Türk Dili ve Edebiyatı-TYT/AYT Kaynak Sitesi

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 14

CUMHURİYET DÖNEMİ  TÜRK EDEBİYATI – 14

 1. Edebiyatımızda denemenin öncülerinden biri sayılmaktadır. Yazar, sanat hayatına şiirle başlasa da onun gücü nesirlerindedir. Arı  Türkçeyi savunmuştur.Hatta bazı yazılarında kullanılmamış ve unutulmuş sözcükleri kullanması onun amacını ortaya koyar. Yazılarını topla­dığı eserlerinden bazıları, “Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri ve Söz Arasında“dır.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisi­dir?

A)    Suut Kemal Yetkin

B)    Mehmet Fuat Köprülü

C)    Memduh Şevket Esendal

D)    Nurullah Ataç

E)    Ziya Osman Saba

 2. Aşağıdakilerden hangisi “Beş Hececiler”den değildir?

A)    Orhan Seyfi Orhon

B)    Enis Behiç Koryürek

C)    Faruk Nafiz Çamlıbel

D)    Yusuf Ziya Ortaç

E)    Ziya Osman Saba

 3. Aşağıda verilen sanatçı – topluluk eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)    Enis Behiç KoryürekBeş Hececiler

B)    Melih Çevdet Anday – Garipçiler

C)   Cevdet Kudret Solok – Yedi Meşaleciler

D)    Orhan Seyfi Orhon – Garipçiler

E)    Halit Fahri OzansoyBeş Hececiler

4. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı – yapıt eşleştirme­sinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A)    Cahit Sıtkı Tarancı – Otuz Beş Yaş

B)    Nazım Hikmet – Kaldırımlar

C)    Attila İlhan – Bela Çiçeği

D)    Fazıl Hüsnü Dağlarca – Çocuk ve Allah

E)    Ahmet Muhip Dıranas – Olvido

 5. Aşağıdakilerden hangisi Reşat Nuri Güntekin ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A)   “Yeşil Gece ” ve “Eski Hastalık” tiyatro türünde yaz­dığı en önemli eserleridir.

B)   Milli Edebiyat çerçevesinde Anadolu’yu ve Anadolu insanını işlemiştir.

C)   Eserlerinde dar dünyaları ve basit yaşantıları olan in­sanları anlatmıştır.

D)   Eserlerinde sade bir dil kullanması dikkat çekici bir özelliğidir.

E)   Romanlarının yanında tiyatro eserleri de vardır..

6. Aşağıdakilerden hangisi  tiyatro türünde eseri yazmamıştır?

A)  Orhan Asena

B)  Recep Bilginer

C) Orhan Veli Kanık

D)  Necati Cumalı

E)  Haldun Taner 

7. Aşağıdaki  eserlerden  hangisinin türü  diğerlerinden farklıdır?

A)    Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor

B)    Çocuk ve Allah

C)    Ben Sana Mecburum

D)    Kurtlar Sofrası

E)    Ömrümde Sükut

8. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Atilla İlhan’ın roman türünde eseridir?

A)    Elde Var Hüzün

B)    Yasak Sevişmek

C)    Sokaktaki Adam

D)    Sisler Bulvarı

E)    Duvar

9. I. Şairanelikten uzak durmuşlar ve halk söyleyişiyle şiir yazmışlardır.

II.    Ölçü ve uyaklara karşı gelmişler ve şiirlerini serbest nazım biçimiyle yazmışlardır.

III.   Şiirde espriye, nükteye, şaşırtmaya dayalı anlayışı be­nimsemişlerdir.

IV. Hayatın içinde her an karşılaşabilecek sıradan insanı konu edinmişlerdir şiirlerine.

Numaralı cümlelerde özellikleri verilen edebiyat toplu­luğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maviciler                          B) II. Yeniciler           C) Garipçiler

D) Yedi Meşaleciler              E) Hisarcılar

10.  Şiiri “sezgi” ve “us(akıl)” olmak üzere iki dönemde incelenebilir. Sezgi döneminde kendine has bir şiir dili ve biçemi yaratmaya çalışmıştır. “Us” dönemi ise güçlü bir Türkçe tutkusuyla dikkat çeker. çok sayıda eser vermiştir ve sürekli bir yenilenme içerisindedir. “Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah” önemli eser­lerindendir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangi­sidir?

A)    Fazıl Hüsnü Dağlarca

B)    Oktay Rıfat Horozcu

C)    Ahmet Muhip Dıranas

D)    Arif Nihat Asya

E)    Faruk Nafiz Çamlıbel

 11. Aşağıdakilerden hangisi Faruk Nafiz Çamlıbel’in tiyatro türünde verdiği eserlerden biridir?

A)    Suda Halkalar

B)    Han Duvarları

C)    Tatlı Sert

D)    Canavar

E)    Zindan Duvarları

12. Aşağıdakilerden hangisi Necip Fazıl Kısakürek’in  tiyatro türünde verdiği eserlerden biridir?

A)    Bekleyen

B)    Tohum

C)    Zindandan Mehmet’e Mektup

D)    Kaldırımlar

E)    Örümcek Ağı

CEVAPLAR

1  D 4   B 7  D 10  A
2  E 5   A 8  C 11  D
3  D 6  C 9  C 12  B

 

Bunları da gezebilirsin.

Aşık Daimi, Ali İzzet Özkan, Davut Sulari, Sefil Selimi Hayatı ve Eserleri…

Aşık Daimi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği… Erzincan yöresi aşıklarından olup İstanbul’da yaşamıştır. …