görmüş

                       I                                    II

        , Türkçü, ulusçu bir sanatçıdır. Servet-i Fünûn dergisinde; “Ben bir Türküm;

                                                                                   III                         

        dinim, cinsim uludur.” mısralarıyla başlayan şiiriyle ün kazanmıştır. Eserlerini sade bir dille,hece ölçüsüyle, coşkun bir lirizmle dile getirmiştir

                                                            IV

        .

        Şiirleri genellikle didaktik özelikler gösterir.

                                     V

        Yukarıda numaralandırılmış yerlerin hangisine bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

 

2.     Lise yıllarımda edebiyat öğretmenlerimin de yol göstermesiyle “Kiralık Konak, Ateşten Gömlek, Çalıkuşu ve Efruz Bey”i büyük bir zevkle okumuştum.

        Yukarıda eseri anılmayan sanatçı aşağıda­kilerden hangisidir?

A)    Halide Edip Adıvar

B)    Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C)    Reşat Nuri Güntekin

D)    Refik Halit Karay

E)    Ömer Seyfettin

3.     Romanda aşırı Batı hayranı züppe tipi, başarılı bir biçimde çizilir. Karakterlerin isimlerinde bile bir anlam inceliği sezilir. Naim, Servet, Seniha… Genel olarak üç farklı kuşağı ele alır ve bir aile­nin çöküşünü okuyucunun gözleri önüne serer.

        Kısaca tanıtılan bu eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaprak Dökümü

B) Çalıkuşu

C) Kiralık Konak

D) Yaban

E) Tutunamayanlar

4.     Eserde İstanbul’da iyi bir eğitim gören Feride adlı genç bir kızın Kamuran’la ilgili bir aşk yarasında dolayı Anadolu’ya öğretmen olarak gitmesi ve oradaki sıkıntıları anlatılır.

Paragrafta kısaca tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Hep O Şarkı

B)    Çalışuku

C)    Sodom ve Gomore

D)    Sürgün

E)    Acımak

5.     Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun eser ortaya koymadığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Roman 

B) Öykü

C) Hatıra (Anı)

D) Gezi Yazısı

E) Makale

 

6.     Ahmet Celal, bir paşanın oğludur. Yedek subay olarak katıldığı Birinci Dünya Savaşı’nda bir kolunu kaybetmiştir. Sonraları Orta Anadolu’da Porsuk çayı kıyısındaki köyüne gidip yerleşir. Köylü Ahmet Celal’i sevmez ve kendilerine bir düşman olarak görür. Köyün kızı Emine’yi sever, fakat kız ona varmaz. Yunan işgali onları aynı noktada buluşturur, ancak Emine yaralıdır. Ahmet Celal onu bırakır ve bilinmeyen bir yöne doğru gider.

Bu parçada sözü edilen roman aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Kırık Hayatlar

B) Yaban

C) Ateşten Gömlek

D) Hüküm Gecesi

E) Sürgün

7.     …’ın romanlarında kişi sayısı çoktur. Fakat bu kişilerin çoğu silik, ancak bir isimden ibarettir. Bizi yönlendirecek kadar güçlü ve canlı görünmezler. “Şık” romanında bulunan bazı kahramanların, her romanında biraz daha gelişmiş olarak tekrar yaşatıldığı görülür.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?

A)    Reşat Nuri Güntekin

B)    Ahmet Mithat

C)    Halide Edip Adıvar

D)    Hüseyin Rahmi Gürpınar

E)    Peyami Safa

8.     İlk romanlarında aşk ve kadın psikolojisini işlemiştir. Daha sonra milli konulara yönelmiş, özelikle İstiklal Savaşı günlerini anlatan romanlarıyla meşhur olmuştur. Anlatımı sıkıntılı, dili pürüzlüdür. Duygulandırmadan kaçınan, realizmi ön plana çıkaran romanlar yazdı. Türkçülük üzerine de çalıştı.

        Parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakiler­den hangisidir?

A)    Halide Edip Adıvar

B)    Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C)    Mehmet Rauf

D)    Reşat Nuri Güntekin

E)    Peyami Safa

9.     Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Cumhuri­yet döneminde de sanat hayatını devam ettirmemiştir?

A)    Y. Kadri Karaosmanoğlu

B)    H. Edip Adıvar

C)    R. Nuri Güntekin

D)    Ziya Gökalp

E)    F. Nafiz Çamlıbel

10.  

–      20. yüzyıl Türk edebiyatının en tanınmış    şahsiyetlerindendir.

–      Daha çok edebiyat tarihi alanında çalışmalarda bulunmuş, bu alanda önemli eserler     hazırlamıştır.

–      Türkiye’yi Türkoloji ilminin merkezi yapan dünya çapında bir edebiyat âlimidir.

Yukarıda bazı yönleri verilen Milli Edebiyat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Hamdullah Suphi

B)    Ziya Gökalp

C)    Ali Canip Yöntem

D)    M. Fuat Köprülü

E)    Ömer Seyfettin

11.   Ömer Seyfettin, edebiyatımızda Maupassant tarzı hikayenin temsilcisi

                                                                              I

olarak bilinir. Hikaye­lerinin konularını çocukluk anılarından  ve tarihten

                                                                              II

almıştır. Yaşadığı döneme göre sade bir dil kullanmıştır. Genellikle roman ,

                                                                              III                                                  IV

öykü tiyatro ve deneme gibi değişik türlerde eser vermiştir. Dile ile ilgili görüşlerini “ Yeni Lisan” makalesinde açıklamıştır.

                               V

Ömer Seyfettin’le ilgili oluşturulan yukarı­daki paragrafta numaralanmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) V          B) IV          C) III          D) II         E) I

12.   Aşağıdaki sanatçılardan hangisi “Genç Ka­lemler”de yayımladığı yazılarıyla üne kavuşmuştur?

A)    M. Fuat Köprülü

B)    R. Halit Karay

C)    Ömer Seyfettin

D)    Y. Kadri Karaosmanoğlu

E)    Ahmet Haşim

CEVAPLAR

1 A

2 D

3 C

4 B

5 D

6 B

7 D

8 A

9 D

10 D

11 B

12 C