Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir ile İlgili Test Çöz-2

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı -Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir İle İlgili Test Çöz

1. Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışını sürdüren şiirin özelliklerinden biri değildir?
A) Amaç güzel şiiri yazmak olduğu için kendilerine özgü bir imge düzenleri vardır.
B)   Şiir dili her şeyin üzerinde tutulmaktadır.
C)  Sanat sanat içindir ilkesi geçerlidir.
D) İçsel, toplumsal bir yaklaşımla insanı anlatırlar.
E) Dilde saflaşma en önemli ögedir.

2. “…, Servetifünun topluluğuna tepki olarak ortaya çıkıp onların devamı olmaktan öteye gidememişlerse, . .. de “Beş Hececiler’e karşı çıkıp onların devamı” olmaktan öteye gidememiştir.”
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)  Garipçiler –  Yedi Meşaleciler
B)  Hisarcılar –  Maviciler
C)  Fecriaticiler –  Yedi Meşaleciler
D)  II. Yeniler –  Garipçiler
E) FecriaticilerGaripçiler

3. “22 Mart 1928 tarihli  Servet-i  Fünun  dergisinde yeni bir kitabın yayımlanacağı haberi dikkati  çeker: ‘Mecmuamızın hey’et-i tahririyesini teşkil eden gençlerden Sabri Esat, Cevdet Kudret,  Yaşar Nabi, Vasfi Mahir, Muammer Lütfi, Ziya Osman  ve Kenan Hulusi  Beyler  müntehap  yazılarını ….. . isimli bir eserde toplarlar. Pek yakında intişar edecek bu olgun eseri karilerimize (okur) tavsiye ederiz.’ “
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Garip
B) Servetifünun
C) Sanat
D) Yedi Meşale
E) Hisar

4. Yedi Meşaleciler topluluğunun ” tek öykücüsü” olan, sadece öykü yazan sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Yaşar Nabi Nayır
8)  Kenan Hulusi Koray
C)  Cevdet Kudret Solak
D)  Muammer Lütfi
E)  Sabri Esat Siyavuşgil

5.    “Ruhçu –   maddeci ,  iyi  –   kötü  tipleri, gelenek  ve çağdaş yaşam arasındaki çatışmaları konu edinen oyunları vardır. Bunlardan ‘Bir Adam Yaratmak’  kaderi, ölüm karşısında insanı anlatır. Türk Edebiyatı Vakfı tarafından 75. doğum yıldönümünde ‘Şairler Sultanı’ ilan edilen yazar,  aynı yıl Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü’nü de almıştır.”
Bu parçada sözü edilen sanatçımız aşağıdaki­lerden  hangisidir?
A)  Ahmet Haşim
B)  Fazıl Hüsnü Dağlarca
C)  Ahmet Muhip Dıranas
D)  Yahya Kemal Beyatlı
E)  Necip Fazıl Kısakürek

6. “Ne hasta bekler sabahı,
Ne taze ölüyü mezar,
Ne de şeytan, bir günahı,
Seni beklediğim kadar

Geçti istememgelmeni
Yokluğunda buldum seni;
Bırak vehmimde gölgeni,
Gelme, artık neye yarar?”
Bu şiirde şairin işlediği tema aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sitem
B) Korku
C) Ölüm
D) Çaresizlik
E) Karamsarlık

7. Aşağıdakilerden hangisi “Yedi Meşaleciler“in eserlerinden biri değildir?
A)  Sebil ve Güvercinler
B)  Huzur Çıkmazı
C)  Havada Bulut Yok
D)  Mete
E)  Tunç Sesleri

8. “(I) Şiirde sese ve şekil olguculuğuna önem verdi. (II) Sembolizmin kurucusu olan Fransız şair  Baudelaire onu çok etkiledi. (III) Vezne ve kafiyeye önem verdi. (IV) Heceden durakları kaldırdı. (V) ‘Gölgeler’, ‘O Böyle İstemezdi’ adlı şiirleriyle adını duyurdu.”
Numaralanmış cümlelerde Ahmet Muhip Dıranas ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I.       B) II.         C) III.       D) IV.        E) V.

9.  I.  Yahya Kemal Beyatlı –  Aziz İstanbul
I.   Ahmet Muhip Dıranas –  Örümcek Ağı
III. Necip Fazıl Kısakürek –  Fahriye Abla 
IV.  Ahmet  Hamdi Tanpınar  –   Mahur Beste
V.  Ahmet Haşim –   Göl Saatleri
Numaralanmış  yazar –   eser  eşleştirmelerinin doğru olabilmesi için hangi yazarların yerleri değiştirilmelidir?
A) I. ve  III.     
B) I. ve  IV.      
C) II. ve III.
D) III. ve  IV.            
E) IV. ve V.

10. Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışını yansıtan şiirin özelliklerinden biri değildir?
A)  Şiir dili her şeyin üzerindedir.
B)  Amaç iyi ve güzel şiir  yazmaktır.
C) Sanat bir biçim sorunudur.
O)  Toplumsal bir yaklaşım içerir.
E) Kendilerine özgü imgeleri vardır.

11. Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışının özelliklerinden biri değildir?
A) Şairler şiirlerde biçim endişesi duyduğundan dile ve dizeye önem verirler.
B) Ritim sanatı olduğu için şiirde sözden önce musiki gelir.
C) Şairler, anlaşılmak için değil duyulmak (hissedilmek) için şiir yazarlar.
D) Şiiri soylu bir sanat olarak kabul eden şairlerde hem düşsel hem de faydacı yön ağır basar.
E) Okuyucuda estetik haz uyandırmak amacıyla şiir yazılır.

12 . “Yahya Kemal Beyatlı’nın sanat anlayışından (öz şiir) ve tarihe bakışından yer yer etkilendi. Şiirle­rinde doğa, aşk, zaman, sonsuzluk, ölüm gibi temaları biçim titizliğiyle ve yoğunlaştırılmış bir anlatımla işledi. Sık sık imgelerden yararlandı. Kusursuzluğu amaçlayan ürünler verirken yaşanan anda geçmişin değerlerini yakalamaya, kültür sorunlarını irdelemeye de  yöneldi. ‘Bursa’da Zaman’ buna örnek verilebilecek bir eseridir.”
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Faruk Nafiz Çamlıbel
B)  Y. Kadri Karaosmanoğlu
C)  Cahit Sıtkı Tarancı
D)  Ahmet Muhip Dıranas
E)  Ahmet Hamdi Tanpınar

13. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Yahya Kemal Beyatlı – Kendi  Gök  Kubbemiz
B)  Ahmet Muhip Dıranas –  Serenad
C)  Ziya Osman Saba –  Sebil ve Güvercinler
D)  Cahit Sıtkı Tarancı –  Otuz Beş Yaş
E)  Necip Fazıl Kısakürek –  Çocuk ve Allah

CEVAPLAR

1.D

8.E

2.C

9.C

3.D

10.D

4.B

11.D

5 .E

12.E

6.A

13.E

7 B

 

error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.