Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir İle İlgili Test Çöz

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı- Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir İle İlgili Test Çöz

1. Aşağıdakilerden hangisi toplumcu şiire örnek olamaz?
A) Sessizliği sevmiyorum sustur şu çığırtkanları
Ben bu bulvarları güzel günlere götüreceğim
B) Akşam erken iner mahpusaneye
Ejderha olsan kar etmez
C) Bir bahara açık duran penceresinde
Belki bir gün gelir geçmiş zamanı  arar
D) Gücünüz varsa artık
Usumu tutuklayın
E) Bak şu bebelerin güzelliğine
kaşı destan
gözü destan
elleri kan içinde

2.    “Hava kurşun gibi ağır!!
       Bağır
               bağır
                      bağır
                               bağırıyorum.


O diyor ki bana:
–  Sen kendi sesinle kül olursun ey!”
dizeleri sözlü anlatım türlerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Konferans
B) Mülakat
C) Söylev
D) Sunum
E) Sempozyum

3. Aşağıda toplumcu şiir ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 1930’lu yıllarda ortaya çıkmış, ana ilkeleri Sovyet Yazarlar Birliği’nin kongresinde sap­tanmıştır.
B) Sanatın ne olduğu sorusundan çok ne olması gerektiği sorusuna cevap vermiştir.
C) Türk edebiyatında Nazım Hikmet toplumcu şiirin öncüsü olmuştur.
D) Gerçekçiliğin Marksist yorumuyla gelişen bir sanat akımıdır.
E) İç sıkıntısı, yabancılık ve yalnızlık, işlenen başlıca temalardandır.

4. Aşağıdakilerden hangisi toplumcu şiiri benim­seyen yazarların eserlerinde yer alan temalardan  biri değildir?
A) Halkçılık
B)  Hümanist düşünce
C)  Toplumsal sorunlar
D)  Bireyin bunalımları
E)  Özgürlük

5.   
“Sen de çıkar
göğsünün kafesinden yüreğini
şu güneşten
         düşen
                    ateşe fırlat.”
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Şiir dinsel ve töresel bağlarla ilişkilendirilmiş.
B) Biçim önemsenmemiş içerik ön plana çıkarılmış.
C) Eksiltili cümleler kullanılmış.
D)  Bilinçaltı ön plana çıkarılmış.
E)  Dörtlük nazım birimiyle yazılmış.

6.
“Hep bir ağızdan türkü söyleyip hep beraber sulardan
çekmek ağı, demiri oya gibi işleyip hep beraber, hep
beraber sürebilmek toprağı, ballı incirleri hep beraber
yiyebilmek,  yarin yanağından  gayri  her şeyde
                her yerde
                         hep beraber
                                diyebilmek için
  on binler verdi sekiz binini… “
Nazım Hikmet’ten alınan bu şiirde ritim, aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır?
A)  Dizelerin kırılmasıyla
B)  Kafiyelerle
C) Ek rediflerle
O) Asonanslarla
E)  Aliterasyonlarla

7. 
“Karayeller başına indirmeden çatını
Sel suları bastığın toprağı dönüm dönüm
Alıp götürmeden büyük denizlere
Çabuk ol.

Yollar kesilmiş alanlar sarılmış,
Tel örgüler çevirmiş yöreni,
Fırıl fırıl alıcı kuşlar  tepende.
Benden geçti mi demek istiyorsun;
Aç iki kolunu iki yanına,
Korkuluk  ol.”
Bu dizeler aşağıdaki edebi topluluklardan hangisinin özelliklerini taşımaktadır?
A)   Memleketçiler
B)  Toplumcu Şiir
C)  Garipçiler
D)  Maviciler
E)  Yedi Meşaleciler

8.      I.   Eğitsel bir amacı  vardır.
II.   Sosyalist bireyselliği geliştirir.
III. İnsan, toplum ve üretim ilişkileri anlatılır.
IV.  Hümanist  bir  düşünceye dayanır.
V.   Sürrealizm akımının etkileri görülür.
Numaralanmış cümlelerde toplumcu şiir anlayışıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I.       B)  Il.         C)  III.      D) IV.       E)  V.

9.     
I.  Banyo
III.  Pantolonlu Bulut
III. Kral Şölende
IV.   Yüz  Elli Milyon
V.  Mafarka le Futuriste
Numaralanmış eserlerden hangileri Vladimir Mayakovski’ye ait değildir?
A) I. ve I.
C) III. ve V.
E) IV. ve V.
B) Il. ve III.
D) III. ve IV.

10.
“Mutlak buna bir çare bulacağım
ve ben ancak bahtiyar olacağım
karnıma bir türbin oturtup
kuyruğuma çift uskuru taktığım gün!
           trrrum!
              trrrum!
                   trrrum!
trak tiki tak
makinalaşmak
                       istiyorum!”
Bu dizeler, aşağıdaki akımlardan hangisinin özelliklerini taşımaktadır?
A) Sürrealizm
B) Parnasizm
C) Egzistansiyalizm
D) Sembolizm
E) Fütürizm

11. “Başlangıçta Milli Edebiyat akımı etkisinde heceyle şiirler yazan.. . Anadolu’ya gidişiyle başlayan ve Moskova’daki öğrenim yıllarında ilkeleri belirginleşen yeni bir şiir anlayışıyla Türk şiirini değiştirmiştir. Şiirlerinde ölçüyü atmış ancak uyağa yer vermiştir.”
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)  Ahmet Muhip Dıranas
B)  Attila İlhan
C)  Nazım Hikmet Ran
D)  Ahmet Kutsi Tecer
E)  Cahit Külebi

12. Aşağıdakilerden hangisinde verilen eser, karşısındaki yazara ait değildir?
A)  Kötülük Çiçekleri –  Charles Baudelaire
B)  Mısralar ve Nesirler –  Tommaso Marinetti
C)  Cehennemde Bir Mevsim –  Arthur Rimbaud
D) Sözsüz Romanslar –  Paul  Verlaine
E)  Dost Orman –  Paul Valery

CEVAPLAR

1 C

7.B

2.C

8.E

3.E

9.C

4.D

10. E

5.B

11.C

6.A

12.B